Enhedschefer til Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen

Vi tilbyder to spændende stillinger som enhedschefer inden for byggesagsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen. Som enhedschef får du en unik mulighed for at præge fremtidens hovedstad ved at bidrage til udviklingen af byggesagsområdet og forvaltningen af de arkitektoniske rammer i København. Derudover vil du være med til at gøre en forskel for alle byens borgere ved at sikre høj kvalitet i byggeriet.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Njalsgade 13, 2300 København S

Ansøgningsfrist:

14/08/2022

I Område for Bygninger arbejder vi med byggetilladelser, og vi vejleder borgere og virksomheder i byggesagsprocessens tekniske og praktisk forhold. Med det pres, der er på byen for at bygge nyt, forny eksisterende byggeri og gøre plads til flere aktiviteter, er der særligt mange spændende og komplekse problemstillinger at tage højde for, når vi skal afveje ofte forskellige interesser i byggesagsbehandlingen. Vi er en driftsorganisation, der har et mål om at skabe kortere sagsbehandlingstider og større kundetilfredshed, og vi arbejder derfor med stort fokus på ressourcer, effektivitet og monitorering af forretningen.

Din rolle

Som enhedschef er du leder for ca. 23 fagligt engagerede medarbejdere, der brænder for København. Jobbet består i at arbejde i krydsfeltet mellem faglighed, ledelse, politiske beslutninger og byens interessenter.

Din dagligdag i jobbet

Din dagligdag består af bl.a. driftsmæssige ledelsesopgaver. Fx styring af medarbejderens sagsområder, besvarelse af henvendelser fra bl.a. politikere og ansøgere, hastesager og opfølgning på medarbejdernes fremdrift i sagsporteføljer samt dialog vedr. sygemelding, ferieplanlægning og barsel. Desuden består din dagligdag i at understøtte initiativerne i handleplanen om at reducere sagsbehandlingstiden på byggesager i København – herunder planlægning af udviklingstiltag og effektiviseringsinitiativer. Samtidig sikrer du, at der er fokus på kunden i alle dele af sagsbehandlingen, og at tiltag for at opnå større kundetilfredshed implementeres og virker i praksis.

Du udvikler løsninger sammen med medarbejderne, når de møder spændingsfeltet mellem ansøgerens og/eller naboens interesser, gældende lovgivning, erhvervsinteresser, hensyn til områdets bygningskultur, og politiske ønsker. Du har fokus på medarbejdernes trivsel og sikrer opkvalificering samt faglig specialisering af medarbejdere og teams. I chefteamet indgår du aktivt og kvalificeret i arbejdet med at få den strategiske driftsstyringsmodel omsat til konkrete handlinger sammen med medarbejderne. Driftsstyringsmodellen simulerer dynamikker i forretningen og kan lave prognoser af bl.a. sagsbeholdningen og ressourcetræk ud fra forskellige forudsætninger. Vi forventer, at du:

 • har en relevant uddannelse og gerne en lederuddannelse
 • evt. har erfaring med ledelse indenfor drift/udvikling, og at du er klar til at træde ind i den formelle lederrolle
 • har erfaring med myndighedsbehandling og gerne kendskab til byggesagsbehandling, byggeloven, planloven og evt. BR18
 • trives med at indgå i et ledelsesteam, hvor vi løser store dele af opgaven sammen
 • er god til at formulere dig i tale og på skrift
 • kan prioritere og levere i en ofte travl hverdag
 • er løsnings- og samarbejdsorienteret og er god til at afstemme forventninger

Vi tilbyder

Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø på en livlig og pulserende arbejdsplads med en uformel tone blandt medarbejdere og sociale arrangementer såsom spontane fyraftensbesøg på den lokale og biografture. Derudover bliver du del af en enhed med en blandet medarbejdergruppe, der består af bygningskonstruktører, ingeniører, arkitekter og administrative medarbejdere samt et velfungerende ledelsesteam. Helt konkret tilbyder vi:

 • stillinger med gode muligheder for personlig og faglig udvikling fx indenfor ledelse, strategi, datastyringsmodeller og processtyringsmetodik
 • et arbejdsmiljø med fokus på balancen mellem privat- og arbejdsliv
 • 37-timers arbejdsuge inklusive frokostpause, fleksible arbejdstider (flekstidsordning) og mulighed for hjemmearbejde
 • en arbejdsplads med central beliggenhed ved vandet på Islands Brygge i København
 • en attraktiv pensionsordning

Løn- og ansættelsesvilkår

Vi tilbyder en fastansættelse og en midlertidig stilling på et år. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og efter forhandling med den forhandlingsberettiget organisation. Lønniveauet i stillingen er afhængigt af erfaring og kvalifikationer og ligger mellem 50.080 kr. og 57.639 kr. om måneden plus pension på 20,74%. Vi ønsker stillingerne besat den 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt herefter.

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte områdechef Marie-Louise Hædersdal på 5192 6809.

Søg via linket senest søndag den 14. august 2022

Vi forventer at afholde første runde ansættelsessamtaler i uge 33 og anden runde i uge 34.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +