Holstebro Kommune søger planlægger og projektleder

Holstebro Kommune søger planlæggere og projektledere, der har kulturen til forskel.

Virksomhed:

Holstebro Kommune

Arbejdssted:

Kirkestræde 11, 7500 Holstebro

Ansøgningsfrist:

15/12/2022 12:00

I Planteamet i Teknik og Miljø søger vi to nye kollegaer, der vil hjælpe til med at skabe de bedste rammer for det gode liv i Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune er i disse år i en rivende udvikling og det sætter store krav til måden, vi indretter os på. Vi tror på, at den bedste udvikling og vækst sker gennem samskabelse og kvalitet i planlægningen.

Vi ved, at du som byplanlægger og projektleder er eftertragtet på arbejdsmarkedet. Vi ved også, at det betyder meget for arbejdsglæden at arbejde med områder som man virkelig brænder for. Derfor vil vi ikke på forhånd definere hvad du skal arbejde med. Det vil vi hellere drøfte med dig.

Vi håber, at du kan se dig selv i nogle af vores spændende opgaver eller har lyst til at lære nye områder inden for byplanlægningen. Det afgørende er, at du har mod på at fortælle os, hvilke områder du brænder for og gerne vil arbejde med. Så vil vi gøre alt hvad vi kan for at skræddersy en stilling, der passer til netop dig.

Nedenfor (og på holstebro.dk/plan) kan du læse lidt nærmere om planteamets opgaveportefølje – og emner hvor vi, i særlig grad, ønsker nye perspektiver.

Planstrategien og kommuneplanen

Her kan du for alvor få indflydelse på retningen for kommunens udvikling de kommende år. Som projektleder for planstrategien og den efterfølgende revision af kommuneplanen vil du få en nøglerolle i den strategiske udvikling i tæt samarbejde med ledelsen, Byrådet, borgerne og erhvervslivet i kommunen.

Som projektleder vil du få ansvaret for at styre hele processen for planstrategien samt Byrådets valg af temaer og særlige fokuspunkter.

Byudvikling

Holstebro Kommune er en vækstkommune. Vi har gennem de seneste år set en kraftig vækst i lysten til at investerer i boligprojekter, udstykninger og erhverv. På planområdet oplever vi denne vækst gennem opstart af usædvanligt mange planer til nye projekter og henvendelser om bl.a. fortætning i eksisterende boligområder. I øjeblikket er der særligt fokus på Slagterigrunden, Sygehusgrunden, Servicehavn Thorsminde og Spiralbroen. Derudover ser vi også en stigende interesse for nye boformer og bofællesskaber.

Som projektleder vil du have et stort ansvar i planlægningen af projekterne og have stor indflydelse på den fysiske udformning af byens rum gennem arkitekturen – alt sammen med udgangspunkt i de stedbundne og lokale kvaliteter.

Der er samtidig et ønske om at nytænke og professionalisere kommunens engagement inden for den strategiske byudvikling – herunder udvikling af nye metoder for samarbejder, partnerskaber samt kommunen som aktiv arealudvikler.

Fremtidens energiproduktion

Vores fælles energiforsyning oplever i denne tid store udfordringer og vi kan stå over for en kommende energikrise. Derfor er der stor fokus på området i øjeblikket – især i Holstebro Kommune, der med energiknudepunktet Idomlund er en efterspurgt medspiller i energidagsordenen.

Klimaet står højt på dagsordenen i Holstebro Kommune. En ambitiøs klimaplan – Klimaagendaen – samt en temaplan for fremtidens vedvarende energianlæg er i øjeblikket under udarbejdelse. De kommende år skal derfor gå med udmøntning af klimaplanen og temaplanen – specielt gennem vindmølle- og solenergiprojekter, samt PtX-anlæg og følgeindustri.

Som projektleder for VE-anlæg får du en yderst vigtig rolle i den grønne omstilling. Du får ansvar for udarbejdelse af lokalplan, miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering. Projektlederrollen omfatter også den eksterne dialog med bygherre, rådgivere og borgere samt den interne koordinering i forhold til andre fagområder.

Lokalplaner

I Teknik og Miljø skaber vi rammer for at udvikle og bevare velfungerende og bæredygtige byer og landskaber i samarbejde med borgere og virksomheder. Gennem lokalplanlægningen omsættes værdierne og målene til bestemmelser. For os er den gode lokalplan en realiserbar plan, der balancerer byudvikling, arkitektur og jura.

Vi udarbejder lokalplaner med stor variation i både skala, type og anvendelse. Udover projektledelse af lokalplaner vil du også komme til at arbejde med en bred vifte af sagsbehandling som planvurderinger, landzonesager, forespørgsler og lign. Du kommer til at vejlede borgere og ansøgere med udgangspunkt i at afdække muligheder indenfor planloven.

I planteamet bestræber vi os på, at alle skal kunne udarbejde en lokalplan og vi sørger naturligvis for oplæring og de nødvendige faglige kompetencer.

Landdistriktsudvikling

Holstebro Kommune ønsker i samarbejde med landsbyerne at sikre et landsbyliv, som er attraktivt for borgere, foreninger og virksomheder i og omkring landsbyerne, så landsbyerne fortsat er gode steder at leve, bo og arbejde. Gennem partnerskaber skal vi udvikle de fire indsatsområder: civilsamfund, stedets ressourcer, kvalitet i landsbymiljøet og erhvervsliv. Det betyder, at det er borgene og landsbyerne selv, der tager initiativ og løfter projekterne med kommunen som en tydelig, udviklende og understøttende partner i det omfang der er ønske om og behov for.

Som projektleder på enkeltprojekter inden for landdistriktsudvikling er der her mulighed for at indgå i partnerskaber, således at vores landsbyer og lokalområder indfrier deres unikke og store potentialer. Vi arbejder med udvikling i alle skala, lige fra det analytiske og strategiske i kommuneplanen til det nære og konkrete i samskabelse med borgerne.

Det er et klart plus, hvis man er naturligt nysgerrig på projektledelse og landdistriktsområdet og følger løbende med på de nye tendenser, initiativer og kampagner. En del af jobbet kan også omhandle at søge midler gennem fonde og puljer til udvikling i landdistrikterne.

Derfor skal du vælge os

Hos os får du mulighed for at bruge dine kompetencer i en bred vifte af opgaver, men det vigtigste er, at du har interessen og brænder for dit fag. Så sørger vi gerne for, at du får de rette kompetencer og efteruddannelse. Der er mulighed for at arbejde med flere dele af vores opgaveportefølje som beskrevet ovenfor, eller dele heraf – enten samtidig eller over årene. Vi vægter personlig udvikling og ansvar højt.

Planteamet består af i alt 11 dygtige kollegaer. Vi er både arkitekter, byplanlæggere, urban designere og civilingeniører og sætter stor pris på den store faglige bredde i vores team. Vi har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø med øje for både den enkelte og på fællesskabet. Det betyder blandt andet, at vi giver mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejde. Vi vægter også en arbejdsplads, hvor vi er nærværende og opmærksomme på hinanden. Vi har en uformel omgangstone med godt humør og respekt for hinanden.

Team Plan er en del af Teknik og Miljø der består af dygtige kolleger med fagligheder, med mange snitflader til Team Plan. Mange af vores opgaver løses derfor på tværs af teams, så det er en forudsætning, at alle vil det gode samarbejde på tværs i organisationen, så vi sammen kan sikre de bedste løsninger.

Nærmere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Teamleder Stine Gade Würtz på stine.mark.wurtz@holstebro.dk eller telefon 22 16 74 56.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er som udgangspunkt tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Arbejdssted er på Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Tiltrædelse 1. februar 2023 eller umiddelbart derefter.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist torsdag den 15.december 2022 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt mandag den 19. december 2022.

I Holstebro Kommune er du tæt på det meste. Vi tror nemlig, at jo kortere afstandene er mellem mennesker, desto mere åbner det op for. Vi bygger bro mellem det nære og alverdens kreative impulser. Mellem uddannelse og erhverv. Mellem arbejdsliv, familieliv, byliv og livet i en enestående natur mellem Limfjorden og Vesterhavet. Det er noget, du mærker i vores kommune. Uanset hvor du er. Her har vi kulturen til forskel. Se mere på flyttilholstebro.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +