Planlægger til Plan & Stab

Vil du være med til at gøre Hedensted til et endnu bedre sted at leve og arbejde? Og har du lyst til at sætte dine kompetencer i spil i en kommune med mange spændende byudviklingsprojekter og en ambitiøs grøn dagsorden?

Virksomhed:

Hedensted Kommune

Arbejdssted:

Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

Ansøgningsfrist:

15/12/2021

Om jobbet

Kunne du tænke dig at bruge din viden i et job, hvor du kan se den positive effekt af din indsats, så har du en attraktiv mulighed lige nu. I Hedensted Kommune er der et stort politisk fokus på planområdet, særligt på at udvikle kommunen til at blive et endnu mere attraktivt sted at bo og leve i samt sikre vores fortsatte evne til at tiltrække virksomheder.

Derfor har vi brug for dig, al din gode viden og ikke mindst din lyst til at skabe noget til gavn for andre. Du kan se frem til stor frihed i et meget velfungerende og behageligt team kendetegnet ved vidensdeling, hjælpsomhed og plads til et godt grin.

Fokus i Plan er på at udarbejde lokalplaner og kommuneplanen, og derfor vil størstedelen af arbejdstiden blive brugt på disse opgaver.

Da vi er fagligt ambitiøse, prioriterer vi tid til at deltage i netværksmøder, konferencer mm., som er relevante for de opgaver, vi aktuelt sidder med, og det erfaringsniveau vi hver især kommer med.

I øjeblikket har vi gang i en masse spændende projekter, og alt efter dit erfaringsniveau og interesser kunne dine opgaver eksempelvis være

  • projektleder på strategi for bæredygtig jordhåndtering
  • lokalplanlægning for sommerhusområde
  • realisering af Tørring Bydelsplan
  • udvikling af helhedsplan for Hedensted Syd

Vi er en decentralt opbygget kommune, som støtter op om udviklingen af vores lokalområder – det vi også kalder Hedenstederne. Vi arbejder aktivt for at sikre mulighederne for vækst og udvikling – og det går helt forrygende! Vi har masser af varierende typer af planer, som venter på at blive igangsat – så vi har brug for en kolleger til at hjælpe os.

Vi arbejder for, at alle vores bysamfund – uanset størrelse – har mulighed for at udvikle sig til endnu bedre steder at bo og leve i. Det gør vi i et tæt samarbejde med projektudviklere, byernes beboere og andre myndigheder – i det hele taget alle, der gerne vil bidrage til værdi for fællesskabet og livet mellem husene.

Vi leder altså efter en kollega, der kommer til at indgå i et bredt fagligt fællesskab omkring planlægningen af vores byer og udviklingsområder.

Din profil

Vi søger en byplanlægger med minimum 3-5 års erfaring, som har et godt kendskab til planloven.

Af baggrund er du arkitekt, landskabsarkitekt, ingeniør, landinspektør, geograf eller noget helt andet, som rimer på byplanlægning. Det er særligt kompetencer inden for arkitektur, byudvikling, lokalplaner og erfaring som projektleder vi efterspørger.

Vi forventer, at du er resultat- og løsningsorienteret, har gode skriveegenskaber og har lyst til at beskæftige dig med alle aspekter af planlægning.
Derudover forventer vi, at du

  • har både mod og lyst til projektleder-rollen fra de større udviklingsprojekter til den tættere lokalplanlægning for den mindre skala
  • har politisk tæft og har lyst til at arbejde på et fagområde med stor bevågenhed fra borgere og politikere, hvor hverdagen derfor også er præget af besvarelse af spørgsmål fra vores politikere og henvendelser fra borgerne med videre
  • har erfaring og lyst til dialog med byens aktører; herunder bygherrer, borgere, virksomheder og interesseorganisationer
  • brænder for at udarbejde lokalplaner og miljøscreeninger, da dette fylder meget i vores hverdag.

Derfor skal du vælge os

I Hedensted Kommune er alle afstande korte: Mellem borgere og politikere, mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejdere og politikere. Kulturen er præget af lyst og mod til i fællesskab at søge og afprøve nye veje og måder at løse vores opgaver på. Der er meget få regler og retningslinjer, og ikke alt er defineret og fastlagt på forhånd i Hedensted Kommune. Denne ånd og kultur kommunikeres tydeligt: ”Vi drukner ikke i et stivnet hierarki”, og du får lov til at være et sted, hvor der ikke er langt fra ord til handling. Det er vigtigt for os, at vi møder borgerne og hinanden i øjenhøjde. Vi arbejder derfor koncentreret men i en uformel omgangstone og med plads til grin.

Du kan læse mere om Hedensted Kommune, vores værdier og arbejdsgrundlag her: https://www.hedensted.dk/om-kommunen

Du kan også se vores markedsføringsfilm ”Et sted mellem Horsens og Vejle #1-6” her: https://www.youtube.com/watch?v=a-Ca1R6TQQo

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og med mulighed for flekstid. Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn. Endvidere er der mulighed for fleksibel arbejdsplads, så der skabes bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Hvis du vil vide mere

Har du brug for at vide mere om os og om stillingen, kan du kontakte fagkoordinator Mette Wraa Nielsen på tlf. 2138 4525 og via e-mail på mette.wraa.nielsen@hedensted.dk

Ansøgning

Skriv en ansøgning med relevante bilag, og hvorfor du søger jobbet.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 51 med henblik på ansættelsesstart den 1. februar 2022.

Om os

Du får 20 dygtige, selvstændige kollegaer fordelt på to teams Plan og Stab. I Plan varetages dels planfaglige opgaver med ansvar for kommuneplan, helhedsplaner, lokalplaner, byudviklingsprojekter m.v. I Stab varetages administrationsfaglige opgaver med særlig ekspertise i og ansvar for elektronisk dokumenthåndtering, dagsordensfremstilling, samspil med almenboligsektoren m.m. Du får arbejdsplads på administrationshuset i Tørring, der ligger meget tæt på motorvejen, motortrafikvejen og ved hovedvej A13.

Afdelingen Plan & Stab er en del af et nyt kerneområde, Vækst, Teknik & Fællesskab, der er dannet med virkning fra 1. januar 2022. Vi har et bredt samarbejde med meget store dele af den kommunale organisation, med Byrådet og med borgere og virksomheder.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +