Direktør

Frederikshavn Kommune søger direktør med ansvar for Teknik og Kultur

Virksomhed:

Frederikshavn Kommune

Arbejdssted:

Frederikshavn

Ansøgningsfrist:

09/08/2020 23:59

Frederikshavn Kommune søger en modig, visionær og inspirerende direktør, der kan se muligheder, drive udviklingen og forløse potentialerne.

Opgaven

Direktøren bliver en del af en direktion, hvor man spiller hinanden gode via åbenhed, ærlighed og en modig tilgang, og hvor der er en gensidig erkendelse af, at man kan mere sammen end hver for sig. Stillingen er nyoprettet, hvorfor den kommende direktør selv er med til at forme den måde, som opgaverne løses på.

Direktøren skal være en ubetinget drivkraft for udvikling og fremgang og være klar til at udfordre etablerede og vante måder at gå til opgaverne på.

Direktøren skal sikre, at det politiske niveau til enhver tid føler sig klædt på i forhold til, hvad der rører sig på teknik- og kulturområdet i kommunen. Samtidig skal direktøren sikre, at politiske visioner, strategier og beslutninger føres ud i livet. Direktøren har således en vigtig brobyggerrolle mellem det politiske niveau, administrationen og borgerne.

Direktøren skal etablere et tillidsfuldt og respektfuldt samspil med de fire centerchefer, der hører under direktørens ansvarsområde og give centercheferne plads til at udfolde deres viden, faglighed og perspektiver i organisationen.

Direktøren skal kunne samtænke opgaverne under ’Teknik og Kultur’ på en måde, så synergierne og perspektiverne bliver tydelige og udfoldes til gavn for kommunen og kommunens borgere.

Direktøren skal have god økonomisk forståelse og være garant for sikker økonomistyring.
Direktøren ansættes med reference til kommunaldirektør Mikael Jentsch og kommer til at indgå i en direktion bestå- ende af kommunaldirektøren og fire direktører.

Personen

Frederikshavn Kommune søger en direktør, der ser kombinationen af teknik og kultur som en inspirerende og motiverende udfordring med store potentialer, som direktøren kan omsætte til resultater. Direktøren skal kunne se potentialerne og gøres disse tydelige for politikere, øvrig direktion, ledere, medarbejdere og borgere.

Direktøren er en holdspiller, som arbejder med udgangs- punkt i, at inddragelse og fælles løsninger giver værdi og udvikling. Direktøren skal være en synlig og nærværende leder, som kan repræsentere kommunen i meget forskel- ligartede sammenhænge – og med lige stor overbevisning og entusiasme.

Direktøren er en dygtig og naturlig kommunikator, som trives med ”at snakke” med folk, og som dyrker netværk og relationer som en integreret del af sit DNA. Direktøren kan agere sikkert og på rette vis i pressede situationer og formår sikkert og overbevisende at balancere mellem at ”tage teten” og ”stå i baggrunden”.

Direktøren praktiserer en åben, nysgerrig og modig ledelses- stil som grundlag for at sikre udvikling og fortsat fremgang. Direktøren tager fat i udfordringerne – taler om dem og løser dem. Åbenhed og tillid er nøgleord for direktøren.

Kvalifikationer i øvrigt:
Ledelseserfaring og gerne ledelsesuddannelse.
Erfaring fra en politisk styret organisation.
Uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau med generalistkompetencer.
Forståelse for de politiske mål, mekanismer og tankegange.
Relevante professionelle netværk og kontaktflader.

Andet

Læs mere om stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Her kan stillings- og personprofilen ses.

Tiltrædelse: 1. oktober 2020.

Ansøgningsfrist: Søndag den 9. august 2020 kl. 23.59

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Kontakt gerne kommunaldirektør Mikael Jentsch, tlf. 98 45 62 00, eller administrerende direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +