Leder for Byg og Plan

Norddjurs Kommune søger leder for Byg og Plan.

Virksomhed:

Norddjurs Kommune

Arbejdssted:

Norddjurs

Ansøgningsfrist:

10/06/2020

Brænder du for god ledelse? Kan du motivere og sætte i system? Løser du udfordringerne og begrænser problemerne? Så er stillingen som leder for Byg og Plan måske noget for dig.

Opgaven

Lederen for Byg og Plan skal være en synlig leder, der styrer og fordeler opgaveporteføljen for Byg og Plan i en travl hverdag.

Stillingen er organisatorisk placeret i Fællesforvaltningens afdeling for Byg og Miljø, som udover Byg og Plan består af Natur og Miljø, der varetager myndighedsopgaver inden for natur, miljø og klima. Den nye leder for Byg og Plan vil få et tæt samspil og samarbejde med byg- og miljøchefen og med lederen af Natur og Miljø.

Opgaverne i Byg vedrører i høj grad behandling af konkrete ansøgninger om byggeprojekter samt administration af BBR og landzone. På baggrund af stor byggeaktivitet er der den seneste tid foretaget en opnormering af byggesagsbehandlere i Byg, og den nye leder for Byg og Plan vil her spille en vigtig rolle i at omsætte de ekstra ressourcer til nedbringelse af sagsbehandlingstiden, svarende til de politisk fastsatte servicemål på tre uger.

Opgaverne i Plan relaterer sig til overordnet planlægning, herunder i forhold til kommuneplan og lokalplanlægning. Aktuelt er der i Plan fokus på revision af kommuneplanen og en række konkrete lokalplaner.

Lederen af Byg og Plan får en væsentlig opgave i forhold til at prioritere og planlægge, hvordan opgaverne i Byg og Plan løses med den rigtige ressourceindsats og på det rigtige tidspunkt. Opgaven er både spændende og kompleks og indebærer kontakt til – og samspil med – borgere, erhvervsliv, ledere og medarbejdere.

Byg og Plan er præget af dygtige og engagerede medarbejdere, hvor gensidig tillid og humor karakteriserer arbejdsmiljøet. Det skal den nye leder for Byg og Plan være med til at videreføre.

Personen

Den nye leder for Byg og Plan skal gennem en tillidsfuld, konstruktiv og åben tilgang til opgaver og samarbejdsrelationer sikre, at kvaliteten i opgaveløsningerne er den rigtige, og at der er en god medarbejdertrivsel på området.

Lederen for Byg og Plan skal være fagligt ambitiøs på egne og medarbejdernes vegne og kunne sikre effektive og udviklende opgaveløsninger. Ledelsesstilen skal være præget af inddragelse, synlighed og gennemsigtighed, ligesom det er vigtigt, at den nye leder formår at skabe ejer- og følgeskab til trufne beslutninger.

Lederen for Byg og Plan skal kunne balancere mellem på den ene side at inddrage, give plads og lytte og på den anden side stå fast og træffe beslutninger, når situationen kræver det – herunder også vanskelige beslutninger.

Det er vigtigt, at den nye leder for Byg og Plan har selvindsigt, humor, indlevelsesevne og formår at reflektere over egne værdier og ledelsesstil.

Den nye leder for Byg og Plan bør have juridisk og faglig viden indenfor byggesagsbehandling og planlægning samt have erfaring med myndighedssagsbehandling.

Bagagen kan være bygningsingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller lignede. Det er en klar fordel med ledelseserfaring.

Læs mere om stillingen på www.muusmann.com

Kontakt gerne chef for Byg og Miljø, Ulrik Christensen, telefon 20 31 07 82, eller adm. direktør Chris Petersen, MUUSMANN, telefon 81 71 75 16.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +