Hel­heds­o­ri­en­te­ret og erfaren byg­ge­sags­be­handler

Sagsbehandlingstiderne i Holstebro Kommune er gode. Men det betyder ikke at vi læner os tilbage. Vi ønsker at opretholde de gode sagsbehandlingstider, men også at blive endnu bedre på samarbejdet med hinanden og ikke mindst med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi målrettet med at styrke vores faglighed og opgaveløsning.

Virksomhed:

Holstebro Kommune

Arbejdssted:

Kirkestræde 11-15, 7500 Holstebro

Ansøgningsfrist:

15/06/2022 08:00

I øjeblikket er vi specielt optaget af, at vi står overfor en helt særlig opgave med en forestående omdannelse af hele Sygehusområdet i Holstebro by. Dét kalder på erfaring med byggesagsbehandling og en stærk faglighed, som kan sættes i spil, finde løsninger og se helheder når det eksisterende sygehusbyggeri skal omdannes til nye funktioner med et stort fokus på bæredygtighed.

Dagligdagen i Team Byggesag er dynamisk med håndtering af både de normale byggesags-behandlingsopgaver og udvikling af tiltag for hurtige og effektive sagsgange. Derfor har vi behov for endnu en dygtig og erfaren byggesagsbehandler, som vil bidrage til samarbejdet, udvikle fagligheden og elsker at arbejde med opgaver, hvor du skal ”få alle ender til at nå sammen”.

Hvem er du?

Først og fremmest søger vi en ny kollega, som arbejder værdibaseret, helhedsorienteret og løsningsorienteret. Det betyder, at du møder vores borgere og virksomheder med personlig- og faglig imødekommenhed – altså at du evner at anskue opgaven fra relevante vinkler og bringer de kompetencer i spil, som opgaveløsningen kræver. Du har adgang til en meget bred pallette af kompetencer i organisationen og hos vores samarbejdspartnere, og det er i dét gode samarbejde, vi lykkes med vores opgaver.

Vi har brug for en erfaren byggesagsbehandler for at styrke vores team, så selvfølgelig har du helt styr på byggereglerne og ikke mindst det forvaltningsretlige. Du har en relevant uddannelse eksempelvis; bygningskonstruktør, byggetekniker, ingeniør – eller måske er din baggrund en helt anden?

Har du ikke konkret erfaring med myndighedsbehandling på byggesagsområdet, men tænker at du besidder noget helt særligt, så du kan hjælpe med at løse byggesager på en anden måde? Så send en ansøgning alligevel. Her vil det være vigtigt, at du på anden vis har erfaring med forvaltningsret og sagsbehandling, og at du er stærk i at skabe gode processer, så du kan supplere vores nuværende team. Til gengæld vil vi så støtte op med eksempelvis sidemandsoplæring, fælles sparring, evt. relevante kurser og ERFA-deltagelse.

Dine opgaver

I Team Byggesag arbejder vi med:

  • Dialog med borgere og virksomheder omkring byggesager
  • Myndighedsbehandling af byggesager og koordinering på tværs i organisationen.
  • Effektivisering af arbejdsgange
  • Brug og videreudvikling af vores digitale borgerrettede løsninger

Vi er bevidste om at vi har en central servicefunktion for vores borgere og virksomheder. Samtidig ved vi, at succesen i håndteringen af byggesager afhænger af et professionelt partnerskab med ansøger og dennes rådgiver. Derfor ser vi det også som en del af vores myndighedsarbejde at have udtalte forventninger til vores omgivelser.

Det gode team er en dynamisk størrelse og det er summen af de kompetencer teamet besidder, som skaber resultaterne. Derfor vil dit opgavefokus også afhænge af de kompetencer, interesseområder og udviklingspotentialer du bringer med ind i teamet. Så fortæl os i din ansøgning, hvordan du mener du bedst kan bidrage til teamet, til glæde for dig og dine kommende kollegaer.

Hvad møder du?

I dit nærmeste team – Team Byggesag – møder du ti kolleger, inklusiv en teamkoordinator. Derudover kommer du til at samarbejde tæt med de ni andre fagteams i Teknik og Miljø, i alt ca. 95 kolleger. Vi er en forvaltning, der hele tiden bestræber os på at blive dygtigere, på at udvikle vores gode samarbejde og på uhøjtidelighed og et godt grin.

Du vil også møde en organisation i løbende forandring for at imødekomme de krav og forventninger, som omverdenen stiller til en Teknik og Miljø forvaltning. Det ser vi som en helt naturlig del af vores hverdag, for vi er en væsentlig del af vores borgeres og virksomheders hverdag. Så når verden forandrer sig, så forsøger vi ikke bare at følge med, men at komme på forkant, så vi kan blive ved med at skabe rammer for at udvikle og bevare velfungerende og bæredygtige byer og landskaber i samarbejde med borgere og virksomheder.

Er du interesseret?

Vi forventer, at du i din ansøgning forholder dig til de værdier og opgaver som stillingen omfatter og redegør for dine kompetencer og muligheder for at bidrage.

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:

  • Torben Mølgaard, chef for Natur, Miljø og Byggesag
    E-mail: Torben.molgaard@holstebro.dk eller telefon 24 75 73 14.
  • Bente Christoffersen, teamkoordinator i Team Byggesag
    E-mail: Bente.damborg.christoffersen@holstebro.dk eller telefon 22 43 55 22.

Løn- og ansættelsesvilkår

Afhængig af din uddannelse vil ansættelse ske i henhold til Kommunernes Landsforenings overenskomst med IDA eller med Konstruktørforeningen/TL.
Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse snareste muligt.
Arbejdssted er i Teknik og Miljø på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning via Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 15. juni 2022 kl. 08.00
Vi forventer at afholde samtaler den 21. juni 2022.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +