Professorat i arkitektur og bygningsteknologi

Arkitektskolen Aarhus opslår et professorat i Arkitektur og bygningsteknologi.

Virksomhed:

Arkitektskolen Aarhus

Arbejdssted:

Aarhus

Ansøgningsfrist:

13/01/2020 00:13

Arkitektskolen Aarhus har en stærk faglig tradition for forskning og undervisning, der går på tværs af bygningskunst og teknologi. Igennem de senere år har skolen styrket de digitale kompetencer og udbygget værkstedsfaciliteterne betydeligt. Dette er gjort ud fra en målsætning om at få et stærkt element af praksisnære studier indbygget i skolens profil. Professoratet i arkitektur og bygningsteknologi skal medvirke til at videreudvikle det praksisnære område, med særligt fokus på konstruktioner, komponenter og bygningsdetaljer.

Stillingen skal bidrage til at styrke arkitektur og bygningsteknologi i forskning og undervisning og formidle viden om fagområdet til fagpersoner såvel som til en bredere offentlighed. Professoratet skal også være med til at videreudvikle arkitektuddannelsen inden for området og sikre de begrebslige, metodiske og praktiske færdigheder, der er forudsætningen for at Arkitektskolen Aarhus også i fremtiden kan uddanne dygtige helhedstænkende arkitekter.

For at løfte disse ambitioner søger Arkitektskolen Aarhus en professor med klare visioner for udviklingen af fagområdet arkitektur og bygningsteknologi. Vi forventer, at ansøger har en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, og/eller en arkitekt- eller ingeniørfaglig eller beslægtet karriere på højt internationalt niveau. Vi søger en person med et stort engagement i undervisning og formidling, som har lyst til at bidrage til Arkitektskolens faglige udviklingsmål. Arkitektskolen inviterer til nyskabende og innovative forsknings- og udviklingsprojekter inden for fagområdet og efterlyser udvikling af undervisningsformater, der kan gøre arkitekturens bygningsteknologi, herunder læren om statik og konstruktioner, til en spændende og selvfølgelig del af arkitektuddannelsen.

Stillingen ønskes besat fra den 1. august 2020. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Professoratets tilknytning
Professoratet vil blive tilknyttet forskningslaboratorium 2, Teknologi, Bygningskultur og Bosætning og det relaterede undervisningsprogram af samme navn. På forskningslaboratoriet er der et stort fokus på brobygning imellem teori og praksis. Et eksempel er projektet ”Material Imagination”, som bygger bro imellem digitale materialeundersøgelser og et fænomenologisk begrebsapparat. Andre projekter kombinerer arkitekturhistoriske studier med nye vinkler på boligbyggeri, tektonik og materialer, og atter andre har et mere direkte fokus på byggeriets digitalisering.

Stillingens undervisningsdel vil blive knyttet dels til undervisningsprogrammet Teknologi, Bygningskultur og Bosætning, dels til undervisningsaktiviteter på tværs af skolen på alle niveauer fra bachelor- og kandidatuddannelse til efter- og forskeruddannelse.

Arkitektskolen Aarhus opfordrer alle med relevante kvalifikationer til at søge stillingen.

Krav til ansøgere og ansøgning
Arkitektskolen søger en professor med internationalt anerkendt forskning, udviklings- eller praksisarbejde inden for det opslåede område, med relevant undervisningserfaring, gode pædagogiske evner, gode samarbejdsevner, et stærkt internationalt netværk og meget gerne erfaring med indsatsområdet i en byggende praksis. Ansøgningen skal redegøre for ansøgerens interesser inden for forskning og visioner for udviklingen af fagområdet, for ansøgerens tanker om tilrettelæggelsen af undervisning samt for samarbejder med fagets praksis.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen via linket nedenfor. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:
• Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidat- og evt. ph.d.-niveau
• CV
• Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)
• Publikationsliste

Deadline
Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 13. januar 2020 kl. 12.00.

Yderligere Information
Spørgsmål om stillingen kan rettes til professor Thomas Bo Jensen på +45 8936 0300 eller tbj@aarch.dk.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +