Koordinator

Københavns Universitet søger koordinator til bygningsvedligehold i SCIENCE Campus Service

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

15/08/2021

Kan du holde styr på flere opgaver ad gangen? Bevarer du hovedet koldt, når dagen bliver anderledes end forventet? Er du god til at planlægge og eksekvere? Kan du kommunikere med høj og lav, løse knuder og finde en farbar vej i en kompleks organisation?

Nikker du ja til ovenstående, så er dette sikkert et job for dig. SCIENCE Campus Service på Københavns Universitet søger en koordinator til vores vedligeholdelsesprojekter. Stillingen er til besættelse fra den 1. november 2021 eller snarest muligt.

Om os

SCIENCE Campus Service varetager service, drift og vedligeholdelse på fakultetet, der hovedsagligt er lokaliseret på City-, Nørre- og Frederiksberg Campus, i alt ca. 300.000 m2. Vores bygninger spænder fra gamle fredede bygninger til det nyeste nye i teknisk byggeri, og indeholder et stort antal laboratorier, kontor- og undervisningslokaler samt Øresundsakvariet, en svømmehal, Statens Naturhistoriske Museum, feltstationer indenlands og på Grønland.

I SCIENCE Campus Service har vi et dedikeret team, der varetager mindre opgaver vedr. bygningsvedligehold og mindre ombygninger. Det er typisk istandsættelse af overflader, udskiftning af inventar, døre og belysning, opsætning af en skillevæg eller reparation af nedslidt træværk. Det kan også være akut opståede opgaver, når der fx går hul på et tag eller der bliver fundet skimmelsvamp i en kælder. Der er ikke tale om langvarige projekter, men derimod mange små og varierede opgaver både udvendigt og indvendigt.

Vedligeholdelsesteamet indgår i sektionen Plan og Vedligehold i SCIENCE Campus Service, og du vil som koordinator referere til Planchefen. Vi er i alt ca. 90 medarbejdere i SCIENCE Campus Service fordelt ud på vores områder. Vi har til huse på Nordre Sti på Frederiksberg smukt omgivet af Landbohøjskolens Have.

Arbejdsopgaver

Som koordinator for vores vedligeholdelsesprojekter vil det være din opgave at holde styr på porteføljen af årets vedligeholdelsesprojekter og håndtere de opgaver, der opstår løbende. Du vil også selv løse projekter, men en del af din tid vil være optaget af at have overblik, følge op og holde styr på økonomien, sparre med teamet, finde løsninger og i det hele taget sikre fremdriften på vedligeholdelsesporteføljen. Din hverdag vil være alsidig og inkludere mange ture på cyklen rundt på vores campusområder og ud til vores brugere.

Mere deltaljeret kan vi beskrive dine arbejdsopgaver således:

 • Overblik og opfølgning på opgaveporteføljen
 • Økonomisk styring af projekterne og årets budget (i 2021 er budgettet ca. 8 millioner kr.)
 • Konkretisering og prissætning af akutte og planlagte projekter
 • Sikre at vi opfylder krav til dokumentation
 • Faglig sparring med teamet og bemanding af projekterne i samarbejde med planchefen
 • Løsning af egne projekter
 • Indsamling, prioritering og planlægning af det følgende års projekter

Vi forventer af dig at du

 • har en uddannelsesmæssig baggrund som fx bygningskonstruktør, arkitekt eller andet relevant uddannelse
 • har erfaring med mindre byggeprojekter i bred forstand
 • er struktureret, god til tal, excel, oversigter, økonomi og styring af en opgaveportefølje
 • har en god faglig ballast så du kan sparre med dine kolleger. Med andre ord, at du ved, hvad du taler om
 • kan arbejde i en stor kompleks organisation, og at du forstår dig på at skabe netværk og gode professionelle relationer, da du vil være et kontaktpunkt for mange brugere
 • kan kommunikere godt og tydeligt på skrift og i tale, som regel på dansk, men engelsk kan forekomme
 • er god til IT og kan se muligheder i yderligere digitalisering af vores opgaver. Vi bruger Facility Management-systemet Main Manager, og det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til dette.
 • holder hovedet koldt, når det spidser til, og at du sætter en ære i at understøtte forskning og uddannelse på landets største universitet

Vi tilbyder

Et spændende og varieret job med stor tværfaglighed og stærkt engagerede kolleger, der arbejder sammen i et dynamisk og omskifteligt miljø præget af frihed under ansvar og af en uformel tone.

Stillingen er placeret i SCIENCE Campus Service, som er en af syv afdelinger i SCIENCE Fakultetssekretariat. I SCIENCE Campus Service varetager vi bygningsdriften, som omfatter teknisk vedligehold, bygningsvedligehold med friarealer og ejendomsservice for brugerne. Vi er i en spændende udviklingsproces, hvor det er vigtigt, at vi kan agere under skiftende vilkår og i forhold kerneforretningens behov.

Løn og ansættelsesforhold

Er du uddannet bygningskonstruktør vil din ansættelse blive som bygningskonstruktør i henhold til reglerne i Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og efter organisationsaftale for Bygningskonstruktør i staten, eller efter

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftale for Tekniske funktionærer.
Er du uddannet arkitekt vil du blive ansat i henhold til ’Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten’ mellem Finansministeriet og Akademikerne og indplacering vil ske efter erfaring og kvalifikationer.

Har du en anden relevant uddannelse vil du blive indplaceret på anden relevant overenskomst.

Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer.

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning vedlagt uddannelsesbevis, CV og andre relevante bilag via Jobportalen (tryk på linket “Ansøg” øverst i opslaget) senest den 15. august 2021.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 34.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Planchef Pernille Nørby, tlf.: 93509927.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +