Helhedsorienterede kommune- og energiplanlæggere

Vores afdeling vokser. Herning Kommune søger to planlæggere til kommuneplanlægning og planlægning for vedvarende energianlæg.

Virksomhed:

Herning Kommune

Arbejdssted:

Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning.

Ansøgningsfrist:

16/11/2022

I Herning er der et stort fokus på at arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling. Her fylder den grønne omstilling, herunder planlægning for vedvarende energi, på dagsordenen. I Herning Kommune er vi optagede af at blive dygtigere til at arbejde med bæredygtig udvikling, vi har en ambitiøs klimaplan og politisk medvind til at fremme de gode projekter.

Vi søger to byplanlæggere, som brænder for at arbejde med planlægning i den store skala. Er du samtidig stærk i myndighedsprocesser og koordinering mellem forskellige interesser, og har du blik for tværgående sammenhænge og synergier, er en stilling som planlægger, med et særligt fokus på vedvarende energiprojekter, måske noget for dig.

Vi står overfor at skulle planlægge for flere større energiprojekter, hvor en del af opgaven også bliver at arbejde med udmøntningen af Grøn pulje. Vi har fokus på at arbejdet tilrettelægges på en måde, hvor vi i fællesskab sætter rammerne og hjælper hinanden med at løse opgaven. Du bliver en del af kommuneplanteamet, og en vigtig medspiller i arbejdet, der i den kommende tid byder på blandt andet planstrategi, strategi for arealanvendelse og den planmæssige forankring og implementering af Herning Kommunes klimaplan (DK2020).

Det er vigtigt for os at planfagligheden, og det vi arbejder med, tænkes i flere skalaer og på tværs af forskellige indsatser. Vi arbejder helhedsorienteret, opsøgende og tværfagligt. Altid i tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og forvaltninger og med kommunens borgere, interessenter og aktører.
Vi prioriterer højt, at vi altid husker at ”se til siden”, så alle relevante fagligheder bliver hørt.

Du skal kunne manøvrere mellem politiske mål, strategiske planer, kommuneplanlægning og planlægning for konkrete energiprojekter. Erfaring med planlægning for energianlæg og arbejdet med miljøvurderinger vil være en fordel, men nysgerrighed, motivation og mod på udfordringer er vigtigere.

De primære arbejdsområder vil være

 • Planlægning for VE projekter, miljøvurderinger og koordinering af arbejdet med miljøkonsekvensrapporter.
 • Koordinering af processer og dialog med ansøgere, naboer og andre interessenter.
 • Udmøntning af grøn pulje med fokus på lokal udvikling og borgerprocesser
 • Arbejde med kommuneplanteamets øvrige opgaver og projekter i tæt samarbejde med dine kolleger. Her vil der også være mulighed for at bringe dine kompetencer og særlige interesser i spil.

Vi ønsker os to planlæggere, der

 • ønsker at arbejde med planlægning og understøtte den grønne omstilling
 • har erfaring med eller kendskab til fysisk planlægning, VE planlægning, miljøvurderinger og miljøkonsekvensrapporter
 • er dygtige til at samarbejde og kan skabe rum for løsninger på tværs af fagligheder og forskellige interesser
 • er god til at indgå i projektgrupper og har mod på eller erfaring med at varetage projektledelse og (borger)inddragelsesprocesser
 • har fokus på detaljerne, men forstår også at se projekter i en større sammenhæng
 • er god til at formidle kompliceret stof på en måde, som de fleste forstår
 • har en relevant planfaglig, akademisk uddannelse, f.eks. arkitekt, byplaningeniør, landinspektør o. lign.

Organisation og kultur

Kommuneplanteamet er en del af Planafdelingen. I Planafdelingen er der 17 dygtige og engagerede planlæggere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring. Vi er en del af forvaltningen By, Erhverv og Kultur, og vi har alle sammen det til fælles, at vi brænder for vores job.

Vi går op i at medarbejderne trives med opgaverne og har det godt, også med hinanden. Vi har det sjovt og sætter stor pris på at hygge os sammen, både med og uden en faglig dagsorden.

Vi tilbyder dig en arbejdsplads, hvor vi går på arbejde, fordi vi mener, vi gør en forskel. Vi sætter en kæmpe ære i at skabe det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for vores politikere, så Herning kan blive en endnu mere fantastisk kommune at bo, arbejde og leve i. Vores arbejdsplads er præget af en uhøjtidelig, men professionel tilgang til opgaverne. Der er altid plads til at sparre med hinanden, og vi er sammen om at udvikle os.

Stillingen

Fast fuldtidsstilling (37 timer pr. uge).
Flextid og mulighed for hjemmearbejde.
Løn efter gældende overenskomst.

Arbejdssted

By, Erhverv og Kultur
Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning.

Tiltrædelse

Den 1. januar 2023, eller hurtigst muligt herefter.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 16. november 2022.
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 22. november 2022.

Kontaktperson

Teamleder Trine Eide, bekte@herning.dk/ telefon 96 28 85 56 / mobil 22 44 86 62.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +