Lokalplanlægger med fokus på grøn omstilling

Holbæk Kommune er i en spændende udvikling med stort fokus på den grønne omstilling, og med ambitiøse strategier og målsætninger. Samtidig er det en kommune i vækst og med øget tilflytning. Som følge af det udvider vi lokalplanteamet med en ekstra stilling til særlig fokus på den grønne omstilling som f.eks. arbejdet med vedvarende energi (primært solceller og vindmøller), VVM-screeninger og lokalplaner til varmeværker, bæredygtighedstiltag, erhverv m.m.

Virksomhed:

Holbæk Kommune

Arbejdssted:

Kanalstræde 2, 43400 Holbæk

Ansøgningsfrist:

01/11/2022

Holbæk Kommune som arbejdsplads

Holbæk Kommune spænder over et 573 km2 stort område, der både huser smukke landskaber, landbrugsområder, skove, fjord, ø, landsbyer, stationsbyer, erhvervsområder, detailområder og sommerhusområder. Kommunen byder på lidt af det hele, og arbejdet i lokalplanteamet kan derfor også skabe lidt variation fra lokalplan til lokalplan.

Lokalplanarbejdet

Vi laver både større og mindre lokalplaner. På den bare mark og helt inde i bymidten. Vi laver lokalplaner for byudvikling, for bevaring, for klimaet, for erhvervslivet, for dagligdagen, for servicen og for kultur- og fritidslivet. Kort sagt: for hele Holbæk Kommune.

Vi søger en ny lokalplanlægger, der har lyst til at være med på holdet og bidrage til en kommune med rivende udvikling. Vi har særlig fart på lokalplaner indenfor den grønne omstilling og klimadagsordenen, og søger derfor en ny kollega, der brænder for netop dette.

Arbejdet består af forhåndsdialoger, screeninger, udarbejdelse af politiske dagsordenspunkter, sparring internt og eksternt, udarbejdelse af lokalplanforslag samt planlægning og afholdelse af borgermøder. Du vil være selvstændigt kørende, men vil altid have en makker til hver en lokalplan, ligesom du også vil være makker til andres.

Dit område vil primært være lokalplaner indenfor solceller, vindmøller, energiparker, varmeværker, erhvervsområder, men vil afhænge af de ansøgninger vi får, og kan indimellem også være en af de andre lokalplaner, der skal udarbejdes. Udover arbejdet med udarbejdelsen af lokalplanforslag vil du deltage i møder med udviklere, ledelsen der har brug for input og faglig oversættelse samt orienteringer til ledelse og politikere. Det forventes, at du holder et vågent øje med udviklingen og kan give information om tendenser videre til ledelsen. Der vil også være deltagelse i netværksarrangementer, kurser, konferencer m.v.

Erfaring indenfor planlægning af vindmøller, solceller og energiparker samt erfaring med VVM-arbejde vil være en fordel. Kendskab og nysgerrighed til det kan også bruges.

Organisering og afdelingskultur

Lokalplanteamet består af 10 lokalplanlæggere med forskellig baggrund og erfaring, en grafiker og en kollega, der arbejder med kulturmiljøer, landskabsanalyser m.v. Nogle er nye i planlægningen, mens andre har flere års erfaring med lokalplanlægning. Vi er arkitekter, landskabsarkitekter, geografer og byplanlæggere, og er bredt repræsenteret på alder og køn. Vi har en uformel tone, og bruger meget hinanden i den daglige sparring og løsning af opgaverne. Vi tror på, at vores diversitet i faglighed, erfaring, køn og alder gør os stærke sammen.

Lokalplanteamet er en del af afdelingen Plan & Erhverv, der herudover består af et virksomhedsteam (miljømyndighed) og strategiteam (energiplan, kommuneplan, varmeplan, erhvervspolitik, byfornyelse, boligstrategi mv). Afdelingen består af 28 medarbejdere, og er en del af det samlede område By & Landskab på ca. 80 medarbejdere. Områdets afdelinger og teams arbejder sammen på kryds og tværs for at finde de bedste løsninger til gavn for borgere og erhverv.

Vi arbejder på tværs af teams i organisationen, og ofte sammen med eksterne samarbejdspartnere. Vi sætter gerne en ny arbejdsgruppe op på tværs, så alle relevante perspektiver kommer på bordet og den bedste løsning findes. Vi inddrager ligeledes lokalområder, borgere og politikere m.v. i lokalplanprocesserne og afvikler borgermøder og informationsmøder.

Vi sidder i storrumskontorer ved Holbæk Havn, der altid summer af god sparring hen over skrivebordene. Vi vægter trivsel højt og har plads til sociale arrangementer, eks. en fredagsøl, fælles eftermiddagskage eller en is på havnen.

Vi ønsker os en lokalplanlægger, der:

  • brænder for at skabe de gode rammer for fremtiden, og hvor den grønne omstilling står højt på listen
  • har erfaring eller kendskab til VVM, miljøscreening og lokalplanlægning
  • er nysgerrig, fanger tendenserne, ved hvad der rør sig og kan omsætte dette i praksis
  • kan stille skarpt på detaljerne, men også zoome ud og se det store helhedsbillede og de påvirkninger, der kommer udenfor det konkrete lokalplanområde
  • bidrager aktivt i teamet og afdelingen med vidensdeling, erfaringer, nysgerrighed, samarbejde og hjælpsomhed
  • ser potentialet i at arbejde på tværs af fagligheder og teams
  • er god til at formidle kompliceret stof på en forståelig måde, både til den enkelte og til de mange på eks. et borgermøde
  • har en relevant faglig uddannelse, som f.eks. arkitekt, byplanlægger, landskabsarkitekt, geograf, ingeniør
  • har kørekort til alm. bil (kategori B)

Stillingen

Vi tilbyder en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. Arbejdet vil dels foregå på rådhuset, dels ude i lokalområderne og med mulighed for hjemmearbejde.

Løn er efter overenskomst for den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse er pr. 1. januar med mulighed for at starte tidligere.

Ansøgningsfrist og samtaler

Ansøgningsfrist er 1. november.

Vi afvikler samtaler tirsdag den 8. november, men forbeholder os retten til at afvikle løbende ansættelsessamtaler.

Kørekort

B

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 72.500 indbyggere og 4.500 medarbejdere.
Holbæk Kommune har røgfri arbejdstid.

Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger som gør, at vi tilstræber at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Kerneområderne kalder vi Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed og Kultur, Fritid og Ungeliv. Kerneområderne understøttes af de tre stabsfunktioner Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariat og Kommunikation.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os.

Kontakt planlægger Mads Skov Lehmann på telefon 72 36 88 44 eller afdelingsleder Rasmus Damkjær på telefon 72 36 11 49

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +