Dygtig byggesagsbehandler med sans for dialogen til Byg og BBR

Vil du være med til at udvikle Fredericia Kommunes fysiske rammer og være med på holdet, hvor vi bruger tiden på netop det, som giver virksomheder, borgere og vores organisation værdi og gør Fredericia til et godt sted? Måske kan du blive en af vores nye kollegaer?

Virksomhed:

Fredericia Kommune

Arbejdssted:

Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Ansøgningsfrist:

24/08/2023

fredericia-kommune-logo

Fredericia Kommune oplever stor fremgang med mange spændende by- og erhvervsudviklingsprojekter. Vi har et stærkt samarbejde på tværs af tre afdelinger i Plan, Byg og Miljø, som håndterer projekterne fra tidlig dialog til færdigmeldt byggeri. På grund af den rivende udvikling har vi brug for at udvide vores fællesskab med nye kollegaer, så vi fortsat kan holde fast i den gode service og være på forkant med den positive udvikling.

Hvem søger vi – din person

I Plan, Byg og Miljø kommer du ind i et stærkt og alsidigt fagligt miljø, der har fokus på at sikre sammenhæng mellem planlægning, miljø og udvikling af arealer og projekter frem til, at projektet skal have en byggetilladelse. Det handler derfor om at bringe fagligheden i spil og ikke på spil. Dine personlige kompetencer ift. gode relationer er derfor vigtige både for os og dig selv, hvis vi skal lykkes.

Vi har brug for dig, der

 • naturligt arbejder på tværs af fagligheder og har et godt blik for opgavernes sammenhæng
 • er tillidsskabende, imødekommende, opsøgende og med en god situationsfornemmelse
 • har gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt og kan sætte dig i borgerens og virksomhedens sted
 • nyder at hjælpe borgere og virksomheder samtidig med, at du søger nye måder at løse opgaverne på ved at udfordre det eksisterende
 • arbejder systematisk, kan prioritere og har overblik – også når det går stærkt og boldene er mange
 • sikrer god planlægning, fremdrift og koordinering med relevante parter i projekter og sager – og er god til at afslutte opgaver
 • hellere ser muligheder end begrænsninger.

Du kender de aktører, der indgår i moderne by- og erhvervsudviklingsprojekter og samtidig ved du, hvad der er på spil. Motivationer, interesser og engagement er blot nogle af de elementer, som du har øje for i dialogen med de forskellige parter.

Derudover er du en god kollega med et positivt humør og lyst til et uhøjtideligt-og-nede-på-jorden-miljø, hvor vi sætter pris på hinanden og er optaget af at gøre hinanden gode.

Hvad søger vi dig til – din faglighed og opgaver i Byg og BBR

Som byggesagsbehandler bliver du ansat i Byg og BBR, hvor du får 18 dygtige kolleger.

Her skal du:

 • Foretage myndighedsbehandling af byggesagsansøgninger med henblik på tilladelser og dispensationer efter Bygningsreglementet, Byggeloven og Planloven
 • Administrere bl.a. kommuneplan, lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer
 • Være med til at skabe en god forhåndsdialog og service for borgere og virksomheder med rette råd, vejledning og dialog
 • Drøfte problemstillinger med både professionelle rådgivere og med private borgere uden faglig indsigt
 • Være god til at tale med ansøgere, lytte og formidle teknisk og lovmæssigt stof
 • Være med til at danne retningen for afdelingen og kommunens udvikling, gennem fortolkning af lovgivning og god vurderingsevne ift. dispensationer.

Vi forventer, at du

 • har en relevant uddannelsesbaggrund som for eksempel arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør, byggetekniker eller lignende
 • har erfaring med byggesagsbehandling, anden relevant kommunal sagsbehandling eller erfaring med tilsvarende opgaver i en rådgivningsvirksomhed
 • har god juridisk forståelse med kendskab til lovgivningen
 • nyder at arbejde og skabe synergi i krydsfeltet mellem byrådets politiske visioner, lovgivningen og markedets behov.
 • Vi ser gerne, at du i din ansøgning giver eksempler på, hvor du er lykkedes med ovenstående. Det kræver nemlig fremsynethed, mod og godt samarbejde, når vi skal skabe resultater.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder for Byg og BBR Jes Bøgelund, 72 10 76 74.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse i Fredericia Kommune vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest.

Fredericia Kommune er fra 1. oktober 2023 tobaksfri arbejdsplads.

Alle kvalificerede uanset køn, alder og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Nyuddannede er også velkomne til at søge stillingen.

Vi tilbyder vores medarbejdere muligheden for at arbejde hjemme én dag om ugen efter aftale.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Tiltrædelse 1. oktober 2023 eller snarest muligt herefter. Den rette kandidat er vigtig for os.

Ansættelsessamtale

Vi forventer at afholde samtaler 28. august 2023 fra kl. 08.30.

Ansøgningsfrist

24. august 2023.

Send ansøgning online – anvend browseren Chrome

Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

Beskrivelse af fagområdet Plan, Byg og Miljø i forvaltningen Vækst, Teknik og Klima

Plan, Byg og Miljø tæller godt 60 medarbejdere fordelt på afdelingerne Plan & Byudvikling, Byg & BBR og Natur & Miljø og ledes af en fagchef, hvor stillingen pt. er vakant.

Det er væsentligt, at Plan, Byg og Miljø lykkes med kerneopgaven:
I Plan, Byg og Miljø skal vi bruge tiden på det, som giver virksomheder, borgere og organisationen værdi og gør Fredericia til et godt sted.

Det betyder, at vi skaber resultater sammen med organisationen og vores mange samarbejdspartnere, borgere og virksomheder. Her er vi stolte af det, vi præsterer, og det er en del af vores motivation for også at udvikle os og blive bedre. Vi er med til at sende indbyggertallet på himmelflugt og få et allerede blomstrende erhvervsliv til at sprudle med endnu flere jobs.

Udover kerneopgaven, har vi i Plan, Byg og Miljø fokus på samarbejde, trivsel og udvikling og ser frem til at modtage en engageret og dynamisk kollega. I hele Vækst, Teknik og Klima arbejdes ud fra værdierne ”Vi gør det for Fredericia”, ”Vi gør det i Fællesskab” og ”Vi gør det ordentligt” – og selvfølgelig almindelig sund fornuft. Værdierne skal mærkes og ses i det daglige arbejde.

Læs Fredericia Kommunes Ledelses- og medarbejdergrundlag her: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/organisation/ledelse-afdelinger

Kontakt

Afdelingsleder for Byg og BBR Jes Bøgelund
på tlf.: 72 10 76 74

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +