Dygtige ledere til Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen

Vi tilbyder to spændende stillinger som enhedschefer inden for byggesagsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen. Som enhedschef får du en unik mulighed for at præge fremtidens hovedstad ved at bidrage til udviklingen af byggesagsområdet og forvaltningen af de arkitektoniske rammer i København. Derudover vil du være med til at gøre en forskel for alle byens borgere ved at sikre effektiv sagsbehandling med kunden i fokus.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Njalsgade 13, 2300 København

Ansøgningsfrist:

10/04/2023

I Område for Bygninger arbejder vi med byggetilladelser, og vi vejleder borgere og virksomheder i byggesagsprocessens tekniske og praktisk forhold. Med det pres, der er på byen for at bygge nyt, forny eksisterende byggeri og gøre plads til flere aktiviteter, er der særligt mange spændende og komplekse problemstillinger at tage højde for, når vi skal afveje ofte forskellige interesser i byggesagsbehandlingen. Vi er en driftsorganisation, der har et mål om at skabe kortere sagsbehandlingstider og større kundetilfredshed, og vi arbejder derfor med stort fokus på ressourcer, effektivitet og monitorering af sagsbehandlingen.

Din nye hverdag

Som enhedschef er du leder for ca. 20-25 fagligt engagerede medarbejdere, der brænder for København. Du arbejder i krydsfeltet mellem faglighed, ledelse, politiske beslutninger og byens interessenter. Dine ansvarsområder inkluderer:

 • Personaleledelse: Din opgave er at lede og udvikle enhedens medarbejdere samt at sætte rammer og prioritere enhedens opgaver, så der er balance mellem opgaver og ressourcer. Der er højt til loftet på arbejdspladsen og din ledelsesstil skal sikre, at medarbejderne trives, og at de udvikler sig både personligt og fagligt.
 • Faglig ledelse: Du har ansvar for styring af forskellige sagsområder, og du følger op på medarbejdernes fremdrift i deres sagsporteføljer. Du udvikler løsninger sammen med medarbejderne, når de møder spændingsfeltet mellem ansøgerens og/eller naboens interesser, gældende lovgivning, erhvervsinteresser, hensyn til områdets bygningskultur og politiske ønsker.
 • Understøttelse af sagsbehandlingen: Du vil blive involveret i konkret sagsbehandling, men du skal også have blik for, hvordan andre fagligheder bedst kan understøtte denne fx i form af juridisk bistand til de byggetekniske sagsbehandlere.
 • Politiske henvendelser: Du besvarer henvendelser fra politikere vedrørende byggeområdet.
 • Udvikling og effektivisering: Du understøtter initiativerne om at reducere sagsbehandlingstiden på byggesager i København – herunder planlægning og implementering af udviklingstiltag og effektiviseringsinitiativer.
 • Driftsstyringsmodel: I chefteamet indgår du i arbejdet med at få den strategiske driftsstyringsmodel omsat til konkrete handlinger sammen med medarbejderne. Driftsstyringsmodellen simulerer dynamikker i forretningen og kan lave prognoser af sagsbeholdningen og ressourcetræk ud fra forskellige forudsætninger.
 • Kundeservice: Du sikrer, at der er fokus på kunden i alle dele af sagsbehandlingen, og at tiltag for at opnå større kundetilfredshed implementeres og virker i praksis.

Vi forventer, at du

 • har en relevant uddannelse og gerne en lederuddannelse.
 • kan lede gennem inspiration, drivkraft og tydelig kommunikation.
 • er åben og ærlig i din tilgang til samarbejde og ledelse.
 • har erfaring med myndighedsbehandling og gerne kendskab til byggesagsbehandling, byggeloven, planloven og evt. BR18.
 • evt. har erfaring med ledelse indenfor drift/udvikling.
 • trives med at indgå i et ledelsesteam, hvor vi løser store dele af opgaven sammen.
 • kan prioritere og levere i en travl hverdag med mange mål.
 • er socialt kompetent samt skaber og vedligeholder relationer.

Vi tilbyder

Du bliver en del af en levende arbejdsplads med dedikerede og tværfaglige, dygtige medarbejdere. Der er en uformel tone på kontoret, og i din enhed vil du være del af et fællesskab bestående af en blandet medarbejdergruppe med forskellige baggrunde samt et velfungerende ledelsesteam.

Sammen med os får du:

 • Gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling fx indenfor ledelse, strategi, datastyringsmodeller og processtyringsmetodik.
 • Et arbejdsmiljø med fokus på balancen mellem privat- og arbejdsliv.
 • 37 timers arbejdsuge inkl. frokostpause, fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde.
 • En centralt beliggende arbejdsplads på Islands Brygge – tæt ved vandet.
 • En attraktiv arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Lønniveauet i stillingen er afhængigt af erfaring og kvalifikationer og ligger mellem 51.502-59.276 kr. om måneden plus pension på 20,74%.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Marie-Louise Hædersdal på 5192 6809.

Søg via linket senest mandag den 10. april 2023.

Vi forventer at holde samtaler i ugerne efter påske.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +