Genopslag: Chef for Arts Bygningsservice

Arts Bygningsservice varetager udvikling, vedligehold og drift af fakultetets arealer, som fakultetets ca. 1.000 medarbejdere og knap 10.000 studerende i Aarhus og København benytter.

Virksomhed:

Aarhus Universitetet

Arbejdssted:

Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Ansøgningsfrist:

21/08/2022

Bygningsservice er placeret i henholdsvis København, hvor der er 18 medarbejdere i bygningsdrift og rengøring, og i Aarhus, hvor der er 27 medarbejdere fordelt i bygningsdrift og rengøring. I Aarhus findes desuden en stabsfunktion bl.a. til understøttelse af og støtte for ledelsen i Arts Bygningsservice.

Områderne bestyres af to driftsinspektører, en rengøringsleder (i Aarhus) og en teamleder for staben. Tjenestestedet vil være i Aarhus, men med fysisk tilstedeværelse i København 1 – 2 gange om måneden.

Du får som chef for Bygningsservice ansvaret for afdelingens drift og udvikling med reference til chefen for administrationscenter Arts. Her vil du indgå i en lederkreds dækkende administrationscenterets seks funktionsområder med de øvrige funktionschefer.

Opgaver

Chefen for Bygningsservice har bl.a. følgende opgaver:

 • Udvikling, planlægning og disponering af fakultetets bygningsmasse i overensstemmelse med fakultetets mål og behov i samspil med fakultetsledelsen og brugerne
 • Overordnet personale- og budgetansvar for området, herunder udvikling af organisation og medarbejderkompetencer i forhold til løsning af aktuelle og fremtidige opgaver
 • Bidrage til implementeringen af nye digitale løsninger til styring af bygningsdrift og –planlægning, herunder det fælles facility-management system på Aarhus Universitet
 • Rådgive dekan og institutledere i klima- og bygningsspørgsmål
 • Forestå fakultetets opgaver ved nybyggerier, ombygninger og renoveringer i forhold til leverandører, rådgivere og andre interessenter
 • Være engageret samarbejdspartner i tværgående bygningschefgruppe på AU i forhold til strategiske og operationelle beslutninger
 • Planlægge og sikre udførelse af fakultetets byggeprojekter, renovering, vedligehold (primært indvendigt), campusudvikling, flytninger m.v
 • Sikre udvikling af fakultetets bygningsservice, dvs. rengøring, bygningsdrift og øvrige aftalte serviceopgaver og FM-ydelser.

Ovenstående opgaver varetages ift. Fakultets bygningsmasse omfatter 85.000 brutto m2. Herudover varetages drift for andre AU-enheder for yderligere 15.000 brutto m2.
Bygningsdriften sikrer – ud over den almindelige daglige drift – løbende vedligeholdelse, renovering og udvikling af fakultetets lokaler og fællesområder/studieområder og (mindre) byggeprojekter.

Udviklingsarbejdet i Bygningsservice er i stigende grad influeret af klima- og bæredygtighedsdagsordenen med henblik på at understøtte universitetets klimastrategi om at reducere organisationens klimaaftryk, hvorfor du skal kunne se dig selv motiveret bidrage i dette arbejde.

Kompetencer og personlige profil

For at varetage ovennævnte opgaver forventes du at have en relevant baggrund som eksempelvis ingeniør, arkitekt eller lignende kombineret med en solid erfaring som leder samt overordet planlægning og udvikling af bygningsdrift og Facility Management.

Men vigtigst byder dine kompetencer og din profil på:

 • en udviklingsorienteret og anerkendende ledelsesstil med vægt på medinddragelse, medejerskab og forankring af udviklingstiltag
 • evne til at agere på alle niveauer i en kompleks organisation på flere geografiske lokationer og i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt på dansk og engelsk, som gør dig i stand til at formidle dine budskaber både internt i afdelingen samt til vores brugere på forskellige niveauer i organisationen
 • erfaring med projektledelse og økonomistyring på bygningsområdet, herunder udbud af ydelser og indgåelse af aftaler med leverandører
 • interesse for, indsigt i og gerne erfaring med brug af digitale løsninger til styring af planlægning og drift på bygningsområdet
 • god forståelse af klima- og bæredygtighedsdagsordenen og mulighederne for at implementere nye initiativer, som kan reducere organisationens klimaaftryk
 • godt humør, ro og overblik i en travl hverdag.

Yderligere oplysninger

Supplerende oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Ole Jensen på tlf. 60 20 27 39 eller mail oj@au.dk

Ansøgning og tiltrædelse

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest d. 21. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 29. august.

Vi ønsker, at stillingen kan besættes den 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Tidligere indsendte ansøgninger vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevante faglige organisation.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Faculty of Arts

Arts er et af fem hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 550 videnskabelige medarbejdere, 275 ph.d.-studerende, 9.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +