Proces- og analysestærk projektleder til fysisk planlægning og Campusplaner

Campus Plan på Københavns Universitet søger erfaren projektleder med gode analyse-, proces- og planlægningskompetencer til udvikling af Københavns Universitets campusser.

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

Campus Service, Nørregade 10, København K

Ansøgningsfrist:

05/08/2022

Om bygnings- og campusområdet på KU

KU har stort fokus på udviklingen af bygninger og campusser og har sat ambitiøse mål på området. KU’s bæredygtighedsmål er beskrevet i Viden & Ansvar, og de skal bl.a. realiseres gennem Helhedsplan 2030 for bygnings- og campusområdet. Denne udvikling skal samtidigt understøtte, KU’s vision om at være blandt verden bedste universiteter målt på kvaliteten af forskning og uddannelse.

Du kommer derfor til at arbejde i krydsfeltet mellem den bæredygtig udvikling af de fysiske faciliteter og at bidrage til kvalitetssikring af det høje faglige niveau på en af Danmarks mest kendte og største institutioner.

Om Campus Plan

Campus Plan er en sektion i Campus Service, der er placeret i Fællesadministrationen på Københavns Universitet (KU). Sektionen er ansvarlig for planlægning og udvikling af de fysiske faciliteter på hele universitetets ca.1 mio. m2. Campus Plan har 8 medarbejdere. Sektionen fungerer som en central serviceenhed og samarbejder med rektoratet, fakulteter, råd og ledelse på tværs af hele universitet samt eksterne parter og rådgivere.

Arbejdsopgaver

Campus Plan består af 7 erfarne og fagligt engagerede akademiske medarbejdere samt en gruppeleder, som du vil referere til. Vi er et socialt velfungerende team, der arbejder tværgående og prioriterer både formel og uformel sparring og samarbejde.

 • PLAN-sektionen arbejder med forskelligartede opgaver inden for fysisk og strategisk planlægning både lokalt og tværgående.
 • Du vil komme til at arbejde som både projektleder og –deltager med analysearbejde og behovsafklaring, udarbejdelse af indstillinger og business cases, konkrete flytteprojekter, idéoplæg, snitfladehåndtering og rådgiverstyring.
 • Du vil blive knyttet til udarbejdelsen af campusplanen for Nørre Campus, hvor du vil blive bindeled mellem mange forskellige faggrupper med både interne og eksterne interesser.
 • Du skal kunne facilitere, udfordre, skabe konsensus og binde sløjferne i en stor og kompleks organisation i samspil med universitetets dekaner, forskere, studerende og andre kolleger.

Du vil indgå i et projektleder-team og skal arbejde tæt sammen med de to projektledere, der arbejder med campusplanerne for Søndre og Frederiksberg Campus. Du vil få et særligt tæt parløb med projektlederen for Campusplan Frederiksberg, der med erfaringerne fra opstart af campusplanarbejdet vil få det samlende projektlederansvar for Campusplan Frederiksberg og Nørre.

Du er nysgerrig, struktureret og vedholdende, og du har:

 • En videregående uddannelse gerne på kandidatniveau med mod på at arbejde med fysisk planlægning (byggefaglighed er ikke nødvendigt)
 • Gode proces- og projektledelseskompetencer
 • Et strategisk indblik, økonomisk forståelse og evne til at sætte dig ind i mange forskellige typer opgaver
 • Mødeledererfaring og en evne til at facilitere og koordinere processer mellem mange forskellige aktører i en stor kompleks organisation
 • Flair for kommunikation og kan formidle komplekse problemstillinger i et enkelt og let forståeligt sprog skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk
 • Analytisk sans og har stiftet bekendtskab med udarbejdelse af business cases.
 • Erfaring med arbejde i stor, kompleks organisation er ikke en forudsætning men en fordel.

Campus Plan på KU kan tilbyde dig

 • Et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger stor vægt på at yde god service til kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
 • En arbejdsplads, hvor opgaverne løses med vægt på gensidig respekt for hinandens forskellige kompetencer.
 • Gode muligheder til at udbygge dit netværk og udvikle dig både fagligt og personligt.
 • God balance mellem arbejds- og familieliv.
 • Spændende og komplekse udviklingsopgaver, der giver mulighed for at bidrage til verdens bedste rammer for forskning og uddannelse på KU.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår sker jf. kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og akademikernes overenskomst eller anden relevant faglig organisation med indplacering som specialkonsulent. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Tiltrædelse 1. oktober 2022.

Stillingen er organisatorisk forankret i Campus Service (CAS) på Københavns Universitet (KU) i sektionen Campus Plan. Dit fysiske arbejdssted vil være Nørregade 10, København K. I praksis vil du formentlig tilbringe en stor del af din arbejdstid på de forskellige Campusser.

Ansøgning, CV og relevant dokumentation uploades via LINK.

Ansøgningsfrist senest d. 5. august 2022.

Samtaler forventes afholdt i uge 32 2022.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Christian Irving (5378 9050).

Du kan læse mere om Københavns Universitet og CAS og KU’s Helhedsplan 2030 via nedenstående links:

https://www.ku.dk/

https://om.ku.dk/organisation/administration/cas/

Helhedsplan 2030 for campus- og bygningsområdet (ku.dk)

Viden & Ansvar 2030 – KU’s bæredygtighedsmål

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +