Leder til Plan og Byg - i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune

Vil du arbejde for planlægning og udvikling af Sorø kommunes arealer med henblik på bosætning og erhvervsudvikling? – altsammen i lyset af FN’s Verdensmål. Så skal du søge vores lederstilling til Plan og Byg området i Sorø Kommune.

Virksomhed:

Sorø Kommune

Arbejdssted:

Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Ansøgningsfrist:

20/10/2021

Vi tilbyder dig:

 • En afgørende rolle i Sorø Kommunes udvikling på bosætnings- og erhvervsudviklingsområdet.
 • En gruppe dygtige og fagligt engagerede medarbejdere med stor selvstændighed. Vi hjælper hinanden og har fokus på at finde løsninger sammen.
 • Et godt samarbejdsklima og en lav magtdistance samt et unikt godt samarbejde med tæt, næsten daglig kontakt mellem det politiske niveau og administrationen.
 • God mulighed for – i samarbejde med medarbejdere og ledere – at påvirke organiseringen af dit ansvarsområde.
 • En del af et stort center, hvor trivsel er højt prioriteret.
 • At blive en del af en solid god ledergruppe i Teknik, Miljø og Drift og en del af Sorø Kommunes samlede lederforumgruppe på 43 ledere.
 • At være med til at præge Sorø Kommunes arbejde med fremtidens fleksible arbejdsplads.

Dine overordnede opgaver vil være:

 • At være personaleleder for Plan og Byg, som består af Plangruppen, Byggesag og Landzonegruppen.
 • At sikre udvikling af centrets ydelser i godt samspil med de øvrige ledere i centret samt at være en drivende kraft i en stabil opgaveløsning inden for dit ansvarsområde.
 • At være med til at fremme kommunens udvikling på bosætnings- og erhvervsudviklingsområdet med baggrund i fagligt hovedansvar for kommuneplan med reference til centerchef, lokalplaner, byggetilladelser.
 • At sørge for at investorer føler sig godt guidet frem mod virkeliggørelsen af deres projekter under hensyn til den politiske planlægning, miljøet, naturen, naboer, infrastruktur osv.
 • Medansvar for udvikling af og personligt hovedansvar for salg af kommunens arealer, byggegrunde og bygninger.
 • At have ansvar for budget og samarbejde med Slagelse Brand og Redning.

Vi søger dig, der både brænder for at skabe udvikling i Sorø Kommune og samtidig brænder for at være den bedste personaleleder!

Kompetencer

Du er rationel i din tænkning, har en veludviklet analytisk sans og arbejder fokuseret på at nå de mål, der er sat for kerneydelsen, eller som du selv sætter for din organisation. Du skal således være en stærk afslutter – men du skal også kunne igangsætte og finde løsninger samt kunne se alternative veje trods forhindringer. Du går gerne i dialog med borgere, virksomheder og medarbejdere og du formår at skabe ejerskab via din kommunikation.

Dit arbejde er præget af et stort engagement, og du kan lide at udfordre dine omgivelser – herunder din chef, dine lederkolleger og medarbejderne – med nye perspektiver. Du befinder dig godt i den udadvendte rolle i forhold til politikere, kolleger, brugere og borgere, hvor du fremstår lyttende og løsningsorienteret.

Personaleledelse

Du er en kompetent personaleleder. Det kan kun ske gennem god ledelse af medarbejderne, så ud over at have forstand på plan-, bygge- og forvaltningslovgivning skal du være et tillidsvækkende, lyttende og positivt menneske, der kan få andre med dig og sørge for, at forandring giver mening for alle. Deudover skal du have fokus på den gode trivsel, som er forudsætningen for en god opgaveløsning.

Du skal være robust og i stand til at smitte andre med din ro, også når det gælder vanskelige prioriteringer eller enkeltsager. Du skal kunne tage teten på enkeltsager og med din kommunikation og dialog være en inspiration for dine medarbejdere

Uddannelse

Du har en længerevarende uddannelse som fx ingeniør, arkitekt, jurist, økonom eller noget helt andet. Du er en rigtig dygtig kommunikator – både mundtligt og skriftligt. Det forventes først og fremmest, at du er en dygtig personaleleder og har erfaring med lovgivning og opgaver på plan- og byggeområdet. Enten fra en tilsvarende kommunal stilling – eller fx fra rådgivningsbranchen. Det vil være nyttigt med interesse for eller erfaringer vedr. køb og salg af fast ejendom.

Om Fagcenter Teknik, Miljø og Drift

Som leder for Plan og Byg (ca. 16 medarbejdere) vil du indgå i Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts ledergruppe, der består af centerchefen, 4 ledere (herunder en stilling som leder af natur- og miljøområdet, som er i opslag p.t.) og dig selv.

Du bliver en del af Fagcenter Teknik, Miljø og Drift bestående af Bygningsområdet, Vej, Park og Trafik, Natur og Miljø, Plan og Byg samt et Ledelsessekretariat. Centret har ca. 180 medarbejdere – og hele det tekniske område er samlet i ét center. Dit arbejdssted vil være Sorø Rådhus.

I centret har vi tradition for tæt samarbejde og vidensdeling og det skal du kunne se dig selv som en del af.

Som person formår du i høj grad at bidrage til det sociale liv i Teknik, Miljø og Drift med dit positive livssyn og din humor. Vi har en række sociale tiltag i centret, som bidrager til den gode trivsel.

Ansøgning og kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Centerchef Morten Olesen på telefon nr. 57 87 63 54 eller nemmere på mool@soroe.dk.

Ansøgningsfrist er onsdag 20. oktober 2021 – via ansøgningsmodulet: her. Indkaldelse til samtale sker via mail torsdag 21. oktober. 1. samtale afholdes tirsdag den 26. oktober. 2. samtale afholdes torsdag den 28. oktober. Der indgår evt. en mindre test/opgave i forbindelse med 1. samtale. Ansættelse er 1. december 2021.

Det forventede årlige lønniveau – dog naturligvis efter erfaring og kvalifikationer – ligger på op til ca. 685.000 inkl. pension mv.

Sorø Kommune er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Kommunen har 30.000 indbyggere. Rådhuset er beliggende i Sorø By. Sorø Kommune har ca. 2.200 medarbejdere og en årlig kommunal omsætning på ca. 2.5 mia. kr.

Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold.

Sorø er røgfri kommune. Vi glæder os til at møde dig!

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +