Leder af Bygning og Drift

Statens Naturhistoriske Museum søger leder til enheden Bygning og Drift.

Virksomhed:

Statens Naturhistoriske Museum

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

03/01/2020 00:00

Statens Naturhistoriske Museum under Biologisk Institut på Københavns Universitet, søger en leder til enheden Bygning og Drift til tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Lederen vil have ansvaret for koordinationen af de fysiske rammer for det nye naturhistoriske museum og nye magasiner. Desuden vil lederen bl.a. have ansvar for en sikker håndtering af en række drifts- og sikringsopgaver på museet, som løses i tæt samarbejde med bygnings- og driftskoordinatoren.

Stillingen indebærer personaleledelse af enhedens pt. tre medarbejdere (en bygnings- og driftskoordinator og to håndværkere). I løbet af 2020 påregnes enheden udvidet med en projektleder.

Lederen skal selv deltage aktivt i løsningen af den del af enhedens opgaver, der vedrører udviklingen af det nye naturhistoriske museum og nye magasiner. Lederen refererer til museets sekretariatschef.

Om Statens Naturhistoriske Museum

Som Danmarks nationalmuseum for naturhistorien er det visionen for Statens Naturhistoriske Museum at styrke forbindelsen mellem mennesker og natur. Vi vil inspirere, engagere og give alle mulighed for at nyde, forstå og passe på naturens mangfoldighed. Det er vores ambition i løbet af de næste fem år at ændre opfattelsen og brugen af naturhistoriske museer og herigennem styrke forbindelsen mellem mennesker og natur.

Museet er beliggende på tre adresser; Botanisk Have, Geologisk Museum og Zoologisk Museum, der hvert år besøges af mere end 1 mio. gæster. I de kommende år bygger vi et nyt nationalt museum for naturhistorien.

Den nye museumsbygning får beliggenhed i Botanisk Have i hjertet af København. Museumsbygningen vil rumme nye udstillinger, enestående videnskabelige samlinger, og state-of-the art faciliteter til forskning, undervisning og formidling, der skal bringe øget samfundsværdi og styrke den enkeltes grundlag for at træffe videnbaserede beslutninger i hverdagen.

Statens Naturhistoriske Museum er et museum i vækst, og har pt. ca. 200 ansatte og en årlig omsætning på ca. 155 mio.kr., hvoraf mere end halvdelen stammer fra eksterne bevillinger og kommercielle indtægter. Museet er opdelt i 3 afdelinger Forskning og Samlinger, Udstilling og Formidling, samt Administration og Drift. Enheden Bygning og Drift indgår i den sidstnævnte afdeling.

Uddybning af arbejdsopgaver

Du skal, i tæt samarbejde med museets direktør og øvrige direktion, koordinere den strategiske og praktiske udvikling af de fysiske rammer for det nye naturhistoriske museum. Der er ikke kun tale om opførelsen af en ny museumsbygning, men om en udvikling af hele rammen, herunder eksisterende bygninger og Botanisk Have.

Bæredygtige løsninger skal så vidt muligt indtænkes i udviklingen.
Du vil være museets repræsentant i projektgrupper omkring bygningen af det nye museum og vil stå for intern kommunikation, koordinering, afklaringer mv. afledt af byggeprojektet og ibrugtagningen af det nye museum.

Du vil som bygningsansvarlig stå for udviklingen af vores fysiske rammer og have ledelse af tre medarbejdere i Bygning og Drift, der i samarbejde med universitets øvrige bygnings- og driftsafdelinger varetager udvikling, vedligeholdelse og service af museets bygninger og udstillinger.

Du vil være ansvarlig for museets sikringsmæssige forhold og sikkerhedsberedskab (både udvikling og vedligeholdelse) i forhold til medarbejdere, gæster og vores uvurderlige samlinger.

Du skal medvirke til et øget fokus på museets adgangsforhold og tilgængelighed mhp. inklusion af alle potentielle museumsgæster.

Vi forventer

  • at du har en videregående uddannelse, som arkitekt, bygningsingeniør eller anden relevant uddannelse
  • at du har stærk erfaring som projektleder af komplekse byggeprojekter, herunder erfaring med deltagelse i styringen af budgetterne i Excel
  • at du har erfaring som personale- eller projektleder, og har lyst til personaleledelse
  • at du har godt kendskab til bygningsdrift og vedligeholdelse, samt kendskab til sikkerhed og intern service
  • at du sikrer, at direktionens medlemmer har den fornødne viden til ledelsesmæssig håndtering af bygningsområdet, og hurtigt kan udarbejde nødvendige notater og budgetter i forbindelse med sagsbehandling
  • at du har stærke samarbejdsevner og er tydelig i din kommunikation som repræsentant for museet i både interne og eksterne sammenhænge
  • at du kan håndtere en bred opgaveportefølje, og har en praktisk evne til at koordinere både store og små projekter, så tid og ressourcer bruges bedst muligt for alle parter.
  • at du har det godt med engelsk som arbejdssprog.

Vi tilbyder

En unik mulighed for at være med i det største danske museumsbyggeri i nyere tid.
Du bliver en del af en dynamisk og innovativ arbejdsplads, hvor vi vægter værdierne professionalisme, ansvarlighed, samarbejde og mod i vores hverdag.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker som chefkonsulent med ledelse på AC overenskomsten eller på lignende vilkår i henhold til relevant organisation. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer.

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en e ansøgning med bilag via nedenstående link

Deadline for ansøgning 3. januar 2020.

Første ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 3 og anden samtaler i uge 4.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til sekretariatschef Mads S. Mikkelsen, tlf: 9350 9229 eller mail mads.mikkelsen@snm.ku.dk.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Statens Naturvidenskabelig Museum er en del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form. Fakultetet er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 11 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på www.science.ku.dk/Københavns

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +