By­plan­læg­ger til Plan, Teknik og Miljø

Brænder du for den grønne omstilling? Så er her en mulighed for at du kan give dit bidrag til dette i Aarhus Kommune.

Virksomhed:

Aarhus Kommune

Arbejdssted:

Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Ansøgningsfrist:

07/06/2022

Aarhus Kommune er i rivende udvikling og går i disse år fra at være en stor by til at være en storby. Teknik og Miljø spiller en central rolle i at rammesætte udviklingen, og vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling i Plan og Byggeri med en mulighed for at være med til at bidrage til dette arbejde.

Vi søger en dygtig og ambitiøs byplanlægger, der med bred erfaring i projektledelse og fysisk planlægning – meget gerne indenfor VE planlægning – kan gå ind i det arbejde og blive en del af vores projektlederteam. Vi har brug for en profil, der kender de politiske processer og samarbejder i en stor kommune, og som er i stand til at koordinere og styre store planopgaver inden for de rammer, der er fastlagt for opgaven. Du bliver en del af en afdeling i udvikling, og du skal bidrage til at løse de ambitiøse mål, som byrådet i Aarhus har sat for byens udvikling og vækst.

Som en del af arbejdet med den kommende Politik for Bykvalitet og Arkitektur er vi i gang med at indføre større fokus på by- og landskabsarkitektonisk stedsanalyse som grundlag for planarbejdet, og i højere grad at anvende skitsering som dialogværktøj.

Denne udvikling kan du blive en del af, hvis du søger jobbet hos os.

Konkret vil din opgave som projektleder være at styre en bred vifte af lokalplaner i mål. Dette naturligvis i tæt samarbejde med engagerede kolleger fra flere fagligheder i Teknik og Miljø.

Om jobbet:

Du vil primært komme til at arbejde med:

 • Projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, herunder udarbejdelse af byrådsindstillinger og formidling til politisk niveau
 • At indgå i en projektledergruppe med særligt fokus på VE planlægning
 • Sikring af at lokalplaner følger og lever op til de politiske målsætninger og visioner
 • Dialog med ansøgere, naboer og andre interessenter samt gennemførelse af offentlighedsfaser, herunder udarbejdelse af informations-/debat-materiale og tilrettelæggelse af borgermøder m.v.
 • Sparring og hjælp til kollegaer med planprocesser samt i relevante sager indgå i tæt samarbejde og sparring med VVM teamet

Du bliver en del af et team på ca. 12 projektledere i afdelingen for Lokalplanlægning og VVM. Du får mulighed for at arbejde i et tværfagligt miljø med dygtige medarbejdere fra hele Teknik og Miljø, eksterne konsulenter samt fra øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.

Din profil:
Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag

 • En relevant akademisk byplanfaglig uddannelse som fx byplaningeniør, arkitekt o.lign.
 • Godt kendskab til emner som byplanlægning, VE planlægning, planprocesser, planlov samt dens muligheder og begrænsninger
 • Analytiske evner i forhold til at kunne se stedets potentiale og omsætte dette til konkrete løsningsforslag ud fra mange forskelligrettede hensyn
 • Projektledelseserfaring fra en større organisation, privat eller offentlig, og med tilsvarende fagligt indhold, herunder forståelse for de politiske beslutningsprocesser
 • Relevant erfaring med at styre lange og komplekse processer med mange interne og eksterne fagligheder og interessenter, der kan have forskellige dagsordner

Personlige kompetencer

 • En struktureret og systematisk arbejdsfacon med gode analytiske evner. Overblik og struktur er således en forventning.
 • Processtærk, hvor det forventes, at du kan kommunikere med alle, på en klar og velargumenteret men også respektfuld facon.
 • Blik for de utraditionelle samarbejder, skabe rum for løsninger på tværs af fagligheder og flair for både at lytte og foreslå nye veje til løsninger.
 • Empati og evne til hurtigt at sætte sig ind i udfordringer af både faglig karakter og samarbejdsrelaterede. En god portion humør vil også blive vægtet positivt.

Derfor skal du vælge os:

Vi tilbyder en plads i en forvaltning, hvor dit bidrag gør en forskel for Aarhus. Du vil blive en del af en god, travl og spændende hverdag i en magistratsafdeling med mange forskellige opgaver og udfordringer – et sted hvor du kan udvikle dig og sætte dit aftryk. Du kommer til at arbejde i en afdeling, som er tæt på borgerne, tæt på det politiske og i centrum af byudviklingen i Aarhus.

Byrådets visioner for byens udvikling og vækst medfører en øget tilgang af ønsker til ny byudvikling, omdannelse af nedslidte erhvervsområder til blandede byformål, ændringer i udsatte boligområder samt store og små ønsker til fysiske forandringer generelt i hele kommunen.

Samtidig er der stigende forventninger til at balancere politiske visioner, borgerinteresser, markedsmæssige realiteter, stramme budgetter og evnen til at udvikle og sikre den gode byplanmæssige helhedsløsning fra første spæde ide til realisering.

I Plan arbejdes der med udarbejdelse af helhedsplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, kommuneplantillæg og der bidrages ind i den overordnede kommuneplanlægning og politikker. Der er løbende et tæt samspil med det politiske niveau, som udgøres af rådmanden, Teknisk Udvalg og byrådet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 37 timer.

Hvis du vil vide mere:

Er du velkommen til at kontakte: Afdelingsleder for Lokalplanlægning og VVM Hanne Broe på telefon 20 11 97 18.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgning

Bemærk at vi blot har behov for et motiveret CV med relevant joberfaring og relevante referencer. Ansøgere bedes anføre en fortrolig e-mail adresse i ansøgningen. Vi er desuden interesseret i at høre, hvor ansøgerne har set annonceringen.

Klik på ”Ansøg” ovenfor for at udfylde og sende et motiveret CV mv. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 7. juni 2022.

Ansættelsesprocessen

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, og der gennemføres samtaler i uge 24. Alle der har været til samtale, får en hurtig tilbagemelding fra afdelingslederen.

Efter ansættelsen

Der er tre måneders prøvetid. Efter ca. 6 ugers ansættelse afholder Udviklingskonsulenten en opfølgningssamtale med den nyansatte og Planchefen, for at sikre, at samspillet er kommet godt fra start.

Gode informationer og relevante link – Bilagssamling

Århusfortællingen: https://aarhus.dk/media/16234/aarhusmaal-og-aarhusfortaelling-2018-2021.pdf

Planstrategi 2015: https://aarhusplanstrategi2015.dk/

Kommuneplan 2017: https://aarhuskommuneplan2017.dk/

Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +