Byplanlæggere

Ishøj Kommune søger byplanlæggere

Virksomhed:

Ishøj Kommune

Arbejdssted:

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

Ansøgningsfrist:

13/08/2023

Om jobbet

Vi søger 2 nye energiske kolleger, som skal være med til at løfte Ishøj Kommunes visioner for den fremtidige byudvikling.

Kunne du tænke dig at arbejde i en mindre kommune med både kyst, smukke herregårdslandskaber, landsbyer og en bymidte i forandring, så er det dig vi har brug for i vores team. Da du vil være en del af et mindre, men stærkt team, kræver det, at du kan og har lyst til løfte bredt, til gengæld får du muligheden for at arbejde meget tværfagligt. Her følger man sit projekt fra start til slut og er involveret i alle de processer, der knytter sig til god planlægning.

Vi søger både en byplanlægger, der har min. 3-5 års erfaring med planlægning enten fra en kommune, statslig styrelse eller lign. og en byplanlægger med mindre erfaring med stor appetit på at arbejde med planlægning i en kommunal kontekst – tæt på borgerne og politikerne. For begge stillinger gælder at du er optaget af at omsætte strategier til konkrete projekter og kan styre projekterne godt og sikkert i mål og har lyst til dialogen med borgere og bygherrer.

Stilling 1:

Primært udarbejdelse af kommuneplan 2025 i samarbejde med dine kolleger. Kommuneplanen skal revideres indenfor de temaer, som byrådet beslutter i planstrategien med udgangen af 2023. Desuden udarbejdelse af lokalplaner og på sigt mere strategiske opgaver og analyser.

Stilling 2:

Primært lokalplaner, men med mulighed for andre opgaver på sigt. Kompleksiteten er høj, når man planlægger i et allerede bebygget område, der er mange interesser og bindinger, som du skal have styr på. Det er spændende og kræver også at man er opsøgende, vedholdende og kan arbejde tværfagligt for at sikre høj kvalitet. Der følger selvfølgelig et kursus i lokalplanlægning med og der er rig mulighed for sparring med erfarne kolleger.

Foruden ovenstående vil dine opgaver favne

 • Deltagelse i udarbejdelse af screeningsværktøjer til sikring af politiske mål
 • Udarbejdelse af nødvendige faglige analyser til støtte for politiske beslutninger
 • Deltagelse i tværfaglige netværk og arbejdsgrupper
 • Besvarelse af henvendelser fra borgere, erhvervsliv og politikere

Lidt om os

Som en del af hovedstadsområdet arbejder vi tæt sammen med staten og andre kommuner i hovedstadsområdet, både hvad angår større infrastrukturelle indsatser som letbanen, BRT, men også inden for boligforsyning og energiforsyning. Desuden er vi omfattet af et landsplandirektiv for hovedstaden- Fingerplanen, som sætter yderligere, rammer for vores planlægning.

I Ishøj har vi allerede i fuld gang med mange spændende udviklingsprojekter. Vi er bl.a. i gang med at se med nye øjne på bymidten, vi er i gang med at omdanne et ældre erhvervsområde, vi skal i gang med at udvikle et stationsnært boligprojekt på et uddannelsesområde og desuden er vi i gang med en helhedsplan for vores idrætsområde, hvor letbanens ankomst betyder nye udviklingsmuligheder. Derudover er vi i gang med at se på fremtidige potentialer i Strandparken og Ishøj Havn.

Vi har dialog med politikerne, investorer og borgere med henblik på at ramme den rette balance, der skaber en attraktiv, levedygtig og grøn by. Vi vil gerne sammen med dig omsætte disse mål direkte i kommuneplanen og i lokalplaner, som skal sikre kvaliteten på lokalt niveau. I den overordnede planlægning af kommunen, skal kommuneplanen revideres indenfor de temaer, som byrådet har valgt i planstrategien, som vi netop nu er i gang med at udarbejde.

Ishøj By er opført efter idealet om den gode by i 1960’erne og 70’erne, hvor der var fokus på et stærkt stigende bilejerskab og opdeling af funktioner. Med aktuelle udfordringer i forhold energi, behov for CO2 reduktion, biodiversitetskrise, sundhed, tryghed og støj ønsker Byrådet at ”gentænke byen for mennesker” og dermed planlægge kommunen, så den i højere grad rummer mennesket og naturen.

Ishøj ligger godt placeret i Hovedstadsområdet med blot ca. 20 min til København. Vi betjenes af en centralt beliggende S-togstation mellem Køge og København og er fra 2025 udgangspunkt for letbanen til Lyngby Station langs Ring 3.

Vi lægger vægt på, at du har

En baggrund som f.eks. byplanlægger, geograf, arkitekt, landskabsarkitekt, landinspektør, sociolog, ingeniør eller lignende.

Du har:

 • Erfaring med udarbejdelse af lokalplaner for både store og mindre byområder
 • Erfaring med projektledelse
 • Gode samarbejdsevner og evner at arbejde selvstændigt
 • En analytisk, helhedsorienteret og kreativ tilgang til opgaveløsning
 • Stærke skriftlige og mundtlige kompetencer
 • En diplomatisk tilgang og sans for at finde det gode kompromis.
 • Godt kendskab til planhierarkiet og gerne Fingerplanen
 • Du har fokus på kvalitet i opgaveløsningen
 • Du er god til at netværke og gå i faglig dialog om gode løsninger
 • Motiveres af at arbejde i en politisk ledet organisation

Derfor skal du vælge os

 • Du bliver en del af et meget velfungerende, stabilt og erfarent planteam
 • Du kommer til at nørde med planjura, borgerinddragelse og skriftlig fremstilling
 • Du vil få mulighed for at arbejde både selvstændigt, få indflydelse på opgaverne og indgå i tværfaglige samarbejder med andre centre og teams på rådhuset
 • I en mindre kommune er opgaverne meget alsidige og du kommer til at arbejde med alle facetter af byplanlægning.

Du får

 • En fleksibel arbejdsplads, hvor du bliver en del af Center for Byudvikling og Natur med 27 ansatte og en hverdag med en uformel og humoristisk tone og hvor vi prioriterer fællesskabet og den individuelle trivsel højt
 • En dynamisk arbejdsplads med fokus på faglig udvikling af medarbejderne samt tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for hjemmearbejde op til 2 dage om ugen
 • En fast plads på rådhuset sammen med kolleger i mindre enheder
 • En arbejdsplads, hvor du hurtigt og nemt kan komme til og fra med S-tog, busser og en kommende letbane i 2025

Vi glæder os til at høre fra dig om hvad der motiverer dig for at arbejde sammen med os om Ishøjs udvikling! Skriv gerne hvilken en af stillingerne du søger.

Løn og ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid 37 timer ugentligt. Vi har fleksibel arbejdstid. Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Tiltrædelse pr. 1. oktober 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder for Plan og GIS, Louise Ochmann på telefon 23 36 45 16.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning senest søndag den 13. august 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 21. august 2023.

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jobindex

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +