Byrumsarkitekt til Områdefornyelsen ved Skjolds Plads (Ydre Nørrebro)

Vi har brug for (endnu) en kreativ og dygtig kollega til vores udviklingsplan og byrumsprojekter. Brænder du for strategisk byudvikling, lokalt forankrede byrumsprojekter, omverdensinddragelse og tværfaglighed? Så søg denne spændende stilling.

Virksomhed:

Københavns kommune

Arbejdssted:

Haraldsgade 6, 2200 København N

Ansøgningsfrist:

17/01/2023

Om Områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Områdefornyelsen dækker Haraldsgadekvarteret på Ydre Nørrebro – med flotte gamle industribygninger og en blandet boligbebyggelse. Det er et spændende og socialt mangfoldigt kvarter, der er i en rivende udvikling. Områdefornyelsen er en lokalt forankret byudviklingsindsats, der gennemføres i tæt samspil med dem, der bor, bruger og arbejder i kvarteret. Målet er at gøre Haraldsgadekvarteret til et oplevelsesrigt, sammenhængende, grønt og mangfoldigt kvarter med stærke fællesskaber. Der er afsat 78 mio. kr. til områdefornyelsen, som løber fra 2022-2026.

Om jobbet som byrumsarkitekt og projektleder

Du bliver ansvarlig for at udarbejde en udviklingsplan for Haraldsgadekvarteret. Et kvarter hvor mange aktører har interesse i egne byudviklings- og byrumsprojekter. Målet er at samle disse interesser i en fælles retning og opnå synergi mellem projekterne. Udviklingsplanen skal hvile på et grundigt analysearbejde af blandt andet kvarterets egenart, stedsidentitet, grønne arealer og forbindelser. Udviklingsplanen laves i tæt samspil med kvarteret og kommunens centrale forvaltninger. Som arkitekt har du projektledelsen af analysearbejdet, samtidig med at du skal facilitere processer, hvor aktører og kvarteret bliver hørt. Udviklingsplanen er i sin opstart, og du vil derfor have indflydelse på processerne og udviklingsplanens indhold og udformning.

Du vil derudover blive ansvarlig for den lokale projektledelse af flere byrumsprojekter, blandt andet udviklingen af Sigynsgade/Krakas Plads og forbindelsen til Nørrebroruten. Dit ansvar bliver at sikre de lokale stemmer i projektet blandt andet ved at lede en arbejdsgruppe bestående af beboere og lokale aktører, som følger projektet. Du kommer til at arbejde tæt sammen med kommunens anlægsafdelinger og de eksterne rådgivere. Det er derfor vigtigt, at du har en god forståelse og gerne erfaring med anlægsprocesser og omverdensinddragelse.

Områdefornyelsens fysiske projekter udvikles i tæt samspil med områdefornyelsens kulturelle og sociale projekter, hvor midlertidighed, mødesteder og kunst er gennemgående temaer. Vi er et lokalt team, der arbejder på tværs af fagligheder, og hvor du også kan være fagfaglig med områdefornyelsens øvrige byrumsarkitekter.

Det er vigtigt, at du brænder for at arbejde med helhedsorienteret byudvikling i udsatte byområder og trives med en omskiftelig hverdag. Du skal kunne planlægge og facilitere komplekse processer, der tager højde for såvel inddragelse af boligforeninger, beboere og øvrige lokale aktører som relevante kommunale forvaltninger og politiske systemer. Du skal desuden være villig til at løse praktiske opgaver og hjælpe dine kollegaer, når der er behov. I vores sekretariat er vi sammen om opgaverne og derfor også om de fælles praktiske opgaver.

Vi søger en kollega, der gerne har

  • Minimum 3 års erfaring med projektledelse af komplekse byrumsprojekter på tværs af fagligheder, interesser, beboere og organisatoriske niveauer
  • Erfaring med anlægsopfølgning
  • Erfaring med at facilitere samskabelser
  • Erfaring med områdefornyelser eller kommunal forvaltning
  • En stærk rumlig og æstetisk forståelse for, hvad der fungerer i byens offentlige rum
  • Evne til at kommunikere i øjenhøjde på forskellige platforme
  • Rutine i brugen af InDesign og resten af Adobe-pakken og har et godt blik for grafisk og visuel formidling
  • En faglig baggrund som landskabsarkitekt, arkitekt, byplanlægger eller lignende.

Om os

Du bliver en del af vores lokale sekretariat ved Skjolds Plads med syv dygtige medarbejdere. Hos os er samarbejde, kreativitet og højt humør i centrum. Vi vægter en høj faglighed, det gode fællesskab, og at alle trives.

Vi har en styregruppe med repræsentanter fra lokalområdet og arbejder tæt sammen med kolleger fra alle kommunens forvaltninger.

Yderligere information

Stillingen er med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og ansættelse pr. 1. marts 2023. Det sker, at der er aften- og weekendarbejde. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst. Ansættelsen er tidsbegrænset til 28. februar 2025 med mulighed for forlængelse.

Her kan du læse Kvarterplanen om vores byrumsprojekter.

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektchef Majken Rhod Larsen på 2011 4897 eller arkitekt Julie Rosted Lønstrup på 2482 8241.

Søg via linket senest tirsdag den 17. januar 2023

Samtaler forventes at finde sted den 19. og 20. januar og en eventuel 2. samtale er den 24. januar.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

 

Kontakt

Projektchef Majken Rhod Larsen
på tlf.: 2011 4897
Arkitekt Julie Rosted Lønstrup
på tlf.: 2482 8241.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +