Byudvikler

Brøndby Kommune søger byudvikler til Fremtidens Brøndby Strand – gentænkning af forstaden

Virksomhed:

Brøndby Kommune

Arbejdssted:

Brøndby

Ansøgningsfrist:

10/01/2021

Vil du være en del af et høj-profileret byudviklingsprojekt i en ambitiøs kommune? Har du lyst til at være en del af et sekretariat, der skal sætte en ny retning for udviklingen af en hel bydel? Har du et skarpt blik for organisatoriske og politiske processer? Og trives du i et handlingsorienteret arbejdsmiljø?

Hvis ja – så er det måske dig, vi leder efter.

Fremtidens Brøndby Strand

Vi står netop overfor igangsættelsen af det omfattende udviklingsprojekt – Fremtidens Brøndby Strand. Projektet har stor betydning for Brøndby Kommune og har stor politisk prioritet. Bydelen omfatter 40% af kommunens indbyggere og en positiv udvikling har stor bystrategisk betydning for kommunens fremtidige udvikling.

Brøndby Strand er en forstad med store kvaliteter som luft, grønne områder, nærhed til vandet og København. Men er også præget af at være en opdelt bydel med store udsatte almene boligområder, et nedslidt centerområde og store uudnyttede kommunale arealer. Bydelens potentialer og udfordringer skal sættes i spil, så forstadens muligheder og kvaliteter gentænkes. Derfor har kommunalbestyrelsen i efteråret 2020 vedtaget at igangsætte en ambitiøs proces i et tæt samarbejde med en lang række interessenter. Som led i processen gennemføres i 2021/2022 et parallelopdrag, der skal lede frem til en samlet strategisk udviklingsplan for bydelen, der derefter skal realiseres.

Sekretariatet

Udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand varetages af et selvstændigt sekretariat, der har til formål at forme, drive og realisere projektet. Der stilles store krav til sekretariatets ansatte, men der gives samtidig også vide udfoldelsesmuligheder for faglig og personlig udvikling. Sekretariatet er dedikeret og dynamisk med en travl og afvekslende hverdag, med stort politisk og organisatorisk fokus og med en stor bredde i arbejdsopgaverne. Vi refererer til Teknik- og Miljødirektøren og har direktionen som styregruppe, og samarbejder derudover med kommunens øvrige forvaltninger for at sikre en holistisk tilgang til opgaven. Sekretariatet er bemandet med tre fuldtidsstillinger – en programchef, samt to byudviklere. Derudover er der tilknyttet ressourcepersoner fra andre forvaltninger i kommunen, ligesom vi arbejder sammen med nogle af de dygtigste rådgivere på området.

Kerneopgaven

Udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand baserer sig på gode og tætte samarbejder med blandt andet boligorganisationer – og selskaber, grundejere, investorer og andre centrale interessenter. Kerneopgaven er at finde løsninger på tværs, der kan skabe værdi for alle og skabe en ny samlet bydelsidentitet. I stillingen er det derfor afgørende, at du formår at navigere og mediere mellem mange interne og eksterne interesser. For at lykkes i stillingen som byudvikler skal du kunne færdes hjemmevant i både (by)faglige, politiske og borgerrettede arenaer. Du skal kunne agere i styrerummet og have overblik over mål og interesser, og du skal samtidig også kunne bidrage aktivt i selve maskinrummet, hvor nye løsninger skabes og realiseres.

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant akademisk uddannelse, fx geograf, arkitekt eller cand.scient.pol.
  • som minimum har nogle års erfaring, herunder erfaring i forbindelse med større komplekse byudviklingsprojekter
  • kan forstå og gebærde dig i byplanlægningens faglige og tekniske miljøer og har et bredt kendskab til de trafikale, miljømæssige, bæredygtige og sociale aspekter heraf
  • er stærk til at formulere dig klart og konkret i skrift og tale
  • kan håndtere forskelligartede interne og eksterne interesser, er relationel stærk og formår at færdes i mange kontekster
  • har erfaring med politisk styrede organisationer – meget gerne fra en kommune
  • evt. allerede har erfaringer fra den almene sektor, herunder interesseforhold, organiseringer og finansieringsmodeller.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte projektleder Emma Lorenzen på tlf. 20548352 eller e-mail emlor@brondby.dk eller Teknik- og Miljødirektør, Casper Toftholm på tlf. 22602017 eller e-mail casto@brondby.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 10. januar 2021.

Søg stillingen via ‘ansøg’-knappen. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation.

Vi forventer at afholde første samtalerunde fredag den 15. januar og evt. anden samtalerunde fredag den 22. januar 2021. Der vil indgå en case til samtalerne og vi vil trække referencer efterfølgende.

Stillingen er en fast stilling på fuld tid. Stilling aflønnes efter gældende overenskomst og med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Vi forventer, at vores nye byudvikler kan begynde den 1. marts 2021.

Om Brøndby Kommune:

Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune i kort cykelafstand til København og med god adgang til offentlig transport og motorvejsnet. Brøndby Kommune er netop ved at implementere ’Brøndby 2030’, som er den første samlede strategi, der sætter retningen for udviklingen af et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i. Udvikling og forandring er i højsædet og sker i et tæt samspil med borgere og virksomheder i kommunen.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest.

Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid.

Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 35.500 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +