Professor i bygningskonstruktioner og byggeteknik

Arkitektskolen Aarhus opslår en permanent fuldtidsstilling som professor i bygningskonstruktioner og byggeteknik, der kan lede udviklingen af bygningsteknologi på skolen, herunder konstruktioner, komponenter og bygningsdetaljer.

Virksomhed:

Arkitektskolen Aarhus

Arbejdssted:

Exners Plads 7, 8000 Aarhus

Ansøgningsfrist:

21/02/2022 12:00

Vi har behov for en mere bæredygtig udvikling inden for arkitekturen, og spørgsmål relateret til bygningskonstruktioner, materialekendskab, montage og bygningsdetaljer kommer til at spille en vigtig rolle for arkitekter i fremtiden. Dette professorat skal bidrage til at opfylde skolens ambitioner om at være en vigtig stemme og inspirator for udviklingen af det 21. århundredes bygningskultur.

Er du visionær og passioneret i dit arbejde, kan du bidrage til at styrke bygningsteknologiens placering inden for skolens forsknings- og undervisningsmiljø og samtidig formidle din viden med gennemslagskraft både internt og eksternt, så send os din ansøgning.

Vi ønsker stillingen besat fra den 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Om stillingen

På Arkitektskolen Aarhus har vi en stærk akademisk tradition for forskning og undervisning, som kombinerer arkitektur og teknologi. Vi har en stærk digital dagsorden, værkstedsfaciliteter i verdensklasse og et klart fokus på at inkorporere praksisorienterede ’hands-on”-eksperimenter både i forskning og undervisning.

Som professor i bygningskonstruktioner og byggeteknik vil du skulle bidrage til at udvikle det byggetekniske felt på skolen med fokus på bærende konstruktioner, materialer, bygningskomponenter og detaljer.

Du vil bidrage til at udvikle arkitektuddannelsen og sikre de begrebsmæssige, metodiske og praktiske færdigheder, der er nødvendige, for at skolen kan vedblive med at uddanne dygtige arkitekter med en holistisk og stedsspecifik tilgang til materialer og bygningskonstruktioner.

Vi vægter kreativ og innovativ forskning højt, og vi forestiller os, at du skal udvikle undervisningsformer, hvor bygningsteknologi er en central og naturlig del af arkitektuddannelsen.

Professoratet vil omfatte videnskabelig og kunstnerisk forskning, undervisning, akademisk ledelse og administrative opgaver.

Dine opgaver vil omfatte:

 • Udvikling og ledelse af forskningsområder og -projekter inden for bygningskonstruktion og byggeteknik.
 • Deltagelse i udviklingen af et nyt curriculum og visioner for bygningsteknologi i det 21. århundrede.
 • Formulering af ansøgninger om ekstern forskningsstøtte.
 • Forskningskoordinering og -ledelse.
 • Supervision af studerende og ph.d.-studerende.
 • Censoropgaver og eksamination.
 • Deltagelse i relevante råd og udvalg på skolen.
 • Udvikling og pleje af eksterne netværk.
  Krav til kvalifikationer

Vi forventer, at du har:

 • En uddannelsesbaggrund som arkitekt, ingeniør eller lignende.
 • En betydelig og original forskningsproduktion på internationalt niveau, kunstnerisk forskning på højeste internationale niveau eller en karrierebaggrund inden for arkitektur- eller ingeniørpraksis – eller et lignende felt – på et højt internationalt niveau.
 • Relevant undervisningserfaring, gode kompetencer inden for samarbejde og pædagogik, et stærkt netværk og en omfattende erfaring inden for fokusområdet bygningskonstruktion og byggeteknik.

Personlige kvalifikationer

Du kan genkende dig selv i det følgende:

 • Du er visionær og passioneret i dit arbejde og i stand til at omsætte dine visioner til konkrete resultater.
 • Du er udadvendt og har fokus på samarbejde.
 • Du ser muligheder snarere end begrænsninger, og du er god til at opstille fælles mål for dit team og motivere dine kolleger.

Tilknytning

Du vil blive tilknyttet Forskningslaboratorium 2: Teknologi, bygningskultur og bosætning, hvor du vil få en ledende rolle i udviklingen af lab’et og dets forskningsfelter og -projekter.

Forskningslaboratoriet har fokus på brobygning imellem teori og praksis, historie og teknologi. Et eksempel er projektet Material Imagination, som forbinder eksperimentelle digitale studier af materialer med poetik og fænomenologi. Andre projekter kombinerer arkitekturhistoriske studier med nye perspektiver på boligbyggeri, tektonik og materialer eller fokuserer mere dybtgående på digitalisering i byggeriet.
Læs mere om laboratoriets visioner.

Undervisningsaktiviteterne er knyttet til undervisningsprogrammet Teknologi, bygningskultur og bosætning, kombineret med grundlæggende undervisningsaktiviteter på tværs af skolens bachelor- og kandidatuddannelse. Stillingen rummer desuden ph.d.-vejledning og bidrag til efter- og videreuddannelse.
Læs mere om undervisningsprogrammet.

Hvad vi tilbyder

På Arkitektskolen Aarhus kan vi tilbyde et kreativt og innovativt forsknings- og undervisningsmiljø. Du vil få et betydeligt ansvar for den videre udvikling af skolens forskning og undervisning inden for bygningsteknologi, og du vil komme til at indgå i mange kollegiale sammenhænge, både i større og mindre grupper.

Vi er lige flyttet ind i Danmarks første nybyggede arkitektskole i hjertet af Aarhus med stærkt udvidede værkstedsfaciliteter, som bidrager til at styrke vores praksisorienterede undervisning og mulighederne for igennem vores forskning at eksperimentere med materialer og byggetekniske løsninger. Se de nye faciliteter

Med den nye bygning er skolen blevet en mere integreret del af byen og det omkringliggende område, som nu udgør et kreativt og socialt engagerende laboratorium. Et laboratorium, hvor morgendagens arkitektur bliver skabt i samarbejde med arkitektvirksomheder og byggebranchens andre aktører, iværksættere, kommune, byens borgere og samarbejdspartnere fra hele verden. Som en skandinavisk institution har vi en lang tradition for at dyrke en lokal tilgang til arkitekturen, samtidig med at vi også har et stærkt internationalt fokus.

Som ansat på Arkitektskolen Aarhus får du mulighed for at arbejde sammen med mennesker i forskellige aldersgrupper fra mange forskellige kulturer. Vi arbejder sammen på kryds og tværs, og vi spiller alle en vigtig rolle og har derfor en stemme uanset stilling. Og vi tror på, at vi med gensidig anerkendelse og fokus på samarbejde kan skabe de bedste rammer for en attraktiv og levende arbejdsplads.

Ansøgning

Send os din ansøgning med en beskrivelse af dine visioner for forskning og undervisning og for udvikling af stillingens emneområde, samt dine tanker om samarbejde med eksterne vidensmiljøer og interessenter.

Ansøgningen må højst fylde seks A4-sider i alt og kan være på dansk eller engelsk.

Navn, adresse, e-mailadresse og titlen på den stilling, du søger, skal fremgå af første side af ansøgningen.

Desuden skal du uploade følgende dokumenter (som PFD-filer):

 • Eksamensbeviser på master- og ph.d.-niveau
 • Et opdateret CV
 • En portfolio indeholdende udvalgte eksempler på din professionelle, akademiske og/eller undervisningsmæssige praksis (højst 20 MB)
 • Publikationsliste

ANSØG HER

Indsend din ansøgning elektronisk senest den 21. februar 2022 kl. 12.00 (CET).

Arkitektskolen Aarhus er en alsidig arbejdsplads med plads til forskellighed, og vi opfordrer alle interesserede ansøgere med de relevante kvalifikationer til at søge stillingen.

Bemærk venligst, at stillingen bliver slået op og vil blive besat i overensstemmelse med forskningsministeriets Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Shortlisting

Arkitektskolen benytter sig af shortlisting. Shortlisting betyder, at kun de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering bedst matcher arkitektskolens behov, sendes videre til en faglig bedømmelse. Sorteringen sker i henhold til opslagets formelle og faglige krav til ansøgerne. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt deres ansøgning er blevet shortlistet til bedømmelse.

Derefter vil et bedømmelsesudvalg gennemgå de udvalgte ansøgere i relation til den specifikke stilling.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i overensstemmelse med overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) for akademikere i staten, med mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg afhængigt af erfaring og kvalifikationer.

Professoratet er en permanent fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen, og det omfatter videnskabelig/kunstnerisk forskning og visse administrative opgaver.

Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være 50/50. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere, og du kan blive bedt om at udføre andre officielle opgaver.

Der er mulighed for forlængelse med yderligere 3 år. Ved periodens udløb vil det være muligt at blive fastansat som lektor.

Sideløbende beskæftigelse vil i begrænset omfang blive accepteret, hvis den er forenelig med varetagelse af arbejdet som professor.

For ikke dansktalende kandidater forventes en tilegnelse af det danske sprog på brugerniveau inden for en treårig horisont.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om stillingen kan rettes til forskningschef Thomas Bo Jensen på +45 8936 0300 eller tbj@aarch.dk.

Vores vision

På Arkitektskolen Aarhus mener vi, at arkitektur skal påvirke verden og skabe bæredygtige rammer for de mennesker, der lever i den. Derfor uddanner vi arkitekter, der med nye ideer og relevante løsninger kan skabe værdi for fællesskabet i en foranderlig verden. En verden, der i stigende grad udfordrer os til at tænke kreativt for at eksistere, for at bo og for at trives.

Vi gør det ved at arbejde tæt sammen med andre faggrupper, ved at omfavne nye teknologier, ved at vove eksperimentet og ved konstant at tilegne os nye færdigheder.

Igennem vores kunstneriske tilgang finder vi nye veje. Gennem videnskabelige undersøgelser finder vi nye svar. Og gennem praktisk udførelse bliver vores teoretiske viden til faglig kunnen.

Vores ambition er at være en skandinavisk eliteinstitution for arkitekturudvikling. Vi vil uddanne de bedste arkitekter ved at optage de mest egnede – de mest talentfulde og motiverede studerende.

Vi tager ansvar for og engagerer os i det samfund, vi er en del af.

Engaging through Architecture

Læs mere om skolen på aarch.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +