Byplanlægger

Byplanlægger med faglige ambitioner søges til Holbæk Kommune.

Virksomhed:

Holbæk Kommune

Arbejdssted:

Holbæk

Ansøgningsfrist:

11/02/2020 00:00

Byplanlægger med faglige ambitioner søges til Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er i en spændende udvikling med flere nye borgere og udviklingsområder samt fokus på bæredygtig udvikling. Vi planlægger nye boligområder, erhvervsområder og detailhandelsområder i hele kommunen. Geografisk dækker vi et stort område, og derfor møder vi mange forskelligartede problemstillinger, hvilket giver en spændende diversitet i opgavesammensætningen.

Aktuelt skal vi i 2020 i gang med en byrumsplan for Holbæk bymidte, en arkitekturpolitik for hele kommunen samt revidere vores kommuneplan. Derudover har vi flere spændende lokalplaner på tegnebrættet, lige fra detailhandel, boligudvikling og erhvervsområder.

Organisering og afdelingskultur

Planteamet består af 12 medarbejdere, der dækker flere fagligheder. Teamet er en del af afdelingen Plan og Byg, hvor vi samlet er 30 medarbejdere, der sidder i fælles storrum ved Holbæk Havn. Her sparrer vi på tværs af teamene Plan, Byg og Landzone, og har en uformel omgangstone med plads til både fordybelse og fælles arrangementer på tværs.

Vi starter ugen med fælles morgenmad og har i løbet af ugen afspændingsøvelser og kagepause, hvor vi kobler lidt ud af opgaverne. Ellers summer kontoret af spændende projekter og snak henover bordene for at finde den bedste løsning på opgaven. Planteamet mødes til planmøder en gang om ugen, hvor kolleger fra afdelingen løbende er gæster ligesom planlæggerne også gæster de andre teammøder.

Afdelingen mødes også udenfor arbejdstid til sociale arrangementer; f.eks. en fredagsøl, udflugt eller vi tager ud at spise sammen.

Afdelingen Plan og Byg er en del af området Erhverv, Plan og Miljø, der også har afdelingen Miljø, Natur og Vand. I området arbejder vi på tværs af afdelinger og teams med både langsigtede og afgrænsede konkrete opgaver som f.eks. kystbeskyttelse, lokalplanlægning og klagesager.

Kompetencer

Vi ønsker os en kollega med solid erfaring indenfor planlægning, der kan lide bredden af arbejdet med forskellige lokalplaner, helhedsplaner, rammelokalplaner og evt. kommuneplan, og som kan varetage større planlægningsopgaver med projektlederansvar.

Du skal være mere teamplayer end individualist. Vi lægger stor vægt på gode samarbejdsevner i teamet og afdelingen, samt evnen til at arbejde på tværs af fagligheder og teams. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være god til struktur samt kunne overholde deadlines.

Du skal have forståelse for de politiske processer og være en kompetent samarbejdspartner for udvikler samt have en god evne til at involvere borgere og andre interessenter i et frugtbart samarbejde.

Vi ønsker en kandidat med en stærk arkitektonisk profil, der kan:

 • håndtere byplanmæssige problemstillinger gennem rumlige og fysiske løsningsforslag
 • forstå hvordan byrum og arkitektur former nye byområder og bidrager til den interessante by
 • benytte faglige kompetencer til at bearbejde og arbejde med konteksten
 • se potentialer og vigtige bevaringsværdier
 • arbejde helhedsorienteret såvel som i detaljen – og kunne skifte i disse perspektiver

Vi forventer, at du

 • har en relevant uddannelse som f.eks. arkitekt, ingeniør, landskabsarkitekt, landinspektør eller byplanlægger
 • har stærke samarbejdsevner – internt såvel som eksternt
 • har lyst til at dele dine erfaringer med dine kolleger
 • har gode formidlingskompetencer i skrift såvel som mundtligt
 • har en kreativ, analytisk og strategisk sans
 • er åben og engageret i afdelingen og organisationen
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • har lyst til at blive fagligt udfordret og udviklet i opgaverne
 • har et godt kendskab til planloven og er fortrolig med samspillet mellem jura og planlægning

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er tirsdag den 11. februar kl. 12.00. Vi holder ansættelsessamtaler tirsdag den 18. februar og evt. anden samtale mandag den 24. februar.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse pr. 1.4.2020. Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst.

Kontakt

For spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Rasmus Uhrbrand Damkjær på 72 36 11 49 eller til Else Marie Nørgaard på 72 36 48 38

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +