Lo­kal­plan­læg­ger til Aalborg Kommune, By og Land

Antallet af indbyggere i Aalborg Kommune stiger hvert år med mellem 1.500 og 2.000, og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Virksomhed:

Allborg Kommune

Arbejdssted:

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Ansøgningsfrist:

01/10/2022

Væksten og udviklingen giver en positiv efterspørgsel på leverancer indenfor By og Lands myndighedsområder. Områderne omfatter afgørelser (afslag/tilladelser), dispensationer, tilsyn, håndhævelser, påbud osv. indenfor blandt andet byggeri og fysisk planlægning.
Derfor opruster vi medarbejderstaben, og søger 8 nye kolleger, som vil hjælpe os med at løse de mange spændende opgaver.

Til Byudvikling og Byggeri søger vi en lokalplanlægger til at arbejde med udviklingen af de fysiske rammer og understøtte, at Aalborg Kommune fortsætter sin positive byudvikling med fokus på kvalitet i planlægningen.

Har du lyst og evne til at arbejde i et tværfagligt miljø på en arbejdsplads med højt fagligt niveau, spændende faglige udfordringer og gode engagerede kollegaer, så er det måske dig, vi søger.

Om stillingen

Vores nye planlæggere ansættes i forvaltningsgrenen ’Byudvikling og Byggeri’, som har ansvaret for den strategiske udvikling af Aalborg Kommunes byer og landskab. Planområdets kerneopgave er at skabe rammer for udvikling og god planlægning gennem dialog og samarbejde med borgere, udviklere og politikere samt øvrige samarbejdspartnere.

For tiden arbejder forvaltningsgrenen med flere større udviklingsområder som Stigsborg Havnefront og Universitetsområdet samt omdannelse af eksisterende miljøer. Der er mange spændende og forskelligartede planer i hele Aalborg Kommune, som du fremadrettet kan være med til at få ansvaret for.

I Byudvikling og Byggeri er vi organiseret i 3 afdelinger – Byudvikling, Lokalplanlægning og Byggeri. Vi arbejder i teams, og din dagligdag vil blive enten i Team Opland eller Team Aalborg By.

Du bliver en del af et engageret fagligt fællesskab og skal deltage i hele planprocessen lige fra de indledende drøftelser og forhandlinger med interne og eksterne samarbejdspartnere til plangrundlaget er endeligt vedtaget. Opgaverne vil være mangeartede og udfordrende, og vi forventer, at du har lyst til, og evner for, at analysere, koordinere, udvikle og planlægge på højt fagligt niveau med fokus på god service i et tæt samarbejde med andre og samtidig få ekspederet en række sager.

Vi forventer, at du har:

  • Relevant uddannelse som byplanlægger (landskabs)arkitekt, urban designer, ingeniør, landinspektør el.lign.
  • Har en indgående viden til planjura og forstår at anvende lovgivningen i praksis
  • Dokumenteret erfaring med lokalplanlægning
    Gode formulerings-, kommunikations- og samarbejdsevner
  • Kan tage et selvstændigt ansvar i opgaveløsningen
  • Lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø og bidrage til helhedsorienterede løsninger
  • Har forståelse, og gerne erfaring med, at arbejde i en politisk ledet organisation
  • Kan bidrage til det sociale fællesskab.

Vi tilbyder:

En dynamisk arbejdsplads i en værdibaseret organisation
Deltagelse i spændende og forskelligartede planlægningsopgaver
Mulighed for at udvikle dig fagligt i en større organisation.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og efter forhandling med den pågældende faglige organisation inden for rammerne af lokal løndannelse. Der er tale om stillinger på 37 timer om ugen.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte afdelingsleder i Byudvikling og Byggeri – Charlotte Krogh på tlf. 2520 2210.

Læs mere på Aalborg Kommunes hjemmeside om By og Land – www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/by-og-land.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 01.10.2022. Samtaler forventes at blive afholdt primo oktober.

Send ansøgning

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen “Send ansøgning” og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning, CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

By og Land

Velkommen til By og Land, hvor vi hver dag arbejder for at udvikle en harmonisk kommune. Vi er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. Sammen med borgerne ønsker vi at gøre Aalborg til den bedste kommune at leve, bo og arbejde i – både lige nu, men også i fremtiden. En kommune, hvor vi benytter, udvikler og værdsætter vores byer og unikke landskaber.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse

Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling

Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Kontakt

Heidi Thomsen
på tlf.: 25 20 22 10

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +