Planlægger til afdelingen By og Landskab

Sønderborg Kommune er en dynamisk kommune med et stort fokus på at skabe innovative og funktionelle miljøer, så vi kan give kommunens borgere bæredygtige, fremtidssikre rammer for trivsel og det gode liv? Vi udvikler og virkeliggør ambitiøse projekter der har til formål at sikre, at Sønderborg Kommune også i fremtiden vil være en attraktiv, tilflyttervenlig kommune med muligheder for udfoldelse for dem, der bor her, driver virksomhed og dem, der besøger os.

Virksomhed:

Sønderborg Kommune

Arbejdssted:

Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg

Ansøgningsfrist:

11/08/2022

Sønderborg Kommune er i konstant udvikling. Senest har vi afleveret Nordborg Resort til første spadestik, og der er masser af andre store, bevågenhedsfyldte projekter og opgaver i vente, som fx omdannelse af havneområdet ved Sundgade i Sønderborg, udvikling af nye bolig og erhvervsområder, omdannelse af bymidter mm. Her går udvikling og samarbejde med borgere og interessenter hånd i hånd.

Så, vil du se en positiv effekt af dit arbejde og kan du lide at skabe noget til gavn for mange, er der en attraktiv mulighed for dig som planlægger hos By og Landskab i Sønderborg Kommune.

Afdelingen By og Landskab i Plan og Myndighed har en vigtig rolle i at bidrage til at udvikle og gennemføre Byrådets vision, der blandt andet lægger vægt på “levende byer, lokalsamfund og fællesskaber, et godt liv samt grøn omstilling og jobvækst”. Vi arbejder ambitiøst og målrettet med by- og landudvikling. Dette ses i blandt andet vores arkitekturpolitik, kommunens ProjectZero arbejde, klimahandleplan, det nyoprettede Center for Verdensmål og det at vi er en BoTryg kommune.

Vi søger en engageret lokalplanlægger som godt kan lide at der er gang i den, arbejde i fællesskab med kollegaer, borgere og erhvervsdrivende og som vil være med til at skabe resultater gennem vores opgaver.

Dine opgaver

Du skal trives i et arbejde og en hverdag med en vekslen mellem driftsopgaver (myndighedsbehandling) og kortere og længerevarende opgaver – herunder skrive lokalplaner og medvirke i udviklingsprojekter. Overordnet set skal du med afsæt i kommunens by- og landskabsarkitektoniske karakteristika udvikle idéer, som giver holdbare løsninger og oplevelser med variation og diversitet for øje. Vores kerneopgave er at samarbejde om at udvikle og sikre kommunens fysiske rammer i en bæredygtig retning. Det gør vi som en serviceorienteret myndighed med fokus på borgerinddragelse.

Din hverdag vil være fyldt med varierende opgaver men dine mere specifikke opgaver består i

  • at udarbejde lokalplaner
  • at bedrive projektledelse af processer for borgerinddragelse
  • at bidrage til arbejdet med udviklingsplaner for fx bystrategier, kommuneplan, klimaprojekter
  • at formidle projekterne og gå i dialog med interessenter
  • at formulere tydelige og klare sagsfremstillinger til politisk kommunikation
  • at lave almindelig sagsbehandling efter Planloven

Dine personlige og faglige kompetencer

Du har en uddannelse som geograf, ingeniør, sociolog eller arkitekt. Du må meget gerne have erfaring inden for kommunal by- og landskabsplanlægning, men er du nyuddannet tager vi også godt imod dig med hjælp og vejledning inden for området. Du skal dog gerne have kendskab til Planloven.

Vi søger dig, der har flair for at se og aflæse potentialer i både by og land og er engageret i at arbejde med planlægningsopgaver. Du har viden og erfaring med proces- og projektledelse og motiveres af at gennemføre projekter, hvor du kan se både det gode resultat og vejen dertil. Du har en fagligt funderet tilgang til alle dine opgaver, og supplerer den med et proaktivt blik på muligheder for udvikling, med initiativ, åbenhed og en vis risikovillighed.

Du har mod på at inddrage input fra både borgere og andre samarbejdspartnere, selvom du kan komme ud for modvind. Gåpåmod, kreativitet og ukuelighed må gerne være egenskaber du kan sætte i spil, når du løsnings- og resultatorienteret følger opgaverne til dørs.

Du arbejder struktureret og selvstændigt med blikket rettet mod eksekvering og målopfyldelse, men finder også glæde i at indgå i kollegiale teamsamarbejder.

Desuden vil du også indgå i tværgående samarbejde med såvel andre fagligheder i forvaltningen og i kommunen som med eksterne samarbejdspartnere – herunder borgere. Det er derfor vigtigt, at du kan skabe frugtbare og ordentlige relationer via en anerkendende tilgang til andre.

Du tager ansvar og skaber fremdrift i dine opgaver. Du er god til både skriftlig og mundtlig kommunikation og har fokus på formidling såvel internt som eksternt.

Dine opgaver og projekter involverer en del borgerkontakt. Du vil enten selv skulle afholde borgermøder eller deltage med kolleger. Vi har i afdelingen et kodeks om “den gode vært”, der fordrer seriøs, ordentlig og imødekommende kommunikation med kommunens borgere.

Du skal være indstillet på, at der i afdelingen ind imellem er et højt tempo, som forudsætter, at du er indstillet på at yde en ekstra indsats, når forholdene kræver det. Det er samtidig kendetegnende for vores fællesskab, at vi løfter i flok og hjælper hinanden.

Du skal desuden have forståelse for, at du skal indgå i en politisk styret organisation, og kunne agere på et både strategisk, helhedsorienteret men absolut også pragmatisk niveau, da der ofte vil være fastlagte rammer for dit virke.

Hvem er vi

By og Landskab består af en afdelingsleder og i alt 17 kolleger. Vi er opdelt i små primære teams men arbejder gerne på tværs af afdelingen og med andre afdelinger både inden for chefområdet og i forvaltningen.

Vores opgaveportefølje er bred, varieret og spændende. Afdelingens kerneydelser er blandt andet at arbejde med kommuneplanlægning og lokalplaner, køb og salg af ejendomme og energiplanlægning. Vi er både arkitekter, civilingeniører, planlæggere og andre ansat i afdelingen. Vi har et godt fællesskab, som er præget af godt humør og opmærksomhed for hinanden både i det daglige med fokus på at nå resultater, men også når vi har sociale arrangementer sammen. Som kolleger værdsætter vi at spille hinanden gode og at finde de bedste løsninger sammen.

By & Landskab er en del af chefområdet Plan & Myndighed, der har til huse på Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg, i Sønderborg bymidte.

I Sønderborg Kommune vil vi gerne sikre, at nye borgere og tilflyttere falder godt til. Derfor har vi etableret Tilflytterservice Sønderborg, som både kan give dig hjælp til en nemmere flytning og oplyse dig om de mange muligheder i området.

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Hanna Spilling på mobil 27 90 57 02 eller mail hasp@sonderborg.dk. Du vil dog ikke kunne kontakte afdelingsleder i ugerne 26, 27 og 28.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling. Du aflønnes i henhold til aftale mellem relevant faglig organisation og Sønderborg Kommune.

Ansøgningen skal sendes elektronisk senest den 11. august.2021. Klik på “send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, CV og relevante bilag. Samtaler forventes afholdt 19. august. Tiltrædelse snarest muligt.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +