Byplanlæggere

Helsingør Kommune har en klar vision for fremtiden. Kommunen har en stærk identitet med kysten, Unesco verdensarv, smukke by- og kulturmiljøer, storslået natur og et ambitiøst kulturliv. Derfor har Helsingør kommune som den største i Nordsjælland stor tilflytning, erhverv og turisme i vækst og oplever en meget stor interesse for at investere og bygge i kommunens byer.

Virksomhed:

Helsingør Kommune

Arbejdssted:

Stengade 59, 3000 Helsingør

Ansøgningsfrist:

17/03/2022

Byplanlægning er en af grundstenene i kommunens udvikling. Helsingør Kommune søger derfor to dygtige byplanlæggere til Helsingør BYLAB.

 • En projektleder til lokalplanlægning
 • En koordinator med ansvar for miljøvurdering

Hvad bliver dine opgaver?

Som vores nye kolleger bliver I en del af et hold, der arbejder med byudvikling i bredeste forstand. Sammen med politikere, borgere og interessenter skaber og udvikler vi rammerne for en attraktiv, bæredygtig og mangfoldig kommune.

Vi ønsker at styrke samspillet med borgere, erhvervsliv og investorer, og dermed sikre en planlægning, der giver en god by for alle.

Vi har et tæt samarbejde med kolleger inden for erhverv, turisme, kultur, miljø, trafik, almene boliger mv.

I får dermed en stor kontaktflade i og uden for organisationen.

Arbejdsopgaverne for vores nye kolleger:

 • Udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg
 • Projektledelse i forbindelse med helhedsplanlægning og lokalplanlægning
 • Dialog med bygherrer og konsulenter i forhold til at afdække lokalplaners indhold og omfang
 • Inddragelse af borgere og erhvervsliv
 • Udarbejdelse af byrådsindstillinger, fagnotater mv.
 • Udmøntning af kommunens vision og politikker, herunder vores nye arkitekturpolitik
 • Sikre en bæredygtig byudvikling bl.a. med vores nye bæredygtighedsværktøj
 • Deltagelse i tværgående udviklingsprojekter og kommunale arealudviklingsopgaver.
 • Fagbidrag til politikker, kommuneplan og planstrategi
 • Vidensdeling og sparring med kollegaer på tværs af organisationen

Herudover for vores ene nye kollega særligt ansvar for miljøvurdering:

 • Ansvar for kommunens VVM og miljøvurderingsprocesser
 • Tværgående koordinering af fagbidrag og kvalitetssikring af screeninger og miljørapporter
 • Dialog og vejledning af kolleger og bygherrer og deres rådgivere om miljøvurdering og den tilknyttede lovgivning.

Vores forventning

Vi søger to kolleger, der en faglig baggrund inden for fysisk planlægning – arkitekt, ingeniør, urban designer eller lignende, og har godt kendskab til byudvikling, arealudvikling, planprocesser, gældende lovgivning samt dens muligheder og begrænsninger.

Vi ønsker, at vores nye kolleger:

 • Brænder for byudvikling,
 • Har stor erfaring med lokalplanlægning,
 • Er en dygtig projektleder og har evnen til at overskue komplekse problemstillinger og processer – gerne i en politisk ledet organisation.
 • Er kreativ, engageret, samarbejdsorienteret og har mod til at træffe beslutninger
 • Kan bidrage professionelt til et fagligt og dynamisk arbejdsmiljø
 • Har evne og lyst til at inddrage og kommunikere med projektudviklere, interesseorganisationer, politikere og borgere,
 • Er god til at kommunikere klart og præcist – både mundtligt, skriftligt,
 • Arbejder med Microsoft Office og gerne Q-GIS og 3D-programer f.eks. SketchUp.
 • Arbejder med DK-Plan

Herudover ønsker vi, at vores nye koordinator med særligt ansvar for miljøvurdering:

 • Har erfaring med fagområdet og er velbevandret i lovgivningen på området,
 • Evner at koordinere komplekse opgaver med mange interne og eksterne deltagere,
 • Kan kommunikere kompliceret lovgivning på tværs af faggrupper.

Vi tilbyder

Et spændende job med gode udfordringer i en afvekslende hverdag på en arbejdsplads med gode arbejdsforhold og en uformel omgangstone. Her bliver aldrig kedeligt og du får:

 • et selvstændigt og udviklende job med mange udfordringer og arbejde på tværs af fagområder
 • mange interessante og fagligt udfordrende byudviklingsprojekter og planopgaver
 • et stærkt fagligt miljø
 • engagerede kolleger og en stor kontaktflade
 • en kommune med mange typer af bysamfund og en fantastisk natur
 • en arbejdsplads midt i en Danmarks smukkeste købstæder
 • mulighed for hjemmearbejde

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen fastsættes efter forhandling med organisationen efter principperne om Ny Løn.

Begge stillinger er på 37 timer ugentligt.

Arbejdsstedet er ”Helsingør BYLAB”, Sct. Anna Gade 5C, 3000 Helsingør.

Hvem er vi?

Helsingør BYLAB er kommunens byudviklingsenhed, der fra 1. januar 2022 indgår i Center for By, land og Vand.

Helsingør BYLAB arbejder strategisk og helhedsorienteret ud fra en målsætning om at skabe en attraktiv kommune, der kan tiltrække nye borger, turister og virksomheder.
Vi er tre teams med 17 medarbejdere:

 • Team Byudvikling
 • Team Geodata
 • Team Medborgerskab og Boliger

Team Byudviklings kerneopgaver er lokal- og kommuneplanlægning, borgerinddragelsesprocesser, VVM-redegørelser, miljøvurderinger, kulturmiljøopgaver, helhedsplanlægning og større byudviklingsprojekter.

Arbejdsområdet har stor politisk bevågenhed, og kommunikation og dialog med både interne og eksterne interessenter er en stor del af den daglige opgavevaretagelse.

Helsingør Kommune er er karakteriseret ved et højt fagligt ambitionsniveau, en uformel tone og en positiv tilgang til vores arbejde.

Yderligere oplysninger

Fås ved henvendelse til Leder af Helsingør BYLAB, Dennis Larsen tlf. 25312555.
Læs mere om Helsingør Kommune på www.helsingorkommune.dk.

Ansøgning

Vi skal have din ansøgning senest den 17. marts 2022 kl. 12.

Stillinger i Helsingør Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning og cv mv.

Mærk ansøgningen hhv. PROJEKTLEDER eller KOORDINATOR MILJØVURDERING

Vi forventer, at samtaler vil finde sted den 21. og 24. marts med henblik på ansættelse pr. 1. maj 2022.

I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted. Tjek #OplevHelsingor og se selv.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +