Gruppeleder

Københavns Universitet søger gruppeleder til nøglestilling.

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

København K

Ansøgningsfrist:

29/08/2021

En kompleks opgave i en værdibåret organisation

Ved hjælp af data, dialog og politisk tæft skal du sammen med din gruppe, KU-forskere, studerende og campusdrift omforme KU’s unikke bygningsmasse til endnu bedre rammer for fremtidens verdensførende forskning og uddannelse!

Arealplanlægning kræver fingerspidsfornemmelse – og er nøglen til fremtiden

Fremtiden kalder på et mindre forbrug af kvadratmeter.

Hvorfor? Fordi den eksisterende mængde KU m2:

 1. Koster for meget på KU’s budget, og
 2. Har for stor klimapåvirkning.

Færre men bedre kvadratmeter

Kvadratmetrene kan få flere anvendelser og bidrage til værdiskabelse for alle. Det skal du og dit team af planlægningsspecialister levere på med udgangspunkt i ”Helhedsplan 2030 for campus og bygningsområdet”.

Opgaven har KU’s øverste ledelses bevågenhed. Opgaven er altså klar og strategisk vigtig for KU og KU Campus Service.

En transformation i et krydsfelt mellem data & værdier

Du og dit team vil stå i et spændingsfelt mellem digitale værktøjer, der giver data til at bevare overblikket, og forskningsfaglige interesser båret af historie, værdier og følelser.

Plan-gruppens arbejde sker i tæt dialog med KU´s uddannelses- og forskningsledelse og andre eksterne nøglespillere. Derfor er relationsopbygning, klog anvendelse af data og en holistisk forståelse af partnernes behov en nøgle for at kunne løse den udfordrende bundne opgave.

Der er tale om en fortsat KU-evolution, som skal håndteres professionelt. Det er en såvel kritisk som spændende transformationsrejse at være med på!

Udover sparringen med dine medarbejdere i deres modnings- og udviklingsprojekter er du ansvarlig for den løbende porteføljestyring af fakulteternes udviklingsønsker.

Som Gruppeleder har du indgående erfaring med fysisk planlægning

 • Uddannelse: Kandidatgrad. Uddannelsen er mindre vigtig end den relevante erhvervserfaring.
 • Erhvervserfaring: Min. 10 års erfaring med fysisk planlægning i en stor virksomhed, stat, region eller kommune med dokumenterbare resultater.
 • Personaleledelse: Erfaring med ledelse af fagspecialister. Teamet, som du bliver personaleansvarlig for udfordres fra mange sider, og du formår at supportere og coache dem til at lykkes med deres transformationer. Du er som person og leder nysgerrig, anerkendende og inkluderende.
 • Overblik, struktur & fremdrift: En stram porteføljestyring skal sikre en ensartet og professionel håndtering af teamets opgaver & projekter samt bidrage til ledelsens løbende overblik.
 • Økonomisk forståelse
 • Kommunikere på dansk og engelsk: Skriftligt og mundtligt klart, præcist og taktisk klogt.

Du bevarer fatningen og holder retningen, selv i pressede perioder med respekt for KU´s kerneformål (forskning, uddannelse og formidling), budgetter og deadlines.

KU Campus Service tilbyder:

 • Indflydelse på udviklingen af en af landets ældste og vigtigste institutioner
 • Ambitiøst arbejdsmiljø med fagligt kompetente kolleger og ledelse
 • God work-life integration med en stor grad af fleksibilitet ved tilrettelæggelse af arbejdet

Som gruppeleder af plansektionen bliver du del af et lokalt ledelsesteam i KU Campus Service (CAS), og indgår i et faglig bredt ledelsesunivers på resten af KU. Du vil referere til sektionsleder for CAS Plan- & Udvikling Markus Lampe.

Løn & ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår sker jf. kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som chefkonsulent med personaleledelse. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.  Tiltrædelse efter aftale.

Stillingen er organisatorisk forankret i Campus Service (CAS) på Københavns Universitet (KU) i afdelingen Campus Plan og Udvikling (CPU). Dit fysiske arbejdssted vil være Store Kannikestræde 18, 1169 København K. I praksis vil du formentlig tilbringe en del af din arbejdstid på de forskellige campusser.

KU ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere information & ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Birgit O’Sullivan fra O’Sullivan Consulting, tlf. 5122 1979 –  birgit@osullivan.dk.

Send venligst din ansøgning vedlagt CV og relevante eksamensbeviser ved at trykke på ”søg stilling” herunder, så den er os i hænde senest søndag den 29.08.21. Samtaler vil finde sted i perioden 35-37. For de som går videre til 2. samtale vil der være et test- og case-forløb.

Om Campus Service, Københavns Universitet

Campus Service (CAS) skaber og vedligeholder de fysiske rammer om Københavns Univers­itet og optimale faciliteter til 38.000 studerende og sine knap 10.000 ansatte. CAS’ kerneopgave er at sikre et godt fysisk uddan­nelses-, forsknings- og arbejdsmiljø for universitetets studerende, forskere og øvrige ansatte.

CAS koordinerer universitets bygge- anlægs og bygningsdriftsopgaver. Universitetets campusområder omfatter knap en million kvadratmeter.

CAS sætter en ære i at skabe fysiske rammer af høj international kvalitet ved at inddrage brugere, myndigheder og samarbejdspartnere i de forskellige projektfaser.

Læs mere om CAS på www.cas.ku.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +