Institutleder

KADK søger institutleder til Institut for Bygningskunst og Design.

Virksomhed:

KADK

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

23/03/2020 12:00

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger en visionær institutleder, som brænder for at lede Institut for Bygningskunst og Design (IBD). Stillingen ønskes besat den 1. juni 2020 eller snarest muligt derefter.

Vi søger en institutleder der kan understøtte og styrke instituttets faglige og strategiske profil og videreudvikle instituttets strategiske samarbejder, nationalt såvel som internationalt. Du har baggrund i og interesse for krydsfeltet imellem arkitektur og design, du trives med høj kompleksitet og ser en udfordring i ledelse af kunstneriske vidensmedarbejdere og studerende fra flere forskellige uddannelser.

Institut for Bygningskunst og Design (IBD) er ét ud af i alt seks institutter på KADK – Instituttet rummer både design- og arkitektuddannelse samt forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV). IBD rummer i dag ca. 50 medarbejderårsværk og ca. 450 studerende. Instituttet er kendetegnet ved at være et tværgående institut, hvor arkitekt- og designuddannelsen sammenkobles, og hvor der er etableret et uddannelsessamarbejde med CBS.

Instituttet består i dag af tre bachelorprogrammer og fire kandidatprogrammer, herunder en kunstnerisk professionsuddannelse på Bornholm. Der er desuden et forsknings- og udviklingsmiljø bl.a. inden for emnerne spatial design, entreprenørskab, møbel, tekstil og beklædningsdesign, som går på tværs af design og arkitektur.

Om stillingen

Som institutleder er du ansvarlig for instituttets medarbejdere og studerende og for instituttets budget. Du er desuden ansvarlig for, at instituttet arbejder inden for rammen af KADK’s overordnede vision om at uddannelse, forskning og KUV skal være på højeste internationale niveau og bidrage til at vi når FNs 17 verdensmål, herunder at bidrage til samfundsmæssige forandringer, som understøtter et godt liv for alle og en bæredygtig planet.

Du er ansvarlig for, at der foregår løbende kvalitetsudvikling og at alle uddannelsesprogrammer og forskningsplaner på instituttet er klart formidlet.

Som institutleder forventes du aktivt at understøtte en åben debat, som kan sikre konstruktive, kritiske fagmiljøer. Dette skal ske i samarbejde med KADK’s øvrige ledelse og institutter og med andre relevante uddannelsesinstitutioner. Du er desuden en vigtig kontaktperson i forhold til videnbaseret samarbejde med branchernes offentlige og private aktører og deltager aktivt i relevante nationale og internationale fora og netværk.

Du refererer til fagleder for Designskolen og indgår i et ledelsesteam, som går på tværs af KADK’s aktiviteter. Forskning, KUV og uddannelse på instituttet koordineres med faglederne for henholdsvis Arkitektskolen og Designskolen, som er ansvarlige for kvaliteten på skoleniveau.

Faglighed og ledelse

Du har en markant faglig profil og en længerevarende videregående uddannelse inden for et eller flere af de fagområder, som instituttet dækker, og du har et solidt erfaringsgrundlag inden for uddannelse, forskning og/eller KUV.
Du er en person med stor ledelseserfaring og du har personlig gennemslagskraft. Du har endvidere gode analytiske evner og tænker strategisk både i forhold til instituttets fagområde og i forhold til KADK’s omverden.
Du er udadvendt, befinder dig godt med at være samlingspunkt, og du kan på overbevisende vis formidle de faglige aktiviteter og KADK’s visioner. Du kan lide at arbejde aktivt for at tiltrække ressourcer og at optimere dem, der er – såvel menneskelige som økonomiske. Du har en konstruktiv tilgang til at løse problemer, tænker helhedsorienteret og kan se muligheder i samarbejde, herunder tværfagligt.
Endelig har du erfaring med at håndtere budgetstyring og administrative opgaver fra lignende miljøer.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, visionært og udviklende uddannelses- og forskningsmiljø, hvor der uddannes kandidater og udvikles ny viden med fokus på at skabe samfundsrelevante løsninger og stimulere nye kreative vækstpotentialer.
Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. I ledelseskredsen sker dette mellem institutledere, fagledere, rektoratet og de administrative ledere.
Vi tilbyder et unikt arbejdsmiljø med afsæt i KADK’s tre adresser på Holmen, på Esplanaden og i Nexø. Din daglige base vil være på Holmen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil ske som chefkonsulent med personaleledelse, og ansættelsen vil være på åremålsvilkår. Basislønnen som chefkonsulent med personaleledelse udgør 563.414 kr. årligt i aktuelt lønniveau (niveau 1. oktober 2019). Der vil være knyttet til åremålstillæg til stillingen. Der er derudover mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.
Ansættelsen følger gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer, medmindre du i forvejen er tjenestemand.

Stillingen ønskes besat den 1. juni 2020 eller snarest muligt derefter og er tidsbegrænset til 5 år. Ved udløb af stillingen er der tilbagegangsret til en stilling som lektor, såfremt der foreligger positiv bedømmelse. Bedømmelsen vil blive iværksat i forbindelse med tilbud af stillingen. Såfremt der ikke sker positiv lektorbedømmelse vil tilbagegangen ske til anden passende stilling.
Forsknings- og undervisningsopgaver indgår som udgangspunkt ikke i stillingen som institutleder, og indtræder derfor først i tilbagegangsstillingen som lektor eller anden passende stilling. Der er dog mulighed for forhandling af forskning i et mindre omfang.

Ansøgning

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest mandag den 23. marts 2020 kl 12.00.
Ansøgningen skal være i pdf-format (max 1 A4 ark) bilagt CV og dokumentation for uddannelse. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for, at du søger stillingen og en kort redegørelse for, at du opfylder ovennævnte kvalifikationer. Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

Vi forventer at holde første samtalerunde i uge 14. Vi anvender ekstern konsulentbistand i forbindelse med ansættelsen samt personlighedstest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagleder for Designskolen Mathilde Aggebo på tlf.: 4170 1588 og mail magg@kadk.dk.

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +