Erfarne projektledere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen søger erfarne projektledere

Virksomhed:

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Arbejdssted:

København S

Ansøgningsfrist:

08/11/2020

Er du en erfaren projektleder, der brænder for at udnytte dine kompetencer til at sikre og forbedre vejene, fortovene og cykelstierne i verdens bedste cykelby med fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed? Så er det måske dig, vi søger.

Der er tryk på udviklingen i København. Her er Teknik- og Miljøforvaltningen en central aktør, og det er os, som står for de fysiske forandringer i byen. Det er vores ambition at skabe verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv i København.

For at nå vores mål skal vi den næste årrække gennemføre en lang række større og mindre genopretningsprojekter til sammenlagt flere hundrede millioner kroner årligt.

Vi har de seneste år anvendt forskellige entreprenørrammeaftaler, og har fra 2021 besluttet også at udbyde nogle af de større projekter i totalentreprise.

Vi mangler derfor projektledere til at stå i spidsen for gennemførelsen af totalentrepriseprojekterne og generelt til at deltage i udviklingen af vores udførelsesstrategi på området, da entreprenørrammeaftalerne udløber inden for det næste år.

Om dig

 • Du er en erfaren og resultatorienteret projektleder, der har et smittende engagement.
 • Du har en faglig profil, som sikrer konstruktive processer og løsninger på et højt niveau. Du er fx ingeniør, landskabsarkitekt, arkitekt eller har en anden relevant faglig baggrund – måske suppleret med uddannelse inden for projektledelse eller økonomi.
 • Derudover har du erfaring med anlægsprojekter og er fortrolig med projektstyringsværktøjer samt metoder inden for projektledelse og procesfacilitering. Du har måske endda prøvet at arbejde med totalentrepriser.

Vi forventer, at du

 • brænder for at få din faglighed i spil i udviklingen og eksekveringen af anlægsprojekter
 • mestrer de gængse projektdiscipliner: organisering, planlægning, risikostyring, kommunikation, interessenthåndtering mv
 • kan styre projekter i forhold til økonomi, tid og kvalitet
 • kan afstemme strategi for og gennemføre EU-udbud i samarbejde med juridiske rådgivere og øvrige projektdeltagere
 • kan sikre styring, koordinering og kvalitetssikring af kravspecifikationer og andre udbudsbilag
 • kan sikre interne og eksterne leverancer i forhold til kontrakterne
 • kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale til både politikere, direktion, samarbejdspartnere og borgere
 • har personlig gennemslagskraft og er imødekommende

Det er en fordel, hvis du har kendskab til offentlige forvaltningsprocesser og har erfaring fra en politisk ledet organisation.

Vi forventer, at du har gennemført en projektlederuddannelse eller har praktisk erfaring med projektledelse svarende til IPMA C-certificering.

Om os

Stillingen er placeret i enheden Vejviden og Genopretning i afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold. Enheden består af ca. 30 medarbejdere, der har forskellige baggrunde inden for anlægsområdet, trafikområdet, datahåndtering, projektstyring, byggeledelse, arkitektur, landskabsarkitektur mv.

Vi arbejder i tværfaglige teamstrukturer, hvor alle medarbejdere dels har egne ansvarsområder og dels indgår i løsningen af kollegaers projekter. På den måde sikrer vi en høj grad af vidensdeling samt et fagligt og professionelt arbejdsmiljø.

Vi er engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den positive udvikling af København. Vi lægger vægt på en uformel arbejdstone og et godt humør i et fagligt inspirerende miljø med plads til at forsøge nye løsninger.

Ansættelsesvilkår

Som ansat i Københavns Kommune har du arbejdsforhold, der gør det muligt for dig at balancere arbejdsliv og privatliv, idet du gennemsnitligt får en 37 timers arbejdsuge inkl. frokostpause. I denne stilling er vi dog også åbne over for alternative ansættelsesformer som en form for projektansættelse.

Arbejdspladsen er beliggende på Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Henrik Preisler Mathiesen på 5137 0440 eller enhedschef Thomas Dyhr Martinus på 2475 3071. Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk og www.tmf.kk.dk.

Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 47.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelsen og udviklingen af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +