Erfaren projektchef

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune søger en erfaren projektchef.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

16/08/2020 00:00

Er du en erfaren projektchef, der kan styre en totalentreprise? Og brænder du for at arbejde med udvikling af byen og være med til at skabe fremtidens København? Så er det måske dig, vi søger. 

Du skal som vores nye projektchef udnytte dine kompetencer til at sikre og forbedre veje, fortove og cykelstiers tilstand i verdens bedste cykelby med fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Der er tryk på udviklingen i København. Teknik- og Miljøforvaltningen er en central aktør, og vi tager os af de fysiske forandringer i byen. Det er vores ambition at skabe verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv i København.

Borgerrepræsentationen igangsatte i 2013 genopretningsprogrammet ‘Et løft til vejene’. Programmets mål er at indhente vedligeholdelsesefterslæbet, så infrastrukturen får længst mulig levetid.

For at nå vores mål om at vedligeholde vejene rettidigt, og for at vi kan få sat gang i samfundet igen, skal vi de næste par år gennemføre en lang række genopretningsprojekter, de fleste af dem som helhedsgenopretning, dvs. fra facade til facade til i alt flere hundrede millioner kroner.

For at sikre hurtig og rettidig eksekvering af dette vil vi, for en række af de større projekter, tænke nyt i forhold til den tidligere udførelsesstrategi på området, og det er her, at du kommer ind i billedet som projektchef. Med din erfaring, din energi og dit engagement skal du, sammen med et mindre team, sikre, at en portefølje af projekter udbudt i totalentreprise bliver gennemført med succes koordineret med vores andre arbejder i byen, så der stadig er fremkommelighed og plads til Københavns borgere og brugere.

Om dig

Du er en erfaren og resultatorienteret projektchef, der har et smittende engagement. Du har en faglig profil, der sikrer konstruktive processer og løsninger på et højt niveau. Du er fx ingeniør, arkitekt eller har en anden relevant faglig baggrund.

Derudover har du dokumenteret erfaring som bygherre med større anlægsentrepriser, herunder totalentrepriser, og er fortrolig med EU-udbud, projekt- og porteføljeledelse, projektstyringsværktøjer og procesfacilitering. Du brænder for at få din faglighed i spil i udviklingen og eksekveringen af anlægsprojekter.

Du er også en kollega, der har personlig gennemslagskraft, er nysgerrig, har et godt humør og er imødekommende. Du kan skabe overblik, komme i mål og har fokus på tid, økonomi, kvalitet og proces. Du trives i en travl hverdag med omskiftelige dagsordener. Herudover er du en teamplayer, der forstår og ser fordelene ved at arbejde i teams.

Vi sætter pris på, hvis du har erfaring med at navigere i en politisk ledet organisation.

Herudover forventer vi, at du kan

  • styre projektporteføljer i forhold til økonomi, tid og kvalitet
  • afstemme strategi for og gennemføre EU-udbud i samarbejde med juridiske rådgivere og øvrige projektdeltagere
  • sikre kontraktstyring
  • styre eksterne leverandører og skabe fremdrift i samspil med flere interessenter
  • arbejde selvstændigt og styre din egen opgaveløsning, samtidig med at du er god til at inddrage andre fagligheder både internt og eksternt
  • formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale til både politikere, direktion, samarbejdspartnere og borgere
  • navigere i en organisation med mange interne og eksterne interessenter

    Det er en fordel, hvis du har gennemført en projektlederuddannelse eller har praktisk erfaring med projektledelse svarende til IPMA C-certificering.

Om os

Stillingen er placeret i en enhed i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold. Enheden består af ca. 30 medarbejdere, der har forskellige baggrunde indenfor planlægning, datahåndtering, anlæg, projektstyring, byggeledelse, trafikingeniørarbejde, arkitektur, landskabsarkitektur mv. Fællesnævneren for medarbejderne i enheden er, at alle har et stort fokus på samarbejde på tværs af fagligheder.

Vi arbejder i en tværfaglig teamstruktur, hvor alle dels har egne ansvarsområder og dels indgår i løsningen af kollegaers projekter. På den måde sikrer vi en høj grad af vidensdeling. Hvert team er sammensat ud fra forskellige fagligheder, hvilket medvirker til et fagligt og professionelt miljø. I enheden er vi engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den positive udvikling af København.

Ansat i Københavns Kommune

Vi lægger vægt på en uformel arbejdsform og godt humør i et fagligt inspirerende miljø med plads til at forsøge nye løsninger.

Som ansat i Københavns Kommune har du arbejdsforhold, der gør det muligt for dig at få balance mellem arbejdsliv og privatliv, idet du gennemsnitligt får en 37-timers arbejdsuge inkl. frokostpause.

I denne stilling er vi dog også åbne overfor alternative ansættelsesformer i en form for projektansættelse.

Arbejdspladsen er beliggende på Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår vil være som chefkonsulent i henhold til gældende overenskomst. Derudover vil der være mulighed for tildeling af et mindre kvalifikationstillæg afhængig af relevant erfaring og kompetence (svarende til en årlig løn uden pension på i alt mellem kr. 549.964 og kr. 573.964).

Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Henrik Preisler Mathiesen på 5137 0440 eller enhedschef Thomas Klint Martinsen på 2117 7027.

Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen her www.kk.dk og www.tmf.kk.dk.

Søg via  link senest søndag den 16. august 2020

Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 34 og 35.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +