Enhedschef inden for byggesagsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen

Som chef i enheden ”Afslutning af Byggesager 2” er du med til at forvalte rammerne for udviklingen af bygningsmassen i København og sikre høj kvalitet i byggeriet i forhold til sikkerhed og sundhed.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Islands Brygge, 2300 København S

Ansøgningsfrist:

31/05/2022

Vi tilbyder en spændende stilling som enhedschef inden for byggesagsområdet. Som enhedschef inden for byggesagsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen får du en unik mulighed for at præge fremtidens hovedstad ved at bidrage til udviklingen af byggesagsområdet og forvaltningen af de arkitektoniske rammer i København.

I enhederne ”Afslutning af Byggesager 1 og 2” foretager vi den afsluttende byggesagsbehandling af alle byggesager i København og kontrollerer, at arbejdet opfylder vilkårene i de udstedte byggetilladelser. Vi sikrer bl.a., at lokalplaner og servitutter overholdes og er med til at opretholde de arkitektoniske kvaliteter i Københavns byrum, såsom fælles tilgængelighed, kulturarv, æstetik m.m. Vi sikrer, at byen er sikker og af høj kvalitet for alle byens borgere og for fremtiden.

Derudover vejleder vi borgere og virksomheder i byggesagsprocessens tekniske og praktiske forhold både ved telefoniske og personlige henvendelser. Fokus lige nu er på kortere sagsbehandlingstider og større kundetilfredshed.

Din rolle

Som enhedschef i enheden ”Afslutning af Byggesager 2” arbejder du i krydsfeltet mellem faglighed, ledelse og politiske prioriteringer. Herunder:

 • Du er leder for 20 medarbejdere, som har et stort fagligt engagement og brænder for København. Du har fokus på dine medarbejderes trivsel og på, at alle medarbejdere bliver udfordret og får mulighed for at bruge deres kompetencer. Du sikrer opkvalificering og faglig specialisering af medarbejdere og teams.
 • I din rolle som chef udvikler du løsninger sammen med medarbejderne, når de møder spændingsfeltet mellem ansøgerens og/eller naboens interesser, gældende lovgivning, erhvervsinteresser, hensyn til områdets bygningskultur, og politiske ønsker.
 • Din dagligdag består i høj grad af driftsmæssige ledelsesopgaver. Den består i opfølgning på medarbejdernes sagsafslutninger og progression i deres sagsporteføljer, sparring og dialog med medarbejderne om udviklingsaftaler, sygemelding, ferieplanlægning og barsel, uddelegering og styring af medarbejderens sagsområde, rådhusbestillinger og hastesager.
 • Sammen med alle enhedschefer i Område for Bygninger indgår du i arbejdet med at få den strategiske driftsstyringsmodel ud at leve i dagligdagen og blandt medarbejderne, fx i form af tavlemøder eller anden tæt driftsmæssig opfølgning.
 • Du understøtter initiativerne i handleplanen om at reducere sagsbehandlingstiden på byggesager i København og planlægninger udviklingstiltag og effektiviseringsinitiativer.
 • Du samarbejder med enhedschefen i enheden ”Afslutning af Byggesager 1” om enhedernes opgaver.

Vi forventer, at du

 • Er klar til at træde ind i den formelle lederrolle.
 • Gerne har erfaring med driftsledelse, myndighedsbehandling og måske kendskab til byggesagsbehandling, byggeloven, planloven og evt. BR18.
 • Har en relevant uddannelse – det kan fx være arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør eller andet.
 • Trives med at indgå i et ledelsesteam, hvor vi løser store dele af opgaven sammen.
 • Er god til at formulere dig i tale og på skrift.
 • Kan prioritere og levere i en ofte travl hverdag.
 • Behandler andre med respekt og er god til at afstemme forventninger.

Du bliver en del af

 • En mangfoldig enhed med høj faglighed, der består af både bygningskonstruktører, ingeniører, arkitekter og administrative medarbejdere og en god blanding af mænd og kvinder i alle aldre.
 • En livlig og pulserende arbejdsplads med en uformel tone blandt medarbejdere og mange sociale arrangementer såsom spontane fyraftensbesøg på den lokale, biografture m.m.
 • Et arbejdsmiljø i storrumskontor med god kultur for at støtte hinanden.
 • Et velfungerende ledelsesteam med en respektfuld og uhøjtidelig omgangsform.

Vi tilbyder

 • Muligheder for udvikling indenfor ledelse og byggesagsbehandling, herunder beredskabskompetencer for håndtering af akutte byggesager.
 • Udvikling af færdigheder indenfor datastyringsmodeller og LEAN processtyringsmetodik.
 • Øget indsigt i strategi og behandlingsteknik indenfor forvaltningsret og embedsførelse i en stor organisation.
 • Et arbejdsmiljø med fokus på balancen mellem arbejds- og privatliv.
 • Frokost inkl. i arbejdstiden, flexordning og mulighed for hjemmearbejde.
 • En arbejdsplads med central beliggenhed ud til vandet på Islands Brygge i København.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og efter forhandling med den forhandlingsberettiget organisation. Lønniveauet i stillingen er afhængigt af erfaring og kvalifikationer og ligger mellem 50.080 kr. og 57.639 kr. om måneden plus pension på 20,74%.

Vi ønsker stillingen besat den 1. august 2022 eller hurtigst muligt herefter.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Kevan Kjølby Hansen på 2113 1380 eller områdechef Marie-Louise Hædersdal på 5192 6809.

Søg via linket senest tirsdag den 31. maj 2022

Vi forventer at afholde første runde ansættelsessamtaler i uge 23 og anden runde i uge 24.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +