Byplanlæggere til Område for Byplanlægning i Københavns Kommune

Vil du være med til at udvikle København til en (endnu mere) levende, ansvarlig og mangfoldig by? Vi søger to nye kollegaer, en fast stilling og en barselsvikar, til Område for Byplanlægning i Klima og Byudvikling, der vil være med til at skabe verdens bedste by.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

2150 Nordhavn

Ansøgningsfrist:

04/09/2023

Hvad arbejder vi med?

Vores primære opgave er at udarbejde lokalplaner, som sætter rammerne for ambitioner, behov og drømme for vores by. Vi arbejder i den helt store skala med byens udvikling, når vi planlægger for Jernbanebyen, Nordhavn og Lynetteholm. Men vi arbejder også med mange mindre projekter over hele byen, når vi skaber plads til et nyt supermarked på Tagensvej, et nyt boligkvarter i Husum eller en ny tandlægeklinik i Nordvest. Derudover arbejder vi for at bevare Københavns sjæl og identitet med bevarende lokalplaner. Vi arbejder på ca. 50 lokalplaner for at skabe en bedre og mere sammenhængende by, med diversitet og byliv – en god by at bo, arbejde og leve sit liv i.

Målet er enkelt: Vi gør det sammen, vi gør det ordentligt, og vi gør det for København. København skal være verdens bedste by at være i, og leve i. Du bl.a. vil kunne læse flere af vores politikker, som du finder på hjemmesiden www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/bolig-byggeri-og-byliv.

Jobbet som byplanlægger hos os består primært i at være projektleder for lokalplanprocessen og sikre udarbejdelse og politisk behandling af lokalplaner i samarbejde med projektgruppe, bygherre, rådgiver, politikere og byens borgere. Sammen sætter vi de bedste rammer for god arkitektur og byrum i vores dejlige København. Jobbet består derudover i fx at være planfaglig kompetence på byggesager og besvare planfaglige spørgsmål fra borgere og politikere.

Hvem er vi?

I Område for Byplanlægning er vi ca. 80 sjove, dedikerede og fantastiske kollegaer, alle aldersgrupper, der holder af København. Du får kollegaer, som er parate til at løfte i flok og hjælpe dig til at tilegne dig erfaring og skærpe dine byplanfaglige evner. Vi er arkitekter, byplanlæggere, landskabsarkitekter, byggesagsbehandlere, jurister, ingeniører, biologer, grafikere, trafikplanlæggere, kontorassistenter og antropologer.

Område for Byplanlægning er en del af afdelingen Klima og Byudvikling, der består af ca. 350 dedikerede kolleger, der alle brænder for at gøre København til en endnu bedre og mere bæredygtig by at leve, bo og bygge i. Afdelingen har fire faglige områder og et sekretariat, der med helhedssyn, nysgerrighed og høj faglighed løser opgaver indenfor affald og ressourcer, jorddeponi, klimaindsatser, byplanlægning, almene boliger, udsat by og analyser.

Som medarbejder i Klima og Byudvikling skal du have lyst til at indgå i samarbejder og projekter, der går på tværs af fagområder og fagligheder. Vi mener, at de gode løsninger bliver stærkere og mere effektfulde, når vi løser dem sammen – koordineret og på tværs af fag, enheder og myndighedsområder. Vi har desuden som norm at gøre det ordentligt – og vi gør det for København. Vi har det lange lys på og har formuleret en fælles strategi, der sætter retning for vores arbejde de kommende år.

Vi har brug for dig

Vi har travlt og har derfor brug for planlæggere til store og små lokalplaner samt andre planfaglige opgaver. Vi har brug for en erfaren medarbejder (mere end fire års erfaring inden for byplanlægning) til den faste stilling, men vi søger også en mindre erfaren medarbejder til vikarstillingen.

Det vil være en fordel, hvis du har en bred viden om byudvikling, er god til at strukturere og planlægge din tid, skabe kvalitet og fremdrift i arbejdet samt kan samarbejde med mange forskellige parter for at opnå et godt resultat.

Vi tænker, at du har en uddannelse som fx arkitekt, byplanlægger, ingeniør, landskabsarkitekt eller anden relevant akademisk baggrund og kan formulere dig præcist både mundtligt og skriftligt på dansk.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og i øvrigt efter forhandling med den faglige organisation.

Vi har flextid og mulighed for at arbejde hjemme op til to dage om ugen. Der må dog påregnes fuldt fremmøde på arbejdspladsen i indkøringsperioden.

Barselsvikarstillingen går fra den 1. oktober til og med den 31. marts 2024 og evt. med mulighed for forlængelse.

Angiv gerne i ansøgningen, hvis du kun er interesseret i en fast stilling. Stillingerne kan besættes fra den 1. oktober 2023 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Lise Pedersen på 2036 3850 eller teamleder Line Pyrmont Kirkegaard på 2117 4390.

Søg via linket senest mandag den 4. september 2023
Vi forventer at afholde samtaler i uge 37 og 38.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Kontakt

Enhedschef Lise Pedersen
på tlf.: 20 36 38 50

Teamleder Line Pyrmont Kirkegaard
på tlf.: 21 17 43 90

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +