Campus Byggeri søger en projektchef med fagligt ansvar for Københavns Universitet store byggeprojekter

Vær med til at styre en spændende, kompleks projektportefølje, som stiller høje krav til din faglighed og samarbejdsevner.

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

Universitetsfirkanten, Nørregade 10, 1165 København K

Ansøgningsfrist:

23/06/2023

Københavns-universitet-logo

Om stillingen

Du vil blive en del af Campus Byggeri (CB), som er Københavns Universitets (KU) bygherreenhed. Enheden hører organisatorisk under Campus Service (CAS). Vi gennemfører alt fra tekniske laboratorieprojekter på unikke faciliteter til små og store projekter med bygningsvedligehold af en ikonisk campus og bygningsportefølje med mange interessenter. Dette sker også som sagsansvarlig projektleder på f.eks. Statens Naturhistorisk Museum (SNM) og Niels Bohr bygning (NBB) med Vejdirektoratets som bygherre.

Som projektchef har du det faglige ansvar for de store byggeprojekter i CB. Du understøtter KU’s programlederne for ibrugtagningsprojekter på SNM og NBB samt KUs projektleder på større byggeprojekter.
Som projektchef vil du skulle navigere i et komplekst interessentlandskab og sikre gode relationer med dine interne og eksterne samarbejdspartnere. Desuden vil du indgå i byggechefens engageret ledergruppe som støtter hinanden igennem tæt samarbejde, sparring og den løbende udvikling af hinandens kompetencer. Lederne referer direkte til byggechefen.

Som din første opgave skal du i mindst 1/2 år vedtage konstituerede rollen som programleder for SNM ibrugtagningsprojektet. Derfor er erfaringer fra udstillingsprojekter en fordel.

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at du har indgående erfaring med store byggeprojekter. Dine erfaringer som projektchef kan komme med fordel fra en anden bygherreorganisation. Din uddannelsesmæssige baggrund er som arkitekt, ingeniør eller anden tilsvarende uddannelse.

Du er struktureret, selvstændig og skaber fremdrift. Som fagligt stærkt og empatisk leder kan du:

  • Fagligt lede og motivere erfarne projekt- og programleder i en store politisk kompleks organisation
  • Lede strategiske udviklingsprojekter mht. til projekternes organisering og udbudsform og dermed implementere forandringer
  • Er erfaren i porteføljeledelse
  • Kommunikere på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt klart og præcist
  • Som nysgerrig person bevarer du fatningen og holder retningen, selv i pressede perioder med respekt for KU´s kerneforretning (forskning, uddannelse og formidling).

Om Københavns Universitets bygninger

Københavns Universitet er blandt Europas bedste universiteter og et forskningsuniversitet i verdensklasse. I Campus Service har vi ansvaret for at udvikle, drifte og vedligeholde universitetets bygninger og tekniske anlæg. Vi brænder for at understøtte den forskning og undervisning som universitetets forskere, ansætte og 37.500 studerende er en del af. Københavns Universitet, Campus Service varetager altid brugernes og driftens interesser – nogle gange som bygherre og andre gang i samarbejde med statens bygherrer.

At bygge eller bygge om til højt specialiseret forskning og undervisning er i sig selv en både spændende og kompliceret opgave, som stiller store krav til projekthåndteringen hele vejen igennem projektforløbet. Københavns Universitet har til huse på en række campusområder i København og enkelte lokationer uden for byen. Vi bor i en meget forskelligartet bygningsmasse som tilsammen udgør ca. 1 mio. m2., og som med både gamle og nye bygninger er med til at øge kompleksiteten i projekterne.

Bæredygtighed er et andet væsentligt parameter, som kommer til at forme udviklingen af Københavns Universitet fremover – og herunder også fokus i byggeprojekterne. I forhold til de nye krav i BR23 og en igangværende proces med campusplanlægning i den store skala, vil der uden tvivl opstå behov for mange transformationer inden for universitetets mangeartede fysiske rammer.

Til sammen skaber vi rammen for en stor og levende organisation med mange engagerede kollegaer, forskere og studerende.

Løn & ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med indplacering som chefkonsulent uden personaleledelse. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Skatteministeriet og cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten) eller anden relevant overenskomst.

Der vil være mulighed for at forhandle tillæg på baggrund af erfaringer og kompetencer. Tiltrædelse 1.8.2023 eller tidligere. Der holdes løbende ansættelsessamtaler.

Stillingen er organisatorisk forankret i Campus Service (CAS) på Københavns Universitet (KU) i afdelingen Campus Byggeri (CB). Dit arbejdssted vil formelt være i Fiolstræde 1, 1171 København K. og du vil også arbejde på de andre KU-lokaliteter.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Byggechef Markus Lampe (35 33 42 02).

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +