Erfaren projektleder med godt kendskab til restaurering

Har du lyst til at være med til at passe på og udvikle Danmarks kongelige slotte og fredede kulturejendomme i dialog med samarbejdspartnere og interessenter, så de løbende bevares, restaureres og videreudvikles?

Virksomhed:

Slots- og Kulturstyrelsen

Arbejdssted:

Hammerichsgade 14, DK-1611, 1611 København

Ansøgningsfrist:

02/02/2022

Slots- og Kulturstyrelsen søger en erfaren projektleder til bygherrerollen. Styrelsens center for Restaurering og Projekter arbejder med en helt unik portefølje af Danmarks fornemste bygninger og er bl.a. i gang med restaurering af Hofteatret på Christiansborg Slot og Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot. Vi står foran flere genopretningsprojekter og restaurering af unikke interiører og pavilloner, og derfor søger vi en ny kollega til vores team af projektledere.

Om jobbet

Som projektleder vil du komme til at indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor du som bygherre skal varetage projektledelsen af unikke restaurerings- og genopretningsprojekter på slotte og kulturbygninger. Som projektleder vil dit ansvar være at varetage kontraktstyring, interessenthåndtering, styring af økonomi og kvalitet – alt sammen under særlig hensyntagen til kvaliteten af projekternes og ejendommenes restaureringsfaglige løsninger.
Projekterne omfatter både restaurering, konservering og ledelse af komplekse og større genopretningsprojekter.

Du skal i samarbejde med eksterne rådgivere bl.a. være med til at udarbejde byggeprogrammer, restaureringsholdninger, restaureringsstrategier og rådgiverudbud i tæt samarbejde med vores brugere.

Du vil få ansvar for procesledelse i forbindelse med forarbejder og forundersøgelser, når der skal udvikles restaureringsprojekter på Kulturministeriets område.
Der er et tæt samarbejde med de øvrige centre og enheder på ejendomsområdet, der i sin helhed varetager alle funktioner relateret til bygningsdrift- og vedligehold. Ejendomsområdet er under udvikling, og der kan løbende komme justeringer i ansvars- og opgavefordeling for at sikre, at opgaverne løses bedst muligt, og du forventes selv at bidrage og sætte dit præg på udviklingen. Der er endvidere tæt samarbejde med Kulturministeriets departement og institutioner.

Vi tilbyder

Du bliver en del af Slots- og Kulturstyrelsens projektledergruppe og er organisatorisk placeret i Center for Restaurering og Projekter med reference til enhedschefen. I centret gennemfører vi større og komplekse projekter i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og på tværs af organisationen på Kulturministeriets fredede ejendomme og for Kulturministeriets institutioner. Vi restaurerer og udvikler Danmarks kulturejendomme i en stærk kombination af fagligheder inden for byggeri og kulturbevaring.
Der er ca. 30 medarbejdere i centeret.

Om dig

Vi forestiller os, at du har solid erfaring med byggeriets processer og faser, og at du behersker et sagsforløb fra forundersøgelse til aflevering af det færdige byggeri. Du har projektledelses- og restaureringskompetencer og erfaring med byggeprojekter på fredede eller bevaringsværdige ejendomme.

Du forventes at kunne bidrage til faglige drøftelser i forbindelse med de projekter, du kommer til at arbejde med.

Vi forventer, at du

  • er uddannet arkitekt eller har tilsvarende kompetencer
  • er hjemme i udbudslov og udbudsformer
  • behersker økonomistyring og struktureret projektledelse
  • er god til at samarbejde og skabe gode relationer
  • Du har gode formuleringsevner både i skrift og tale
  • Du har en høj etik og et godt humør
  • Det er naturligt for dig at opsøge den viden, du ikke selv har, og du sætter en ære i at levere løsninger af høj kvalitet.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en specialkonsulentstilling på fuld tid. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og Akademikerne. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under ansættelsen.

Information og ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef i Center for Restaurering og Projekter, Annette Straagaard på tlf. 3392 9977 eller mail asg@slks.dk.

Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 2. februar 2022.
Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 6 og 7.

Der kan blive tale om test i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen er en dynamisk arbejdsplads, hvor du vil få omkring 500 kolleger, der er fagligt dedikerede og højt specialiserede inden for en lang række områder. Vi arbejder med kultur til gavn for borgerne, og vi lægger vægt på faglighed, høj kvalitet og godt samarbejde.

Vi formidler vores viden, yder rådgivning og administrerer tilskudsmidler. Vi servicerer Kulturministeriet og -ministeren, og driver og vedligeholder nogle af landets mest markante slotte, kulturejendomme og slotshaver. Vi har desuden en myndighedsopgave og træffer afgørelser om landets kulturarv.

Vores hovedkontor finder du i hjertet af København, og vi har medarbejdere over hele landet, bl.a. i vores Center for Kulturarv i Nykøbing Falster, og på kulturinstitutioner og de kongelige slotte.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +