Instituttleder for institutt for urbanisme og landskap

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo søger en instituttleder for urbanisme og landskap med stærk faglig indsigt i og engagement for urbanisme-, landskabsarkitektur- og arkitekturfagene.

Virksomhed:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arbejdssted:

Oslo

Ansøgningsfrist:

20/03/2022

Om AHO og institutt for urbanisme og landskap

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design. AHO er organisert i tre institutter, og har omlag 800 studenter og 270 ansatte.

Institutt for urbanisme og landskap på AHO har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur. Instituttet har en bred forskningsportefølje og ansvaret for undervisning i flere masterutdanninger.

Dette inkluderer masterutdanning i arkitektur, en erfaringsbasert master i urbanisme og to masterutdanninger i landskapsarkitektur: en toårig internasjonal mastergrad, og en femårig, full masterutdanning felles med Universitetet i Tromsø. I tillegg bidrar instituttet til forskerutdanningen ved AHO.Instituttet har en profesjonsfaglig og samtidig flerfaglig innfallsvinkel til landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur. Institutt for urbanisme og landskap har en solid og konkurransedyktig internasjonal profil, og et nettverk av lokale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner. Instituttet teller omlag 60 personer i ulike stillingsprosenter og er organisert i to faggrupper, en for landskapsarkitektur og en for urbanisme.

Om stillingen

AHO søker ny leder til institutt for urbanisme og landskap. Stillingen er et 100% åremål over fire år med mulighet for forlengelse etter ny offentlig kunngjøring. Vi søker etter en leder med sterk faglig innsikt i, og engasjement for, urbanisme-, landskapsarkitektur- og arkitekturfagene. Den nye instituttlederen må ha lyst til å videreutvikle AHOs nyetablerte faglige organisasjon, med engasjement, bred medvirkning fra instituttets faggrupper og i samarbeid med AHOs ledelse.

Instituttleder vil være en viktig tilrettelegger for faglige initiativ og strategisk arbeid i utviklingen av undervisning og forskning innen landskapsarkitektur og urbanisme, i tillegg til ansvaret for den daglige og langsiktige ledelsen av instituttet.

Vi søker en instituttleder som vil være med å tilrettelegge for nyskapende undervisning, bidra til viktige satsninger innen forskning, og styrke samarbeidet med ulike samfunnsaktører for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Som instituttleder vil det være en fordel om du har erfaring fra akademisk ledelse og kompetanse om virksomhetsstyring. Instituttleder vil arbeide i et nært samarbeid med administrasjonen og øvrig tverrgående ledelse ved AHO. I stillingen vil du representere instituttet både internt og eksternt.

Stillingen rapporterer til rektor og deltar i rektors ledergruppe.

Hovedoppgaver

Instituttleder skal legge til rette for og stimulere til høy kvalitet i utdanningene og aktiviteter innenfor forskning og utvikling, forskningsformidling og innovasjon. Videre skal instituttleder:

 • Skape rammer for forskning og utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • Videreutvikle samspillet mellom undervisning og forskning
 • Stimulere til samarbeid på tvers av AHOs programmer
 • Følge opp og implementere AHOs overordnede strategier og retningslinjer, samt ivareta og følge opp instituttets ressurser
 • Fremme forbindelser til profesjonene, næringslivet og andre samarbeidspartnere
 • Bidra til nasjonale og internasjonale samarbeid
 • Evaluere og videreutvikle instituttets fagportefølje og virksomhet
 • Sikre at instituttet når sine strategiske mål for å møte fremtidige utfordringer
 • Utvikle en organisasjonskultur som fremmer samarbeid, samhandling og fellesskap med faggrupper og ledelse
 • Utøve god personalledelse og sørge for medarbeiderutvikling og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø

Instituttleder kan disponere tid til faglig virksomhet, i det omfang dette tillates ved siden av de sentrale lederoppgavene.

Instituttleder har overordnet ansvar for:

 • Instituttets faglige profil
 • Samarbeidet med utdanningenes programstyrer
 • At instituttet leverer kursplaner, og utarbeider langsiktige forsknings- og undervisningsplaner
 • God kommunikasjon og informasjon på instituttet
 • Samordne ledelse og arbeid med faggruppelederne
 • Utvikle strategiske bemannings- og kompetanseplaner i samarbeid med faggruppene
 • Sørge for at faggrupper har inngått kontrakter for planlagt undervisning og forskning
 • Lede/koordinere instituttets diplomgjennomganger
 • Implementering av AHOs strategi 2020-25
 • Drive instituttet i henhold til budsjettildeling
 • Overordnet personalansvar for instituttets ansatte

Kompetansekrav

For å være kvalifisert for stillingen kreves følgende:

 • Høy vitenskapelig eller praktisk/kunstnerisk kompetanse inn urbanisme-, arkitektur- eller landskapsarkitekturfagene, minimum på mastergradsnivå, men søkere med førstestillingskompetanse vil bli foretrukket
 • Ledererfaring fra akademisk utdanningsinstitusjon, praksis- eller kompetanseorganisasjoner
 • God forståelse for budsjett og regnskap
 • Instituttets språk er norsk, og søker må derfor beherske et skandinavisk språk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, også på engelsk

Den aktuelle kandidaten bør ha:

 • Vesentlig erfaring fra forskning, undervisning eller andre kompetanseorganisasjoner innen våre fagfelt
 • Erfaring med å formidle fagfeltet, gjerne i samfunnsdebatten
 • Relevante nasjonale og internasjonale nettverk
 • Erfaring fra arbeid innen universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

I stillingen er det viktig at ny instituttleder kjenner seg igjen i følgende:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner både internt og ekstern
 • Være robust, trygg og åpen
 • Ha en motiverende, inkluderende og tydelig lederstil
 • Være målrettet, resultatorientert og handlekraftig
 • Evne til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger

Generell informasjon

Stillingen lønnes etter avtale. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.no.

For AHO er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det vil bli lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Ole Gustavsen e-post: Ole.Gustavsen@aho.no og seniorrådgiver HR Borghild Sannæss e-post borghild.sannaess@adm.aho.no, tlf 994 30 423.

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +