Erfaren projekt- og programleder til komplekse byggeprojekter på Københavns Universitet

KU søger en erfaren projekt- og programleder til at varetage ansvaret for vores store og komplekse byggeprojekter, søger Campus Service en erfaren projekt- og programleder.

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

Nørregade 10, 1165 København

Ansøgningsfrist:

16/08/2022

Københavns Universitet er blandt Europas bedste universiteter og et forskningsuniversitet i verdensklasse. I Campus Service har vi ansvaret for at udvikle, drifte og vedligeholde universitetets bygninger og tekniske anlæg. Vi brænder for at understøtte den forskning og undervisning som universitetets 5.000 forskere og 37.500 studerende er en del af. Københavns Universitet, Campus Service varetager altid brugernes og driftens interesser – nogle gange som bygherre og andre gang i samarbejde med statens bygherrer.

At bygge eller bygge om til højt specialiseret forskning og undervisning er i sig selv en både spændende og kompliceret opgave, som stiller store krav til projekthåndteringen hele vejen igennem projektforløbet. Københavns Universitet har til huse på en række campusområder i København og enkelte lokationer uden for byen – i en meget forskelligartet bygningsmasse som tilsammen udgør ca. 1 mio. m2., og som med både gamle og nye bygninger er med til at øge kompleksiteten i projekterne.

Bæredygtighed et andet væsentligt parameter, som kommer til at forme udviklingen af Københavns Universitet fremover – og herunder også fokus i byggeprojekterne. I forhold til de nye krav i BR23 og en igangværende proces med campusplanlægning i den store skala, vil der uden tvivl opstå behov for mange transformationer inden for universitetets mangeartede fysiske rammer.

Københavns Universitet er fremfor alt en stor og levende organisation med mange engagerede kollegaer, forskere og studerende. Det er derfor altafgørende, at du trives godt i et miljø med en bred vifte af samarbejdspartnere og interessenter.

Vi søger

Til at varetage ansvaret for vores store og komplekse byggeprojekter, søger Campus Service en erfaren projekt- og programleder.

Som projekt- og programleder på de komplekse projekter, vil du være projektets ankerperson i både det interne samarbejde på Københavns Universitet og i forhold til vores eksterne samarbejdspartnere. Det vil være din fornemmeste opgave at tage hånd om et tæt og velfungerende samarbejde i projektgruppen, hvor I sammen løfter opgaven – og hvor du som den samlende projekt- og programleder skal sikre overblik, sammenhæng, intern koordinering og løbende afklaring af processer, beslutninger og grænseflader.

Vi forestiller os, at du har følgende med i rygsækken

  • En solid uddannelsesmæssig baggrund inden for byggeri, med en personlig og faglig erfaring/ballast, der samlet set understøtter funktionen som projekt- og programleder med ansvar for store projekter – i en byggefaglig kontekst, med omfattende kompleksitet og mange interessenter.
  • En veludviklet evne til at opnå resultater ved at lede igennem dine projektdeltagere og en solid fornemmelse for at understøtte det gode samarbejde i projektgruppen
  • En dokumenteret projektlederuddannelse og gerne suppleret med anden form for lederuddannelse og/eller erfaring.
  • Mindst 10-15 års erfaring med tværfaglig projektledelse, programledelse, porteføljeledelse og tilsvarende funktioner.
  • Erfaring opnået i store og/eller politiske organisationer – og gerne som repræsentant for bygherre, driftsherre og/eller brugerorganisation.
  • Erfaring med store eller teknisk komplekse byggesager, f.eks. laboratoriebyggerier eller tilsvarende.
  • Solid erfaring med målrettet intern og ekstern kommunikation i både skrift og tale.
  • Et stort ejerskab til de opgaver, du påtager dig – og en inddragende og empatisk tilgang til dine omgivelser.

Løn og-ansættelsesvilkår

Indplacering vil ske i henhold til gældende overenskomster mellem Skatteministeriet og AC med indplacering som specialkonsulent eller chefkonsulent, eller anden relevant overenskomst. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Tiltrædelse 1. oktober eller snarest muligt.

Stillingen er organisatorisk forankret i Campus Service (CAS) på Københavns Universitet (KU) i afdelingen Campus Byggeri (CB). Dit arbejdssted vil formelt være i Fiolstræde 1, 1171 København K. I praksis vil du tilbringe den største del af din arbejdstid på stedet for projekternes udførelse.

Samtaler afholdes løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Campus Byggechef Markus Lampe på tlf. 35 33 42 02.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +