Planfaglig teamkoordinator til dreamteam i Furesø

Har du lyst til at stå i spidsen for et ungt og velfungerende planteam med fem hamrende dygtige planlæggere? Og arbejde i en kommune med stort politisk engagement i fysisk planlægning og fokus på borgernes ønsker? Synes du, at det er sjovt at stå i krydsfeltet mellem planfaglighed, jura, proces og politik? Så læs videre - og søg et spændende job, hvor du samtidig får rigtig gode kollegaer.

Virksomhed:

Furesø Kommune

Arbejdssted:

Stiager 2, 3500 Værløse

Ansøgningsfrist:

15/08/2022

Furesø Kommune er en grøn bosætningskommune, som med byrådets 2030-mål har klare visioner om at skabe velfungerende boligområder og bymiljøer med arkitektur, der skaber livskvalitet. Det sker i samarbejde med borgerne. Vi lægger bl.a. vægt på tidlig dialog med udgangspunkt i Furesømodellen for Borgerinddragelse. Borgerinddragelse og dynamiske processer er centralt for vores arbejde.

Du får også mulighed for at arbejde med klima og bæredygtighed, som er højt på byrådets dagsordenen. Byrådet har netop vedtaget Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune, hvor også den fysiske planlægning skal bidrage.

Der er flere interessante byudviklingsprojekter og visioner på tegnebrættet, som fx udvikling af Bybækgrunden og erhvervsområdet ved Ny Vestergårdsvej. Og vi har lige indgået en samarbejdsaftale med Tredje Natur om en udviklingsplan for Værløse Bymidte.

Om dine opgaver

 • Som faglig teamkoordinator skal du gå forrest og understøtte, at teamet fungerer som en enhed.
 • Du leder det ugentlige teammøde, og har overblik over teamets opgaver, så du sammen med afdelingslederen kan sikre prioritering af opgaverne.
 • Du er den naturlig planfaglige sparringspartner for hele organisationen – og du lærer fra dig.
 • Du skal skabe retning og systematik i planarbejdet via skabeloner, procesbeskrivelser mv.
 • Du har blik for teamets trivsel, læring og kompetenceudvikling.
 • En stor del af din tid skal du bruge på egne konkrete planopgaver. Stillingen omfatter ikke personaleansvar.

Om dig

 • Du er en erfaren og velfunderet byplanlægger, som er sikker i dine faglige vurderinger i både byplanlægning, arkitektur og planjura.
 • Du skal kunne lide at tage ansvar, og ser din egen rolle som del af en større helhed og sammenhæng.
 • Du har politisk tæft med god forståelse for samspillet mellem borgere, erhvervsliv, politikere og forvaltning, og du kan hjælpe med at finde vejen frem.
 • Let til samarbejde og flair for koordinering er en del af dit DNA.
 • Du drømmer om at være med til at videreudvikle en attraktiv arbejdsplads.
 • Du skal trives i en travl hverdag, hvor vi gør os umage med at have det rart – og gerne også sjovt – med hinanden.
 • Du er arkitekt, byplanlægger eller lignende.

Organisationen

Du bliver ansat i Plan og Byg-afdelingen, som består af 20 medarbejdere fordelt på:

 • Planteamet, som varetager overordnet byplanlægning med bl.a. planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, arkitekturpolitik og boligpolitik.
 • Byggesagsteamet, som behandler konkrete ansøgninger om byggesager, dispensationer og forespørgsler vedr. lokalplaner og BBR.
 • Det almene boligområde, som håndterer myndighedsbehandling i forhold til alment byggeri (skema A, B og C) og tilsyn med almene boliger.

Plan og Byg er forankret i Center for By og Miljø. Vi dækker det samlede plan- og myndighedsområde med afdelingerne Natur og Miljø, Vej og Park og Driftsgården.

Vi sætter pris på en kultur, der er funderet på en høj grad af tillid og godt humør, hvor vi sammen udvikler Center for By og Miljø til en god og spændende arbejdsplads, der skaber løsninger sammen med vores interessenter.

Vi holder til i et nyt rådhus på Stiager 2 i Værløse. S-toget kører næsten lige til døren. Vi sidder i åbne storrumskontorer med fleksible pladser.

Er du nysgerrig? Ring og få en snak med afdelingsleder for Plan & Byg, Anny Toftkær, 7216 5893. (Er på ferie i uge 28, 29 og 30)

Ansøgningsfrist er den 15. august. Vi afholder 1. samtale fredag den 19. august og 2. samtale torsdag den 25. august.

Afhængig af din erfaring og ønske kan stillingen besættes som specialkonsulent uden øvre arbejdstid.

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

Job i Furesø? Kom og vær med!

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +