MSO-professor i bæredygtig bygningskunst

Arkitektskolen Aarhus opslår et MSO-professorat i bæredygtig bygningskunst. Stillingen er en femårig fuldtidsstilling, og vi ønsker en profil med stærke kompetencer inden for bæredygtig bygningskunst.

Virksomhed:

Arkitektskolen Aarhus

Arbejdssted:

Exners Plads 7, 8000 Aarhus

Ansøgningsfrist:

21/02/2022 12:00

Arkitekter bør spille en betydelig rolle i den grønne omstilling og i udviklingen af bæredygtig arkitektur. MSO-professoratet skal bidrage til at opfylde skolens ambitioner om at være en vigtig stemme og inspirator for udviklingen af det 21. århundredes bygningskultur.

Er du visionær og passioneret i dit arbejde, kan du bidrage til at styrke bæredygtighedsområdet som en del af skolens forsknings- og undervisningsmiljø og samtidig formidle din viden med gennemslagskraft både internt og eksternt, så send os din ansøgning.

Vi ønsker stillingen besat fra den 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Om stillingen

Som MSO-professor vil du være ansvarlig for at udvikle feltet bæredygtig bygningskunst i en nordisk kontekst i samarbejde med undervisnings- og forskningsstaben på Arkitektskolen Aarhus.

Du vil være med til at udvikle forskningsfelter, der kan bidrage til at sætte retning og skabe ny viden om bæredygtigt byggeri, og du vil være med til at udvikle studieplaner, der kan sikre de begrebsmæssige, metodiske og praktiske færdigheder, der er nødvendige for, at vi fortsat kan uddanne dygtige arkitekter med stærke kompetencer inden for bæredygtig bygningskunst.

Vi lægger vægt på, at du kan og vil bidrage til det tværfaglige samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere inden for både forskning og undervisning. Vi forventer, at du er stærkt engageret i forskning og formidling af viden, og at du er interesseret i at bidrage til skolens fremtidige udvikling.

Du er optaget af de aktuelle udfordringer og muligheder, som klimadagsordnen giver arkitekturen, og du har en holistisk forståelse af, hvordan teknologiske, rumlige, æstetiske, ressourcemæssige og sociale parametre kan styrke den arkitektoniske bæredygtighed.

Vi vægter med andre ord kreativ og innovativ forskning højt, og vi forestiller os, at du skal udvikle undervisningsformer, hvor bæredygtighed er en central og naturlig del af arkitektuddannelsen.

MSO-professoratet vil omfatte videnskabelig og kunstnerisk forskning, undervisning, akademisk ledelse og administrative opgaver.

Dine opgaver vil omfatte:

 • Udvikling og ledelse af forskningsområder og -projekter inden for bæredygtig bygningskunst.
 • Deltagelse i udviklingen af et nyt curriculum og visioner for bæredygtig arkitektur i det 21. århundrede.
 • Formulering af ansøgninger om ekstern forskningsstøtte.
 • Forskningskoordinering og -ledelse.
 • Supervision af studerende og ph.d.-studerende.
 • Censorarbejde og eksaminationer.
 • Deltagelse i relevante udvalg og råd på skolen.
 • Udvikling og pleje af eksterne netværk.

Krav til kvalifikationer

Vi forventer, at du har:

 • En uddannelsesbaggrund som arkitekt eller lignende.
 • En betydelig og relevant videnskabelig produktion på internationalt niveau, kunstnerisk forskning på det højeste internationale niveau eller en karrierebaggrund inden for arkitektonisk praksis – eller lignende – på et højt internationalt niveau.
 • Relevant undervisningserfaring, gode evner inden for samarbejde og pædagogik, et stærkt fagligt netværk og om muligt erfaring med bæredygtighed fra byggeriets praksis.

Personlige kvalifikationer

Du kan genkende dig selv i det følgende:

 • Du er visionær og passioneret i dit arbejde og i stand til at omsætte dine visioner til konkrete resultater.
 • Du er udadvendt og har fokus på samarbejde.
 • Du ser muligheder snarere end begrænsninger, og du er god til at opstille fælles mål for dit team og motivere dine kolleger.

Tilknytning

Du bliver tilknyttet Forskningslaboratorium 3, Radikal bæredygtig arkitektur, hvor du vil få en ledende rolle i udviklingen af lab’et og dets forskningsfelter og -projekter.

Forskningslaboratoriet har en holistisk tilgang til bæredygtig arkitektur og fokuserer på forholdet mellem de aktuelle lokale og globale samfunds- og miljømæssige udfordringer, og på de kompetencer, anskuelser og metoder, som er nødvendige for at tage disse udfordringer op.
Læs mere om forskningslaboratoriets visioner.

Undervisningsaktiviteterne er knyttet til undervisningsprogrammet Radikal bæredygtig arkitektur, kombineret med undervisningsaktiviteter på tværs af skolen, fra bachelor- og kandidatuddannelse til ph.d.-uddannelse og efter- og videreuddannelse.
Læs mere om undervisningsprogrammet.

Hvad vi tilbyder

På Arkitektskolen Aarhus kan vi tilbyde et kreativt og innovativt forsknings- og undervisningsmiljø. Du vil få et betydeligt ansvar for den videre udvikling af skolens forskning og undervisning inden for bæredygtig bygningskunst, og du vil komme til at indgå i mange kollegiale sammenhænge, både i større og mindre grupper.

Vi er lige flyttet ind i Danmarks første nybyggede arkitektskole i hjertet af Aarhus med stærkt udvidede værkstedsfaciliteter, som bidrager til at styrke vores praksisorienterede undervisning og mulighederne for igennem vores forskning at eksperimentere med materialer og byggetekniske løsninger. Se de nye faciliteter

Med den nye bygning er skolen blevet en mere integreret del af byen og det omkringliggende område, som nu udgør et kreativt og socialt engagerende laboratorium. Et laboratorium, hvor morgendagens arkitektur bliver skabt i samarbejde med arkitektvirksomheder og byggebranchens andre aktører, iværksættere, kommune, byens borgere og samarbejdspartnere fra hele verden. Som en skandinavisk arkitekturinstitution har vi en lang tradition for at dyrke en lokal tilgang til arkitekturen, samtidig med at vi også har et stærkt internationalt fokus.

Som ansat på Arkitektskolen Aarhus får du mulighed for at arbejde sammen med mennesker i forskellige aldersgrupper fra mange forskellige kulturer. Vi arbejder sammen på kryds og tværs, og vi spiller alle en vigtig rolle og har derfor en stemme uanset stilling. Og vi tror på, at vi med gensidig anerkendelse og fokus på samarbejde kan skabe de bedste rammer for en attraktiv og levende arbejdsplads.

Ansøgning

Send os din ansøgning med en beskrivelse af dine visioner for forskning og undervisning og for udvikling af stillingens emneområde, samt dine tanker om samarbejde med eksterne vidensmiljøer og interessenter.

Ansøgningen må højst fylde seks A4-sider og kan være på dansk eller engelsk.

Navn, adresse, e-mailadresse og titlen på den stilling, du søger, skal fremgå af første side af ansøgningen.

Desuden skal du uploade følgende dokumenter (som PFD-filer):

 • Bevis for beståede eksaminer på kandidatniveau og ph.d.-niveau
 • Et opdateret CV
 • En portfolio indeholdende udvalgte eksempler på din professionelle, akademiske og/eller undervisningsmæssige praksis (højst 20 MB)
 • Publikationsliste

ANSØG HER

Upload din ansøgning elektronisk senest den 21. februar 2022 kl. 12.00 (CET).

Arkitektskolen Aarhus er en alsidig arbejdsplads med plads til forskellighed, og vi opfordrer alle interesserede ansøgere med de relevante kvalifikationer til at søge stillingen.

Bemærk venligst, at stillingen bliver slået op og vil blive besat i overensstemmelse med forskningsministeriets Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Shortlisting

Arkitektskolen benytter sig af shortlisting. Shortlisting betyder, at kun de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering bedst matcher arkitektskolens behov, sendes videre til en faglig bedømmelse. Sorteringen sker i henhold til opslagets formelle og faglige krav til ansøgerne. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt deres ansøgning er blevet shortlistet til bedømmelse.

Derefter vil et bedømmelsesudvalg gennemgå de udvalgte ansøgere i relation til den specifikke stilling.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i overensstemmelse med overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) for akademikere i staten med mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg afhængigt af erfaring og kvalifikationer.

MSO-professoratet er en tidsbegrænset 5-årig fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen, og det omfatter videnskabelig/kunstnerisk forskning, undervisning og visse administrative opgaver.

Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være 50/50. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere, og du kan blive bedt om at udføre andre officielle opgaver.

Der er mulighed for forlængelse med yderligere 3 år. Ved periodens udløb vil det være muligt at blive fastansat som lektor.

Sideløbende beskæftigelse vil i begrænset omfang blive accepteret, hvis det er foreneligt med varetagelse af arbejdet som MSO-professor.

For ikke dansktalende kandidater forventes en tilegnelse af det danske sprog på brugerniveau inden for en treårig horisont.
Yderligere oplysninger
Spørgsmål om stillingen kan rettes til forskningschef Thomas Bo Jensen på +45 8936 0300 eller tbj@aarch.dk.

Vores vision

På Arkitektskolen Aarhus mener vi, at arkitektur skal påvirke verden og skabe bæredygtige rammer for de mennesker, der lever i den. Derfor uddanner vi arkitekter, der med nye ideer og relevante løsninger kan skabe værdi for fællesskabet i en foranderlig verden. En verden, der i stigende grad udfordrer os til at tænke kreativt for at eksistere, for at bo og for at trives.

Vi gør det ved at arbejde tæt sammen med andre faggrupper, ved at omfavne nye teknologier, ved at vove eksperimentet og ved konstant at tilegne os nye færdigheder.

Igennem vores kunstneriske tilgang finder vi nye veje. Gennem videnskabelige undersøgelser finder vi nye svar. Og gennem praktisk udførelse bliver vores teoretiske viden til faglig kunnen.

Vores ambition er at være en skandinavisk eliteinstitution for arkitekturudvikling. Vi vil uddanne de bedste arkitekter ved at optage de mest egnede – de mest talentfulde og motiverede studerende.

Vi tager ansvar for og engagerer os i det samfund, vi er en del af.

Engaging through Architecture

Læs mere om skolen på aarch.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +