Københavns Universitets Campus Service søger leder af Brugersupport på Nørre Campus

Campus- og bygningsområdet på Københavns Universitet (KU) er kommet godt igennem en større organisationsforandring, der har åbnet mulighed for interne rokader og karriereudvikling. I forlængelse heraf er en stilling som leder af enheden Campus Service (CAS) Brugersupport på KU´s Nørre Campus blevet ledig.

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

Krystalgade 25, 1172 København K

Ansøgningsfrist:

20/06/2023

Københavns-universitet-logo

KU transformerer og opgraderer løbende universitetets fysiske rammer. Nye byggerier kommer til og den eksisterende bygningsmasse er under stadig modernisering med særlig fokus på bæredygtig fornyelse af laboratorier og undervisningsfaciliteter.

Aktuelt søges derfor en kommunikativ stærk leder, der kan løfte en bred portefølje af bygge- og vedligeholdelsesopgaver i en politisk ledet organisation. Stillingen kræver ledelsesmæssig erfaring, integritet og godt overblik, samt en stor arbejdskapacitet – og lyst til at indgå i dialog med mange interessenter, herunder internt i bygningsorganisationen og i universitetets videnskabelige miljø.

Primære arbejdsopgaver for lederen:

 • Indgå i CAS Nørres ledergruppe med reference til campuschefen
 • Varetage faglig udvikling og personalemæssig ledelse af enhedens medarbejdere
 • Flytte den nære FM-vedligeholdsindsats fra akut til planlagt vedligehold i tæt samarbejde med den tekniske driftschef, herunder oparbejde et solidt kendskab til bygningerne og deres brugere
 • Ansvarligfor årlige indmeldinger af oprettende vedligeholdelsesbehov samt prioritering og udførelse af småt udvendigt og indvendigt vedligehold, herunder styre økonomi og sikre overholdelse af udbudsregler
 • Opbygge gode og nære relationer til campusbrugerne, herunder opnå indgående kendskab til deres faktiske anvendelse af de fysiske rammer, samt deres behov og fremtidsplaner
 • Facilitere at brugernes behov for bygningsændringer og -udvikling konkretiseres og hjælpes videre
 • Bidrage til fortsat fokus på arkitektonisk kvalitet og æstetik i forbindelse med mindre bygningsændringer og vedligeholdelsesopgaver fx i farvesætning og valg af inventar
 • Sikre løbende ajourføring af arealdata (space management) i KU’s FM-system MainManager, samt sikre indmelding af bygningsændringer og afledte tegningsrettelser
 • Sikre at projektmateriale granskes jf. byggeriets fasemodel, at den krævede digitale bygningsdokumentation modtages i rette systemer, og at driftsoverdragelse sker i tæt samarbejde med driftsorganisationen
 • Sikre løbende overblik over enhedens interne portefølje af opgaver
 • Bidrage til fortsat udvikling af det fysiske studiemiljø, herunder medvirke ved udmøntning af studiemiljøundersøgelser, udvikling af undervisningslokaler mv.
 • Udarbejde relevante arealanalyser, samt bistå ved planlægning og koordinering af store og små bygge-, vedligeholds- og flytteopgaver

Enheden for Brugersupport er en del af FM-driftsorganisationen CAS Nørre, som leverer sikker drift af universitetets mange lokaliteter. Brugersupport for Nørre Campus varetager bygge-, vedligeholds- og udviklingsopgaver på KU´s Nørre Campus, der indeholder godt 400.000 m2 brutto med overvejende teknisk tunge eksperimentelle faciliteter. Campusområdet omfatter Panum og Mærsk Tårnet, samt hele Universitetsparken med bl.a. den nye Niels Bohr-bygning.

Enheden har i dag 11 medarbejdere med varierende byggefaglig baggrund. Byggeopgaver gennemføres i nært samarbejde med en bred kreds af interne og eksterne interessenter. Alle medarbejdere har erfaring med brugerprocesser og kortlægning af brugerbehov – og med praktisk gennemførelse af byggeopgaver, mens campus og bygninger er i fuld drift.

Som leder af enheden vil du få overordnet ansvar for at sikre, at brugernes behov inddrages og udmøntes i arkitektonisk holdbare og driftsteknisk fornuftige løsninger. Du skal derfor være kommunikativ stærk både mundtligt og skriftligt og kunne begå dig på alle niveauer i en stor, politisk ledet organisation.

Faglige kompetencer:

 • Uddannelse som ingeniør/arkitekt eller anden relevant byggefaglig uddannelse
 • Ledelseserfaring, gerne fra politisk ledet organisation
 • Erfaring med gennemførelse af planlægnings- og byggeopgaver
 • Erfaring med vedligeholdelsesplanlægning
 • Erfaring med facilitering af komplekse brugerprocesser
 • Erfaring med kommunikation og dokumentation i byggeprojekter
 • Erfaring med driftsunderstøttende IT-systemer, FM-systemer, CAD mv.

Personlige kompetencer:

 • God til at kommunikere, lyttende og respektfuld i samarbejdet med andre
 • Venlig og imødekommende, god til at skabe relationer, serviceminded
 • Vedholdende og ansvarlig, med personlig gennemslagskraft
 • Systematisk og med godt overblik, struktureret i opgavevaretagelse
 • Positiv og med godt humør – også når hverdagen er travl

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at bidrage til fortsat udvikling af faciliteter til KU’s kerneopgaver – forskning, undervisning og formidling
 • Mulighed for at arbejde med fagligt komplekse og udfordrende projekter
 • En dynamisk arbejdsplads med stort engagement og et godt arbejdsmiljø
 • Mulighed for efteruddannelse og fortsat udvikling af egne kompetencer

Løn og ansættelsesvilkår:

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer inkl. frokostpause. Ansættelse sker iht. overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i staten, eller anden relevant overenskomst. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Yderligere oplysninger:

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Campuschef Marianne Vejen Hansen på tlf. 20841383 eller mail mavh@adm.ku.dk.

Ansøgning m.v.:

Der er ansøgningsfrist d. 12. juni 2023.

Send din ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation elektronisk via Jobportalen (tryk på linket ”SØG STILLINGEN” øverst i opslaget). Vi forventer at afholde samtaler i anden halvdel af juni, og der vil blive gennemført tests som en del af rekrutteringsprocessen. Tiltrædelse 1. august 2023 eller efter aftale.

Ansøgninger behandles løbende.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Om KU CAS:

Campus Service er KU’s Real Estate – Facilities Management-organisation, og vi er ca. 350 medarbejdere. Dine mange og alsidige kolleger omfatter nærmest alle tænkelige faggrupper, som giver en uformel, inspirerende og direkte omgangstone i dagligdagen blandt service-personel, håndværkere, teknikere, bygningsingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, tekniske designere, jurister, HK’ere, samt kommunikations- og økonomimedarbejdere.

Læs mere om CAS på http://cas.ku.dk/.

Kontakt

Campuschef Marianne Vejen Hansen
på tlf.: 20841383

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +