Proces- og projektleder

Aarhus Kommune søger proces- og projektleder til lærings- og aktivitetsbyggeri i Nye.

Virksomhed:

Aarhus Kommune

Arbejdssted:

Aarhus

Ansøgningsfrist:

07/08/2021 23:59

Vi brænder for at give børn og unge de bedste rammer for udvikling, leg og læring!

I Nye skal det udmønte sig i et attraktivt lærings- og aktivitetsbyggeri som passer sig ind i den nye bydel med fokus på bæredygtighed i det byggede og i måden at leve på. Vi har brug for dig til at nå i mål med byggeriet, så børnene og de unge kan indtage faciliteterne til efteråret 2024.

Lærings- og aktivitetsbyggeri i Nye er, når det er fuldt udbygget, et flerbrugerhus for daginstitution, skole og klub og et bredt spekter af foreningsliv og fritidsbrugere. Det er ikke blot en skole, men et bredt varieret lærings- og fritidsmiljø til børn, unge og voksne. Et byggeri hvor brugergruppen vil være bredt sammensat, og hvor bæredygtighed og fællesskab sættes i fokus. Logistik og flow er derfor vigtige aspekter, således at huset kan fungere optimalt for alle brugergrupper, på alle tider af dagen.

Fra 2018 er der lavet pædagogisk program for byggeriet og i foråret 2021 lå der udbud på totalentrepriseprojektet parat. Der er nu udpeget en totalentreprenør, der skal i gang med den videre projekteringsproces fra efteråret og frem til udførelse i slutningen af 2022. Bygningerne forventes at kunne tages i brug efteråret 2024.

Derfor er vi ude efter dig, der har lyst til at lede processerne med de mange involverede aktører sammen med bygherrerådgiveren. Du vil skulle forvente at kunne arbejde selvstændigt med projektet samtidig med, at du bringer din faglighed i spil i samarbejdet med kolleger i Planlægning, hvor der også vil være fælles opgaver at løse.

Dine opgaver:

Der er netop indgået aftale med totalentreprenørholdet som har vundet med et meget spændende projekt, der har givet visionen fysisk form. Det er stadig på papiret, så din opgave vil blive at sikre inddragelse og projektindhold gennem projekteringen videre til gennemførelse og ibrugtagning af projektet. Det vil ske i samarbejde med kompetente og engagerede kolleger og samarbejdspartnere.

Du bliver projektets primære ansigt både eksternt og internt og bliver det primære bindeled mellem projektets mange aktører og interessenter.

Du vil som projektleder i Planlægning være med til at løse følgende opgaver:

 • udvikle anlægsprojekter fra projekteringsfasen i tæt samarbejde med vores interessenter
 • styre programmering og projektudvikling af byggeri
 • indgå aftaler med tekniske rådgivere og entreprenører og varetage kontraktopfølgning
 • bidrage til kommunikation af og om projektet – i samarbejde med Kommunikation i Børn og Unge

Du skal også have lyst til at medvirke til, at formidle og formulere skriftlige oplæg til politiske beslutninger samt deltage i forskellige større og mindre ad hoc-opgaver i afdelingen. Du skal med din faglighed være med til at kvalificere afdelingen som helhed.

Om dig

Vi forestiller os, at du har styrker inden for flere af følgende områder

 • selvstændigt arbejde og i teams med kolleger og ledelse
 • erfaring med rollen som bygherre og erfaring fra byggebranchen
 • evne til at bringe din videregående uddannelse i spil og lyst til at betræde nye stier
 • stor erfaring med projektledelse og kan varetage en effektiv og sikker styring af anlægsprojekter
 • erfaring med at arbejde med byggeri i alle faser
 • erfaring med projektledelse i totalentrepriseprojekter
 • gode kompetencer inden for tids – økonomi- og kvalitetsstyring i byggeriet
 • velorganiseret og metodisk og evner derigennem at skabe overblik for projekternes involverede parter
 • evne til at rumme og balancere paradokser mellem politiske og faglige hensyn
 • facilitere en bred inddragelse fra børn og forældre til pædagogisk personale og tekniske rådgivere og entreprenører
 • agere sparringspart til ledelsen i beslutningsprocessen frem mod ibrugtaget projekt
 • evne at være tydelig og give klar besked i anlægsprojekternes forskellige faser
 • vil dele gode og dårlige erfaringer med dine kolleger
 • stærk på relationer -du går selv forrest med motivation og engagement

Vi forestiller os, at du har erfaringer med at gennemføre store og komplekse byggeprojekter i politisk styrede organisationer og, at du er uddannet indenfor byggebranchen -det kan være som bygherrerådgiver, ingeniør, arkitekt eller konstruktør med en god forståelse for byggetekniske- og kontraktuelle anliggender.

Derfor skal du vælge os

Planlægning er centralt placeret i Børn og Unge, og som kontor vil vi noget med de projekter vi arbejder med. Vi er et ambitiøst kontor, som har mange ressourcer at trække på dels internt i Planlægning og dels på tværs af hele Børn og Unge og Aarhus Kommune. Vi arbejder løbende med udvikling af egne arbejdsprocesser og har fokus på nytænkning af de fysiske rammer.

Vores eksistensberettigelse hviler på, at vi er der for børnenes og de unges skyld, og det er vigtigt, at du motiveres af denne præmis. Vi er dagsordensættende på mange områder eksempelvis i forhold til at skabe sammenhæng mellem pædagogik og bygningsfysiske rammer, datahåndtering og klimadagsordenen.

Vi driver projekter både individuelt og i teams afhængig er projekternes størrelser og kompleksitet.  Vi samarbejder med mange fagligheder og kontoret tæller i alt 25 medarbejdere med faglige baggrunde som ingeniører, arkitekter, konstruktører, tegnere, planlæggere, arkæologer, antropologer, økonomer/samfundsvidenskabere og HK’er. Vi bidrager hver især med vigtige perspektiver på kontorets samlede opgaver.

Som medarbejder i Børn og Unge Planlægning får du:

 • stor indflydelse på en meget varieret arbejdsdag
 • ansvar for egen opgave
 • mulighed for at udvikle dig selv og dine kompetencer
 • mulighed for at bidrage til afdelingens fælles udvikling via din fag- og personlighed
 • et godt og uformelt arbejdsmiljø præget af respekt og nysgerrighed
 • nogle meget engagerede kolleger med et højt fagligt niveau

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: Fuldtid

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anne Marie Due Schmidt på telefon+4528352600.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +