Planlægger til udvikling af nye bolig og- erhvervsgrunde

Vil du være med til at udvikle nye bolig- og erhvervsgrunde i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Virksomhed:

Ringkøbing-Skjern Kommune

Arbejdssted:

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Ansøgningsfrist:

12/08/2022

Vi har store ambitioner i forhold til udvikling af attraktive byggegrunde til både bolig og erhvervsformål. Vil du være en del af et stærkt team som skal understøtte den positive udvikling, så er det nu, du skal gribe den unikke chance.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor vi er optaget af at tiltrække og fastholde medarbejdere med stærke faglige og menneskelige kompetencer. Vi lægger stor vægt på kompetenceudvikling, og du bliver en del af en moderne og dynamisk organisation med stor frihed under ansvar, og stor mulighed for at præge udviklingen og eget job. Du bliver kollega med 125 engagerede medarbejdere i Land, By og Kultur, heraf er vi 25 i Plan- og Vejanlæg. Du vil naturligvis også få tæt samarbejde med andre dele af organisationen.

Vi arbejder i en flad organisationsstruktur, hvor alle bliver hørt. Omgangstonen er uformel, og vi lægger vægt på et arbejdsmiljø, hvor vi er fleksible, hjælper hinanden og hvor vi løbende udfordrer hinanden samtidig med, at vi har det sjovt sammen.

Vi har omsorg for hinanden. Det er derfor vigtigt, at også du vil være noget for andre – vi kan kun lykkes sammen!

Vi søger en dygtig kollega, som har lysten og energien til at:

  • være med til at udvikle attraktive arealer til bolig- og erhvervsformål
  • udarbejde konkrete udstykningsplaner og eventuelt også lokalplaner
    udarbejde byggemodningsplaner, herunder indgå aftaler om flytning af ledninger mv.
  • byggemodne grunde og klargøre dem til salg
  • have dialog med borgere, grundejerforeninger og virksomheder før, under og efter byggemodningsprocessen.

Din uddannelse kan være arkitekt, ingeniør, geograf, landinspektør eller måske noget helt andet. Vi griber dig, hvor du er, og har fokus på at tilrettelægge opgaverne efter dine kompetencer. Du vil få mulighed for at sætte dit præg på det tværgående arbejdsfællesskab i kommunen om jordforsyning og byggemodning.

Det er vigtigt, at du er udadvendt og har mod på og lyst til at samarbejde med dine dygtige kollegaer. Der er tale om et varieret job, hvor din nysgerrighed og dine evner til at udtænke løsninger vil blive værdsat. Du vil indgå i et tværgående team omkring jordforsyning, byggemodning og salg, og vil derfor aldrig komme til at stå alene med opgaverne.

Vi er Plan og Vejanlæg – en udviklingsorienteret og nytænkende afdeling i fagområdet Land, By og Kultur. Afdelingens opgavefelt spænder bredt. Foruden jordforsyning og byggemodning, arbejder vi bl.a. med planlægning og udførelse af nye sti- og vejanlæg, kort og GIS samt planstrategi, helhedsplaner, kommune- og lokalplanlægning, varmeplanlægning, turisme, camping- og sommerhusloven, kulturmiljøer samt bygningsforbedring.

Vi arbejder tværfagligt med et fast blik rettet på vækst og det gode liv i vores kommune. Vi har fokus på god planlægning og realisering af vej- og byggemodningsprojekter, og løser vores opgaver i samarbejde med hinanden, borgerne og erhvervslivet.

Du kan se mere om Land, By og Kultur her og om Ringkøbing-Skjern Kommune her

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.
Arbejdsstedet vil være på Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Yderligere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos planlægger og landinspektør Anne Mette Kjær på 9974 1343 eller leder af Plan og Vejanlæg Lisbeth Andresen, 41494137

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 12. august 2022, og vi forventer, at der afholdes samtaler den 18. og den 22. august 2022.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne være behjælpelig med at finde en bolig eventuelt på Career Campus, hvor der er skabt et miljø, hvor tilflyttere mødes med hinanden på tværs af fagligheder, alder og kultur.

Se eventuelt mere om Career Campus her.

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via kommunens hjemmeside.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen “Ansøg”. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave – både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +