Byudviklingschef

Odense Kommune søger chef for Byudvikling i By- og Kulturforvaltningen

Virksomhed:

Odense Kommune

Arbejdssted:

Odense

Ansøgningsfrist:

05/03/2021 08:30

Byudviklingschef med blik for kvalitet i en dansk storby

Har du viden om og blik for kvalitet i byudviklingen i en by under stor forandring? Stræber du efter at skabe borgernære resultater, hvor såvel den faglige som den brugeroplevede kvalitet er i højsædet? Er du en talentfuld leder, der kan gøre dig gældende som en relevant medspiller for den politiske og administrative ledelse i en forvaltning med et højt ambitionsniveau? Så er du måske den nye chef for Byudvikling i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

I Odense har byrådet den klare vision, at byen skal være en storby med omtanke, der tager sit udgangspunkt i mennesker, og hvor både bygninger og byrum skaber grundlaget for det gode liv. Hvor der både er plads til at have fart på og tid til at tænke sig om. En storby, der bygger videre på de bedste af Odenses kvaliteter, og hvor vi passer på det, vi har.

I disse år sker der store forandringer i Odense. Da kommunen for år tilbage søsatte strategien om at udvikle sig fra at være en stor dansk by til en dansk storby, lød det ambitiøst, men det er netop det, der sker i disse år.

Omlægningen af Thomas B. Thriges Gade – Fra Gade til By, etableringen af letbanen og hele nyfortolkningen af havneområdet har været katalysator for en enorm udviklingsproces, der efterhånden dækker bredt. Vollsmose forandres i de kommende år, og er et af byens – ja, Danmarks – største og mest ambitiøse byomdannelsesprojekter i et udsat boligområde. Massiv efterspørgsel blandt investorer til projektet vidner om, at der ikke arbejdes med luftkasteller, men med gedigne fugle i hånden. Videreudviklingen af den kollektive trafik, områdefornyelsen af Bolbro, udbygningen af Campus Odense med et nyt supersygehus, udviklingen af nye byområder i Gartnerbyen og i området omkring den gamle Dalum Papirfabrik – signaturprojekterne står i kø sammen med et helt generelt styrket fokus på bæredygtig mobilitet og klimaarbejdet i den fysiske udvikling.

Der bygges og byudvikles således på livet løs, og behovet for at holde snor i planlægningen på såvel kort som længere sigt er gået fra stor til enorm. Fundamentet for den by, der står om hundreder af år, lægges i denne tid, og det kræver, at der er omtanke bag planlægningen, så vækst, bæredygtighed og kvalitet går hånd i hånd.

By- og Kulturforvaltningen har valgt at reorganisere indsatsen, så der i de kommende år kommer endnu mere fokus på netop den fine balance mellem bæredygtig byudvikling med kvalitet og den nødvendige vækst. En central aktør i den sammenhæng bliver vores nye byudviklingschef. Du får tømmerne i hånden sammen med engagererede politikere, virksomheder, dygtige og dedikerede ledere og medarbejdere og en chefgruppe og direktør, der kan give dig kompetent sparring og viden om den brede opgaveportefølje, forvaltningen varetager.

Du kommer formodentlig med en god viden om – og stor interesse for – byudvikling. Ideelt set har du holdninger og faglig autoritet, der gør dig til en relevant medspiller for den politiske ledelse, den administrative ledelse og for dine chefer og medarbejdere. Du stræber efter at skabe borgernære resultater, hvor såvel den faglige som den brugeroplevede kvalitet er i højsædet. Med andre ord er du naturligt optaget af at skabe de bedste resultater i tæt samspil med investorer, virksomheder og borgere. Du er dygtig til at arbejde i de relationer, der skaber fremdrift i en stor og kompleks organisation. Du har politisk flair, og så er du en talentfuld leder, der formår at få det bedste ud af din organisation.

Ansættelsesvilkår

Stillingen som afdelingschef er indplaceret på niveau 2, hvor du refererer direkte til forvaltningens adm. direktør.

Ansættelse sker efter forhandling med den relevante faglige organisation og i henhold til Aftale om aflønning af chefer indgået med KL. Den samlede årsløn forventes at udgøre mellem 900.000 – 950.000 kr. årligt. Hertil kommer pension på 20,17%.

Yderligere oplysninger

Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos adm. direktør Morten Møller Iversen, tlf. 2341 4625.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning

Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 5. marts kl. 8.30.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +