Erfarne og nyuddannede byggesagsbehandlere til Område for Bygninger 

København er en by, som er i konstant forandring og udvikling. Vil du være med til at forvalte rammerne for udviklingen af bygningsmassen i København og sikre høj kvalitet i byggeriet i forhold til arkitektur, sikkerhed og sundhed? Og vil du være med til at værne om København som en by med respekt for mødet mellem nye og ældre bygninger, hvor sagstyper spænder vidt i både kompleksitet og størrelse? Så er du måske en af de byggesagsbehandlere, vi søger til Område for Bygninger.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Njalsgade 13, 2300 København S

Ansøgningsfrist:

04/10/2021

Om jobbet

Byggesagerne i Københavns Kommune spænder vidt i kompleksitet, og det kræver, at du som byggesagsbehandler har stærk analytisk sans og er i stand til både at kunne se detaljen og overskue helheden i en byggesag. Som byggesagsbehandler i Københavns Kommune kan man i høj grad selv være med til at påvirke egen udvikling, herunder hvilke sager man ønsker at beskæftige sig med, ligesom der er mange forskellige muligheder for videreudvikling, enten som specialist inden for et bestemt område eller inden for faglig ledelse og ledelse generelt.

Som byggesagsbehandler i enhederne Byggesager Nord, Syd, Øst og Vest behandler du ansøgninger om byggetilladelser frem mod en afgørelse i form af et afslag eller en byggetilladelse. Byggesagsbehandlingen omfatter sagsbehandling i forhold til bygningsreglementet, lokalplaner og anden lovgivning, som er relevant for projektet. Med BR18 er der indført stikprøvekontrol af tekniske forhold og denne opgave bliver løftet af de medarbejdere, som har de rette tekniske kompetencer. Der er derfor også mulighed for at specialisere sig inden for specifikke tekniske emner i bygningsreglementet.

Vi søger

Vi søger erfarne byggesagsbehandlere, som enten har erfaring med byggesagsbehandling fra en anden kommune, eller som har arbejdet med myndighedsprojekter hos fx en tegnestue eller et rådgivende ingeniørfirma. Derudover søger vi byggesagsbehandlere, som kan være nyuddannede eller har kortere erfaring.

Vi forventer, at du

 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør
 • Har erfaring med byggesagsbehandling fra en anden kommune eller myndighedsprojekter fra en privat virksomhed (gælder ikke nyuddannede)
 • Har godt kendskab til BR18 og planloven
 • Evner at videreformidle viden til kolleger og levere høj service til borgere
 • Trives med at arbejde tværfagligt i krydsfeltet mellem teknik, arkitektur, jura og politik
 • Trives med at arbejde i en politisk drevet organisation
 • Er god til at formulere dig både på skrift og i tale

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads centralt på Islands Brygge
 • Flexordning, hvor medarbejderne selv kan tilrettelægge sin arbejdstid
 • Mulighed for hjemmearbejde, når opgaven tillader det
 • Gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge
 • Selvstændig opgaveløsning
 • Et stærkt fagligt miljø, der altid ønsker at være på forkant med den faglige udvikling
 • Tæt sparring med kolleger og chef
 • Et uhøjtideligt og velfungerende arbejdsmiljø – præget af engagerede kolleger, der også kan lide at have det sjovt sammen i hverdagen

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingerne ønskes besat pr. 1. december 2021.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedr. stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedschef for Byggesager Øst Lasse Lauridsen på 2677 9713.

Søg stillingen via overstående link senest mandag den 4. oktober 2021

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 40 og 41.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og Område for Bygninger på kommunens hjemmeside: www.kk.dk/tmf.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +