Folketingets Administration søger en chef for Byggesekretariatet

Vil du gerne sætte dit præg på et af landets mest kendte og betydningsfulde bygningsværker? I mere end 100 år har Christiansborg og Folketinget været midtpunkt - både som ramme for det danske folkestyre og som et markant vartegn i København. Den særlige stemning og de unikke rammer, der findes i Folketinget, kan du nu være med til at vedligeholde og udvikle.

Virksomhed:

Folketinget

Arbejdssted:

Christiansborg, 1428, København K

Ansøgningsfrist:

03/03/2023

Dine primære arbejdsopgaver

Du bliver chef for Folketingets Byggesekretariat, som er en del af Folketingets Administration. Vi arbejder målbevidst med selvledelse og med at styrke medarbejdernes kompetencer og ressourcer inden for samarbejde, videndeling, ansvarlighed, initiativ og kommunikation. Vi forventer, at du aktivt og engageret står i spidsen for denne proces i sekretariatet.

Byggesekretariatet har ansvar for, at alle Folketingets bygninger og medlemsboliger bliver vedligeholdt, er godt indrettet og fungerer til gavn for brugerne. Vi sikrer en gennemgående arkitektonisk linje i forhold til indretning, kunst, materiale- og farvevalg og arbejder gennem fremsynet planlægning på at optimere bygningerne i form af f.eks. energirenoveringer og bæredygtige løsninger.

Byggesekretariatet har løbende en række projekter i gang med stor bredde. De omfatter eksempelvis udskiftning af tagvinduer i Provianthuset, ny belysning i Folketingssalen, energihandlingsplan, vinduesindsats, klimatilpasning og renovering af Christiansborgs mange bevaringsværdige lokaler.

Andre opgaver omfatter at udbedre vandskader, brandsikkerhed, tekniske installationer herunder el, ventilation og køl til f.eks. serverrum, Folketingets arbejde med bæredygtighed samt udlån af kunst og udsmykning til kontorer og de repræsentative lokaler.

I det daglige arbejde er der en høj grad af skriftlighed, omhyggelig økonomistyring og afrapportering. Og der er stort fokus på at sikre god og kvalitativ planlægning og gennemførelse af byggesagerne.

Din arbejdsplads

Du bliver en del af en helt unik arbejdsplads med stor bevågenhed. I Byggesekretariatet er der ansat to arkitekter, to bygningskonstruktører, en ingeniør, en bæredygtighedsmedarbejder, en kunstmedarbejder, en administrativ koordinator og to studentermedhjælpere. Du kommer til at referere til vicedirektøren for Service- og Administrationsafdelingen.

Byggesekretariatet arbejder tæt sammen med husets øvrige enheder og eksterne leverandører. Internt er der ikke mindst tæt samarbejde med kollegerne i Drifts- og Vedligeholdelsesenheden, som overordnet varetager de praktiske og vedligeholdelsesmæssige opgaver i forbindelse med Folketingets daglige drift samt drift af medlemsboligerne. Der er også nært samarbejde med Nye Rammer for Folketinget, som arbejder med Folketingets overtagelse af Rigsarkivets tidligere bygninger. Eksternt koordinerer og samarbejder vi tæt med Slots- og Kulturstyrelsen om f.eks. tag og facader, tekniske basisinstallationer samt udearealer, idet vi i fællesskab forvalter de bygninger, Folketinget bor i.

Din profil

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være inden for det byggetekniske eller samfundsvidenskabelige område. Du har flere års dokumenteret ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation. Byggefaglig indsigt og kendskab til offentlige byggeprocesser vil være en fordel men ikke et krav.

  • Du er en dygtig leder, der viser tillid og har en anerkendende og situationsbestemt ledelsesstil.
  • Du skaber resultater både selv og gennem andre.
  • Du har stærke formidlingsevner, både mundtligt og skriftligt.
  • Du er udviklingsorienteret.
  • Du har gode samarbejdsevner og ser kvaliteten i et bredt samarbejde i hele organisationen.
  • Du arbejder målrettet og selvstændigt med god forståelse for, hvornår Folketingets øverste ledelse skal inddrages.
  • Du agerer konstruktivt, inddragende og positivt i din omgang med kolleger og samarbejdspartnere.
  • Folketingets Administration er en serviceorganisation, og vi lægger vægt på dine evner til inddragelse og samarbejde.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, jf. rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Grundlønnen udgør 608.177 kr. årligt. Der er herudover mulighed for at aftale pensionsgivende tillæg.

Information og ansøgning

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vicedirektør Torben Skovgaard Andersen, tlf. 3337 3187 (hverdage kl. 9-12) eller HR-chef Lotte Spanggaard, tlf. 3337 3099.

Der vil i forbindelse med rekrutteringen blive udarbejdet en erhvervspsykologisk profil.

Send din ansøgning via stillingsopslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk. Her kan du også læse mere om Folketingets Administration.

Ansøgningsfrist: fredag den 3. marts 2023, kl. 12.00.

Stillingen ønskes besat snarest.

Vi forventer at afholde 1. samtalerunde i uge 10, test i uge 11 og 2. samtalerunde i uge 12.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +