Instituttleder ved Institutt for arkitektur

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design. AHO er organisert i tre institutter, og har ca. 800 studenter og 270 ansatte.

Virksomhed:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arbejdssted:

Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Ansøgningsfrist:

10/04/2023

Om AHO og institutt for arkitektur

Institutt for arkitektur rommer et bredt og aktivt forsknings- og utdanningsmiljø innen byggekunst, teknologi og arkitekturhistorie som samler en del af AHOs faglighet innenfor arkitektur. Instituttet har de seneste år vært i stor utvikling og rommer i dag faglige miljøer innenfor byggekunst, teknologi og arkitekturhistorie.

Instituttets undervisning og forskning forener teori og praksis i en studiobasert undervisning og er nært knyttet til arkitekturpraksis. Instituttet teller ca. 65 personer (40 årsverk) i undervisnings- og forskningsstillinger og PhD stipendiater. Institutt for arkitektur ivaretar sammen med Institut for urbanisme og landskapsarkitektur AHOs 5,5 årige masterutdannelsen i arkitektur for i alt ca. 400 studenter, samt en videreutdanningsmaster i arkitekturvern.

Stillingen som instituttleder for arkitektur

AHO søker en visjonær, faglig sterk og tydelig leder til Institutt for arkitektur. Stillingen er et 100% åremål over fire år med mulighet for forlengelse etter ny offentlig kunngjøring. Instituttet er i en endringsprosess etter at AHO nylig slo sammen to tidligere institutter. Som leder må du derfor ha interesse for dette rike fagmiljøet og lyst til å bygge en samlende kultur med engasjement, medvirkning fra instituttets ansatte og i samarbeid med AHOs øvrige ledelse.

Vi søker etter en leder med sterk faglig innsikt i, og engasjement for arkitekturfaget. Du har en tydelig faglig profil og høyere utdanning innenfor arkitekturfeltet. Du har også et solid erfaringsgrunnlag innen praksis, utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.

Du har ledererfaring og personlig gjennomslagskraft, gode analytiske evner og tenker strategisk både i forhold til eget fagområde og bredt i forhold til AHO. Du er en sterk formidler og ønsker å bidra aktivt i å synliggjøre AHOs visjoner og strategier. Du arbeider aktivt for å tiltrekke ressurser og optimalisere de som er – både menneskelige og økonomiske. Du har en konstruktiv tilnærming til problemløsning, tenker helhetlig og kan se muligheter i samarbeid, også tverrfaglig. Til slutt klarer du å håndtere budsjettstyring og administrative oppgaver i forbindelse med instituttets drift og utvikling.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Arkitektfagene er i betydelig endring, og det kreves at du har visjoner for arkitektfaget og har evnen til å gjennomføre faglig fornying, strategisk planlegging og utvikling ut fra samfunnets behov. Som instituttleder vil du få et særlig ansvar for å styrke instituttets profil og rolle, overfor kultur- og næringsliv samt nasjonale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

Som instituttleder har du ansvar for instituttets ansatte, for instituttets budsjett og for instituttets bidrag til AHOs og arkitektutdanningens overordnede visjon og strategi. Dette innebærer blant annet at instituttet skal styrke studentenes evne til å arbeide innenfor og knytte vitenskap, kunst og praksis sammen, og at alle ansatte oppnår faglige resultater på internasjonalt nivå. Du har ansvar for at utdanningsprogrammer og forskningsplaner ved instituttet er tydelig beskrevet, at kvalitetsutvikling skjer etter gjeldende retningslinjer, og at de ansatte har klare mål i arbeidet. Arbeidet ditt vil foregå med involvering av instituttets ansatte.

Du er også aktivt med på å støtte en åpen debatt, som skal sikre konstruktive, kritiske fagmiljøer. Dette må skje i fruktbart samarbeid med AHOs øvrige institutter. Du er også en viktig kontaktperson i skolens kunnskapsbaserte samarbeid med kulturlivet og bransjens offentlige og private aktører og deltar aktivt i relevante nasjonale og internasjonale nettverk.

Du vil ha særlig ansvar for:

 • Utvikling av instituttets faglige profil for å møte fremtidens utfordringer og følge opp og implementere AHOs overordnede strategier og retningslinjer.
 • Ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og utvikling av instituttets faglige profil innenfor utdanning, forskning, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning og formidlingsoppgaver, samt innovasjon og annen faglig basert virksomhet
 • Lede programstyret med ansvar for å sikre høy kvalitet i studieprogrammet, samt evaluere og videreutvikle instituttets fagportefølje og virksomhet
 • Etablere rammer for forskning og utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, og utvikle og styrke instituttets eksterne finansiering
 • Fremme forbindelser til profesjonene, næringslivet og andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle en organisasjonskultur som fremmer samarbeid, samhandling og fellesskap ved instituttet, mellom AHOs fagområder og til ledelsen og administrasjonen
 • Medarbeiderutvikling og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Budsjettstyring og administrative oppgaver for instituttets drift og utvikling

Som instituttets øverste faglige og administrative leder vil du arbeide i nært samarbeid med administrasjonen og øvrig tverrgående ledelse ved AHO. I stillingen vil du representere instituttet både internt og eksternt. Rektor er nærmeste overordnede og du blir en del av rektors ledergruppe sammen med de øvrige to instituttlederne, to prorektorer og administrativ ledelse.

Kompetansekrav

For å være kvalifisert for stillingen kreves følgende:

 • Høy vitenskapelig eller praktisk/kunstnerisk kompetanse innen arkitektur eller landskapsarkitektur, minimum på mastergradsnivå, men søkere med førstestillingskompetanse vil bli foretrukket
 • Ledererfaring fra akademisk utdanningsinstitusjon, praksis eller kompetanseorganisasjoner
 • God forståelse for budsjett og oppfølging av regnskap
 • Instituttets språk er norsk, og søker må derfor beherske et skandinavisk språk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, også på engelsk

Den aktuelle kandidaten bør ha:

 • Bred erfaring fra forskning, undervisning eller andre kompetanseorganisasjoner innen våre fagfelt
 • Erfaring med å formidle fagfeltet i i samfunnsdebatten
 • Relevante nasjonale og internasjonale nettverk
 • Erfaring fra arbeid innen universitets og høgskole sektoren

Personlige egenskaper

I stillingen er det viktig at ny instituttleder kjenner seg igjen i følgende:

 • Strategisk tenkende
 • Kunne lede i endring og i åpen dialog med ansatte og kollegaer
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt
 • Være robust, trygg og åpen
 • Ha en motiverende, inkluderende og tydelig lederstil
 • Være målrettet, resultatorientert og handlekraftig
 • Evne å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger

Generell informasjon

Stillingen lønnes etter avtale. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.no. Søknadsfrist 10.april 2023.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For AHO er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det vil bli lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Irene Alma Lønne e-post: irene.lonne@aho.no og seniorrådgiver HR Borghild Sannæss e-post borghild.sannaess@adm.aho.no, tlf 99430423

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no

Kontakt

rektor Irene Alma Lønne
E-post: irene.lonne@aho.no

Seniorrådgiver HR Borghild Sannæss
på tlf.: 99 43 04 23

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +