Byplanlæggere

Byplanlæggere søges til Rødovre Kommune.

Virksomhed:

Rødovre Kommune

Arbejdssted:

Rødovre.

Ansøgningsfrist:

09/08/2021

Om jobbet

Vil du være med til at skabe bæredygtige, sunde og smukke rammer om livet i Rødovre?

Byplanafdelingen søger byplanlæggere, da to garvede kollegaer forlader os til fordel for nye og anderledes udfordringer.

Rødovre er attraktiv for nye borgere og investorer, befolkningstallet stiger, og mange vigtige og spændende planlægningsopgaver ligger foran os.

Vores opgaver omfatter hele spektret af fysisk planlægning fra kommuneplanstrategi til lokalplaner og deres realisering. Lige nu er vi i gang med forslag til en digital Kommuneplan 2022, udvikling af Valhøj Erhvervskvarter, registrering af kulturmiljøer og sidenhen bygninger, implementering af 3D-bymodel, etablering af ungeboliger, lokalplaner for nye boliger i Bykernen og i Milestedet, udvikling af bydelscenteret i Islev samt meget andet.

Hvilke opgaver, du får ansvar for, afhænger af dine faglige kompetencer, erfaringer og præferencer.

Vi er en lille afdeling og med et tæt indbyrdes samarbejde, der sikrer kontinuitet og fremdrift i opgaverne. I vores opgaver trækker vi på faglige kompetencer hos kollegaer i andre afdelinger, f.eks. vedrørende klimatilpasning, trafik og beplantning. Ligeledes bidrager vi med vores kompetencer i projekter i andre afdelinger.

Rødovre Kommune lægger vægt på planlægningsmæssig og byarkitektonisk kvalitet, såvel som kvalitet i processer og dialoger med udviklere, borgere og andre samarbejdsparter. Vores – og dermed din – arbejdsopgave er at bidrage til at udvikle og sikre denne kvalitet.

Din profil

Vi ønsker os kollegaer, som er fortrolig med kommune- og lokalplanlægning, og god til kommunikation og samarbejde. Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation vil også være en fordel.

Det vil sige at du

  • Kan formulere dig klart og forståeligt både i skrift og tale.
  • Arbejder analytisk, kreativt og nysgerrigt med øje for strategi såvel som detalje.
  • Kan fungere som projektleder i tværfaglige og tværorganisatoriske projektgrupper og inddrage og samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger,
  • Har rumlig forståelse og blik for planmæssige og byarkitektoniske hovedgreb og samtidig begreb om udvikleres og investorers økonomiske kalkuler.
  • Kender planloven og har generel juridisk forståelse.
  • Kender Plandata og gerne DKplan, og har sans og interesse for digitale redskaber i planlægning.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan f.eks. være arkitekt, urban planner/designer, landskabsarkitekt, geograf, landinspektør eller andet relevant.

Vi forventer at du håndterer IT-programmer som Microsoft Office og Adobe CS pakken, autocad, GIS, og gerne SketchUp.

Derfor skal du vælge os

Byplanafdelingen er pt. 6 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund samt en afdelingsleder. Sammen med Byggesags- og Erhvervsafdelingen udgør vi området for Byudvikling. Som chef for området har vi en stadsarkitekt, der har ansvar for det arkitektoniske udtryk i Rødovre Kommune – både for bygningerne og for det rum, der skabes imellem bygningerne.

Du vil blive en del af en velfungerende afdeling med godt humør og begejstring for byplanlægning. Vi lægger vægt på at være fagligt opdaterede og deler viden og erfaringer. Når der ikke er corona sidder vi sammen i et lille storrumskontor, hvor der dagligt er mulighed og lejlighed til sparring om opgaverne.

Vi har et godt socialt arbejdsklima og lægger vægt på at skabe fælles oplevelser. Det være sig faglige udflugter sammen og/eller fejring af højtider og mærkedage i festligt fællesskab.

Byudviklingsområdet er en del af Teknisk Forvaltning, hvor vi drøfter løsninger, frem for begrænsninger og løser opgaverne i tværfagligt fælleskab til gavn for byens borgere og virksomheder.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte afdelingsleder Lise Kongsgaard tlf. 36 37 72 86, byplanlægger Johanna Guldager tlf. 36 37 72 25, eller byplanlægger Merete Tønder Lauridsen tlf. 36 37 72 08.

Arbejdssted: Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 9. august 2021. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Din ansøgning må maksimalt fylde 3 A4-sider inklusiv CV og evt. bilag, samlet som én pdf.

Ved en eventuel samtale vil du få mulighed for at gennemgå yderligere materiale.

Hvis vi inviterer dig til samtale bliver det tirsdag den 17. eller onsdag den 18. august på Tæbyvej 77. Opfølgende samtaler bliver i givet fald mandag den 23. eller tirsdag den 24. august.

Om os

Rødovre Kommune har fra 1. januar 2021 indført røgfri arbejdstid. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vores medarbejdere tilbydes en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +