Projektleder

Campus Plan og Udvikling på Københavns Universitet søger erfaren projektleder med gode analyse-, proces- og planlægningskompetencer til udvikling af Københavns Universitets campusser.

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

20/06/2021

Om Campus Plan og Udvikling

Campus Plan og Udvikling er en sektion i Campus Service, der er placeret i fællesadministrationen på Københavns Universitet (KU). Sektionen er ansvarlig for planlægning og udvikling af de fysiske faciliteter på hele universitetets ca.1 mio. m2. Campus Plan og Udvikling har 25 erfarne og fagligt engagerede medarbejdere fordelt i tre grupper: en digitaliserings-, en byggefaglig- og en plangruppe. Sektionen fungerer som en central serviceenhed og samarbejder med fakulteter, råd og ledelse på tværs af hele universitet samt eksterne parter og rådgivere.

Arbejdsopgaver

I Campus Plan og Udvikling vil du blive en del af PLAN-gruppen, der består af ca. 8 akademiske medarbejdere samt en gruppeleder. PLAN-gruppen arbejder med forskelligartede opgaver inden for fysisk og strategisk planlægning både lokalt og tværgående.

Du vil komme til at arbejde som både projektleder og –deltagere med analysearbejde og behovsafklaring, udarbejdelse af indstillinger og Business Cases, konkrete flytteprojekter, idéoplæg, snitfladehåndtering og rådgiverstyring.

Du vil blive knyttet til udarbejdelsen af campusplanen for Frederiksberg Campus, hvor du vil blive bindeled mellem mange forskellige faggrupper med både interne og eksterne interesser. I den sammenhæng kommer du til at håndtere store mængder af data, du skal kunne analysere og formidle klart og tydeligt.

Du skal kunne facilitere, udfordre, skabe konsensus og binde sløjferne i en stor og kompleks organisation i samspil med universitetets dekaner, forskere, studerende og andre kolleger.

Du er nysgerrig, struktureret og vedholdende, og du har:

 • En videregående uddannelse på kandidatniveau og færdes sikkert i fysisk planlægning (byggefaglighed er ikke nødvendigt)
 • Solide proces- og projektledelseskompetencer, gerne certificeret
 • Et strategisk overblik, økonomisk forståelse og evne til at sætte dig ind i mange forskellige typer opgaver
 • Mødeledererfaring og en evne til at facilitere og koordinere processer mellem mange forskellige aktører i en stor kompleks organisation
 • Flair for kommunikation og kan formidle komplekse problemstillinger i et enkelt og let forståeligt sprog skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk
 • Analytisk sans og har stiftet bekendtskab med udarbejdelse af Business Cases
 • Erfaring med arbejde i stor, kompleks organisation

Campus Plan og Udvikling på KU kan tilbyde dig:

 • Et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger stor vægt på at yde god service til kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • En arbejdsplads, hvor opgaverne løses med vægt på gensidig respekt for hinandens forskellige kompetencer
 • Gode muligheder til at udbygge dit netværk og udvikle dig både fagligt og personligt
 • God balance mellem arbejds- og familieliv
 • Spændende og komplekse udviklingsopgaver, der giver mulighed for at bidrage til verdens bedste rammer for forskning og uddannelse på KU

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation med indplacering som specialkonsulent eller anden relevant faglig organisation. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Tiltrædelse: 1. september 2021.

Stillingen er organisatorisk forankret i Campus Service (CAS) på Københavns Universitet (KU) i afdelingen Campus Plan og Udvikling (CPU). Dit fysiske arbejdssted vil være Store Kannikestræde 18, 1169 København K. I praksis vil du formentlig tilbringe en stor del af din arbejdstid på de forskellige Campusser.

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse elektronisk via Jobportalen (klik på “Søg stillingen” nederst i opslaget)

Ansøgningsfrist senest den 20. juni 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 25 2021.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Campus plan- og udviklingschef Markus Lampe (35 33 42 02).

Du kan læse mere om Københavns Universitet og CAS og KU’s helhedsplan via nedenstående links:

https://www.ku.dk/

https://om.ku.dk/organisation/administration/cas/

https://om.ku.dk/organisation/administration/cas/dokumenter/Helhedsplan_2030.pdf

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +