Erfaren lokalplanlægger

Stevns er en attraktiv kommune med meget at byde på. Vi er inde i en spændende udvikling i forhold til blandt andet bosætning, turisme og erhverv. Flere nye borgere, turister, og iværksættere tiltrækkes af vores naturværdier, vores stærke lokalsamfund og trygheden i området. Stevns Klint er UNESCO Verdensarv og der foregår en målrettet indsats for at samle de mange attraktioner langs Klinten i en fælles Verdensarvsdestination. Har du lyst, så venter der en hverdag med mange spændende byudviklingsopgaver i et Center fyldt med engagerede og fagligt dygtige kollegaer.

Virksomhed:

Stevns Kommune

Arbejdssted:

Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge

Ansøgningsfrist:

06/06/2022

Vi tilbyder et spændende, selvstændigt og udfordrende job i Center for Teknik & Miljø i en kommune med fokus på nye udviklingsopgaver. De seneste år også med en voksende fokus på bæredygtighed og et højt ambitionsniveau i forhold til implementering af FNs verdensmål. Der vil blive mulighed for at deltage i mange forskellige typer opgaver og projekter. Vi er et fagligt stærkt Center med erfarne kolleger og et godt arbejdsmiljø. Hos os får du mulighed for at påvirke de enkelte projekter fra start til slut. Der er mange opgaver, men der er også megen fleksibilitet.

Du bliver en del af Plan & Byg, som er et dynamisk team der består af 6 gode kollegaer i Byg og 3 gode kollegaer i Plan samt en projektansættelse til kommunens nye klimaplan. Jobbet vil give dig mulighed for faglig og personlig udvikling i en afdeling, med god faglig sparring på tværs af Centret, stor hjælpsomhed og en god omgangstone. I Planteamet arbejder vi overvejende med lokalplaner i dialog med projektudviklere, borgere og andre interessenter, kommuneplantillæg, sagsbehandling i henhold til planloven og andre større og mindre byudviklingsopgaver.

Dine arbejdsopgaver kommer til at spænde bredt. Ud over de daglige opgaver har vi de her superspændende projekter, som vi skal i gang med

 • Stevns landsbyen. Stevns skal have en helt ny ”landsby”, som har visionen for verdensmålene og vores nye boligpolitik som omdrejningspunkt. Kommunen planlægger selv for udvikling af to nye bæredygtige boligområder i henholdsvis Hårlev og Rødvig.
 • Byudvikling af købstadsbyen Store Heddinge. Der skal ske udvikling for nye boligarealer midt i byen, gamle historiske bygninger skal nytænkes, handelslivet styrkes og arealer omlægges til rekreative formål. Der skal laves planlægning for konkrete fortætningsprojekter, udvidelse og flytning af eksisterende dagligvarebutikker og omlægning af gamle erhvervsarealer til rekreative formål.
 • Unesco verdensarv Stevns Klint. Der arbejdes målrettet på at fremme oplevelser, tilgængelighed, fællesskaber og lokal udvikling langs Stevns Klint. Kommunen planlægger lige nu for udvikling af kulturelle, turistmæssige og rekreative tiltag under forsøgsordningen i naturskønne områder ved Gammel Højerup Kirke og Boesdal Kalkbrud.
 • Turisme og overnatning. Med en stigende turisme er der fokus på flere og forskelligartede overnatningsmuligheder i kommunen. Der skal blandt andet laves planlægning for nye hoteller samt udvidelse af eksisterende hoteller og feriebyer.
 • Attraktive boligområder. Med et stigende ønske om at bo og bygge på Stevns skal der laves planlægning for større og mindre boligområder med fokus på bæredygtighed, god arkitektur, regnvandshåndtering, biodiversitet og kvalitet i friarealerne.

Vi søger dig – vores nye kollega, en rigtig teamspiller, som har lyst til at være med til at løfte i flok. Du er fx uddannet arkitekt, landinspektør, geograf, ingeniør eller lignende. Vi forventer, at du har konkret erfaring med udarbejdelse af lokalplaner samt indgående kendskab til planområdet herunder planloven.

Herudover forventer vi, at du:

 • Har lyst til og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Kan arbejde selvstændigt med store og små planlægningsopgaver gennem hele udarbejdelsesfasen
 • Trives med borgerinddragelse og afholdelse af borgermøder
 • Er udadvendt og har let ved at tale med mange forskellige typer mennesker og har gode samarbejdsevner
 • Har lyst til at yde en god service og er god til at kommunikere i både skrift og tale
 • Trives med humor i et travlt arbejdsmiljø
 • Har kendskab til GIS, digitale lokalplaner, SBSYS eller lignende sagsbehandlingssystemer.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst med basisløn, kvalifikationsløn og funktionsløn baseret på dine kvalifikationer. Vi arbejder med flextid og mulighed for hjemmearbejdsdage.

Stillingen er en fastansættelse på 37 timer pr. uge. Organisatorisk er stillingen placeret i Center for Teknik & Miljø i Plan & Byg teamet. Stillingen er fysisk placeret på Rådhuset, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge i gåafstand fra togstation, som har forbindelse til S-togsnettet. Vi har personalefitness og en god personaleforening der afholder en del arrangementer.

Vil du vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte Centerchef for Teknik & Miljø Birgitte JTK Nielsen på tlf. 21 52 50 80 eller lokalplanlægger Michala Lene Nystrøm på tlf. 21 58 90 65.

Ansøgningsfristen er mandag den 6. juni 2022. Husk CV, relevant dokumentation og referencer. Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 15. juni 2022.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +