Planlæggere til Struer Kommune

Fremtiden kalder på en stærk og fremsynet planlægning. Vi står over for en række problemstillinger, som skaber udfordringer i vores hverdag, klima og natur. Vi skal sikre en bæredygtig planlægning af vores byer og det åbne land med rum til bosætning, udvikling af vores virksomheder og turisme.

Virksomhed:

Struer Kommune

Arbejdssted:

Østergade 11, 7600 Struer

Ansøgningsfrist:

05/09/2022

Derfor søger vores Planafdeling nye planlæggere. Som planlægger i Struer Kommune vil du komme til at arbejde med planlægningen for vores sommerhusområder samt turisme og friluftsliv samt kystbeskyttelse. Helt konkret står vi overfor en ny planstrategi og revision af kommuneplanen, hvor du vil være med at sætte en vision og målsætninger for udviklingen i vores sommerhusområder og for, hvordan vi bæredygtigt kan bruge vores natur og landskab rekreativt.

Herudover vil du også indgå i et nyt tværfagligt samarbejde med en repræsentant fra Miljøafdelingen. Gruppen skal tilegne sig specialiseret viden om miljøvurdering af planer og konkrete projekter. Gruppen skal bistå kollegaer i forbindelse med planer og projekter, som skal miljøvurderes. Du får dermed berøring med mange forskellige projekter og planer i afdelingen. Gruppen får ligeledes ansvaret for at skabe arbejdsgange, så kvaliteten af vores screeninger og miljøvurderinger sikres.

Derudover vil du også bidrage til afdelingens øvrige opgaver som udarbejdelse af lokalplaner og dispensationer samt øvrig administration og vejledning efter planloven.

Vores forventninger til dig

  • Du har en uddannelse, som er relevant for stillingen såsom landinspektør, byplanlægger, geograf, arkitekt eller lignende
  • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner med fokus på den gode dialog med borgere og virksomheder
  • Du er ambitiøs og brænder for at udvikle dig i en kommune, hvor det er vigtigt at turde tage ansvar og initiativ i en travl hverdag
  • Du har lyst til at arbejde i en tværfaglig og politisk organisation
  • Du har kendskab til relevant lovgivning som planloven
  • Du har interesse for miljøvurderinger
  • Du er struktureret og holder overblik i komplekse processer

Derfor skal du vælge os

Hos os får du mulighed for at bruge dine kompetencer i en bred vifte af opgaver. Du kommer til at indgå i et fagligt, men også uformelt fællesskab i en lille organisation. Vores hverdag er præget af mange opgaver, så du skal have lyst til at være del af en organisation, hvor der er hastighed i opgaverne, og hvor det er nødvendigt, at der er et tæt samarbejde mellem kollegaerne for at sikre fremdrift i opgaverne.

Vi har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, som har fokus på både den enkelte og på fællesskabet. Det betyder blandt andet, at vi giver mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejde. Vi vægter også en arbejdsplads, hvor vi nærværende og opmærksomme på hinanden. Vi har en uformel omgangstone med godt humør og respekt for hinanden.

Planafdelingen består af en afdelingsleder og 16 dygtige kollegaer – byggesagsbehandlere, naturforvaltere, planlæggere og administrative medarbejdere. Dagligdagen er præget af et højt aktivitetsniveau – opgaverne er udfordrende, og kollegerne er engagerede. Vi har frihed under ansvar, plads til forskellighed og en åbenhed for bidrag med nye initiativer og tiltag.

Yderligere oplysning

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Centerchef John Patuel Hansen på telefon 9684 8445. Det er ligeledes muligt at rekvirere relevant materiale.
Tiltrædelse den 1. november 2022 eller efter aftale.
Ugentlig arbejdstid er på 37 timer og løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den gældende overenskomst. Struer Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, eller etnisk tilhørsforhold at søge.

Vi forventer at holde første samtale i uge 37 og anden samtale i uge 38.

Imellem første og anden samtalerunde vil du skulle udfylde en personlighedsprofil, som vil skabe baggrunden for den anden samtale.

Hvem er vi?

I Struer Kommune er det opgaven, der sætter holdet. Det er din faglighed og gode dømmekraft, der skal være fundamentet for det samspil, du skaber med borgeren og virksomhederne.
Sammen skaber vi stærke partnerskaber og er fælles om at udvikle fremtidens velfærd. Men hvad er fremtidens velfærd? Vi har ikke svarende alene. Derfor skal vi have medarbejdere, der sætter spørgsmålstegn og borgere og virksomheder, som udfordrer. Vi stiller krav til os selv, men vi forventer ligeledes noget af borgerne og virksomhederne. Gode løsninger kommer, når alle bidrager til fællesskabet.

Læs mere om Struer Kommune

Lydens By

Vi er Lydens By. Lyden er en inspirationskilde til nye projekter og initiativer, der kan realisere kommunens vækstpotentialer og styrkepositioner til et lokalsamfund, som mennesker har lyst til at besøge, arbejde og bo i.

For os er det naturligt at vores byudvikling tager udgangspunkt i lyd, og vores kunstværker bruger lyden aktivt. Vi arbejder med, hvordan lyd påvirker livskvaliteten positivt hos demente, indlæring hos børn eller fraværet af lyd skaber arbejdsglæde.

Lyd er i vores DNA. Læs mere om vores visioner og strategier.

Går du med flyttetanker?

Du har lyst til at søge ovenstående stilling, men er lidt i tvivl om, hvilke muligheder du har for at flytte til? Måske er det nødvendigt, at din partner også finder job i området? Struer Kommune har en Tilflytterservice, hvor du eller din partner ganske gratis og uforpligtende kan få direkte og personlig hjælp, hvis du går med overvejelser om at flytte til Struer. Kontakt Tilflytterservice på tilflytterservice@struer.dk eller 96 84 87 94.

Du er også velkommen til at søge inspiration på www.flyttilstruer.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +