Gruppeleder

Campus Plan og Udvikling på Københavns Universitet søger gruppeleder med solide ledelses- og samarbejdskompetencer.

Virksomhed:

Københavns universitet

Arbejdssted:

København K

Ansøgningsfrist:

08/06/2021

Gruppeleder med godt overblik til PLAN-gruppen i Campus Service

Campus Plan og Udvikling på Københavns Universitet søger gruppeleder med solide ledelses- og samarbejdskompetencer til faglig sparring, personaleledelse og porteføljestyring inden for fysisk planlægning.

Om Campus Plan og Udvikling

Campus Plan og Udvikling er en sektion i Campus Service, der er placeret i fællesadministrationen på Københavns Universitet (KU). Sektionen er ansvarlig for planlægning og udvikling af de fysiske faciliteter på hele universitetet (ca. 1 mio. m2). Sektionen består af 25 erfarne og fagligt engagerede medarbejdere fordelt i tre grupper: en digitaliserings-, en byggefaglig- og en plangruppe. Sektionen fungerer som central serviceenhed og samarbejder med fakulteter, råd og ledelse på tværs af hele universitet samt eksterne parter og rådgivere.

Arbejdsopgaver

Du vil blive gruppeleder for plangruppen med personaleansvar for ca. 8 akademiske medarbejdere, og du vil referere direkte til Plan- og Udviklingschefen. Dit arbejde vil dels bestå af ledelse af disse medarbejdere og dels af porteføljestyring for Københavns Universitets udviklingsprojekter.
Gruppen beskæftiger 8 medarbejdere, der arbejder med forskelligartede opgaver inden for fysisk og strategisk planlægning, som både projektledere og -deltagere. Du vil som gruppeleder skulle kunne sætte dig ind i dine medarbejderes opgaver og projekter og give faglig sparring på bl.a. campusplanlægning, konkrete flytteprojekter, idéoplæg, snitfladehåndtering, analysearbejde, udarbejdelse af indstillinger og rådgiverstyring.
Gruppens samarbejdsflade er også meget bred og forskelligartet. Du vil have en vigtig opgave i at skulle bidrage til de gode relationer både internt i CAS, på tværs af organisationen i KU og eksternt samt understøtte samarbejdet i gruppen medarbejderne imellem.
Porteføljestyringen af gruppens opgaver og projekter har dels det formål at skulle bidrage til din nærmeste leders overblik, dels at skulle sikre en ensartet og professionel håndtering af de mange forskellige opgave- og projekttyper.

Du er anerkendende, proaktiv, fagligt velfunderet, og du har:

 • En videregående uddannelse på kandidatniveau og indgående erfaring med fysisk planlægning (byggefaglighed er ikke en nødvendighed)
 • Solide ledelses- og samarbejdskompetencer og er nysgerrig, anerkendende og inkluderende
 • Et godt overblik, økonomisk forståelse og evne til at administrere mange forskellige typer af opgaver og projekter
 • Solid erfaring med at lede og evner til at koordinere processer mellem mange forskellige aktører i en stor kompleks organisation
 • Erfaring med arbejde i en politisk styret organisation

En gruppeleder i Campus Plan- og Udvikling skal:

 • Kunne give ledelsesmæssig og faglig sparring på individ og gruppeniveau for at sikre en kontinuerlig høj kvalitet i gruppens ydelser
 • Have en anerkendende, understøttende og tillidsbaseret ledelsestilgang med fokus på at skabe engagement, handlekraft og trivsel hos sine medarbejdere
 • Være god til at samarbejde og kunne skabe løsninger sammen med medarbejdere, kolleger og leder
 • Bidrage til et godt og sikkert arbejdsliv for sine medarbejdere og sine kolleger

Campus Plan og Udvikling på KU kan tilbyde:

 • Et uformelt, inspirerende og dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi lægger stor vægt på at yde god service til kolleger og samarbejdspartnere
 • En arbejdsplads, hvor opgaverne løses sammen med vægt på gensidig respekt for hinandens forskellige kompetencer
 • Gode muligheder for at udbygge dit netværk og udvikle dig både fagligt og personligt
 • God balance mellem arbejds- og familieliv
 • Spændende og komplekse udviklingsopgaver, der giver mulighed for at bidrage til verdens bedste rammer for forskning og uddannelse på KU

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår sker jf. kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som chefkonsulent. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Tiltrædelse 1. september 2021

Stillingen er organisatorisk forankret i Campus Service (CAS) på Københavns Universitet (KU) i afdelingen Campus Plan og Udvikling (CPU). Dit fysiske arbejdssted vil være Store Kannikestræde 18, 1169 København K. I praksis vil du formentlig tilbringe en stor del af din arbejdstid på de forskellige Campusser.

Ansøgningsfrist senest d. 8. juni 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 23/24.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Campus plan- og udviklingschef Markus Lampe (35 33 42 02).

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Du kan læse mere om Københavns Universitet og CAS og KU’s helhedsplan via nedenstående links:

https://www.ku.dk/

https://om.ku.dk/organisation/administration/cas/

https://om.ku.dk/organisation/administration/cas/dokumenter/Helhedsplan_2030.pdf

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +