Projektchef til by – og projektudvikling i Vollsmose.

Vollsmose kan blive et enestående eksempel på bæredygtig byomdannelse. Vil du med på holdet for den største omdannelse af en udsat bydel i Danmark? Vil du være med til at udvikle Vollsmose, så vi sammen skaber en sammenhængende, attraktiv og velfungerende omdannelse i Vollsmose med fokus på mennesker?

Virksomhed:

Fremtidens Vollsmose P/S

Arbejdssted:

Vollsmose, Fyn

Ansøgningsfrist:

06/06/2023

Fremtidens-Vollsmose

Velkommen til Vollsmose

Som projektchef for by- og projektudvikling i Fremtidens Vollsmose P/S er du med til at skabe strategien for en helhedsorienteret omdannelse af det største udsatte område i Danmark, samt udvikling og salg af områdets nye byggemuligheder de næste 10 år. Vollsmose skal være en dejlig blandet by, hvor naturen inviteres indenfor, Det skal være dejligt at bo i Vollsmose, både for nuværende og kommende beboere, virksomheder og institutioner. Vi gør det også til et spændende sted at bidrage for byudviklere og investorer med hjertet det rette sted.

Vi sætter holdet nu

Du skal være holdspiller, og vi skal arbejde tæt sammen med ejerne i Vollsmose, og en samlet udvikling af området. Som projektchef for byudvikling er du ansvarlig for både den strategiske byudvikling i udviklingsplanen, for udvikling af kvartersplaner, arkitekturguide, kvalitetsprogram.
Du bliver en vigtig driver for at fastholde ambitionerne for byen, med fællesskaber, generationer, bæredygtighed, høj biofaktor og bykvalitet, så vi kan skabe et byområde i balance. Du skal styre udviklingsprojekterne frem gennem aktiv inddragelse af borgere, institutioner og samarbejdspartnere, som inspirerer og bidrager.
Forskellighed, natur og biodiversitet er kvaliteter, som skal integreres naturligt, og også her er kreativitet og nytænkning på sin plads.

Bæredygtighed vægter højt på alle måder, både socialt, miljømæssigt og for biodiversiteten. Vollsmoses unikke potentiale er et sted med en høj grad af biofaktor og skønne naturområder, som skal udvikles med respekt for naturen. Strategien er, at såvel bygninger som bydel bliver DGNB-certificeret på minimum guld-niveau. En opgave der kræver styring og koordination og vedvarende dokumentation for at kunne opretholde DGNB-certificering på byområde og bygningsniveau.

Vi lægger vægt på, at:

 • Du er velfunderet i fagdiscipliner som byudvikling, arkitektur og planlægning, og har gjort dig konkrete erfaringer med at omsætte det fra strategi til udførelse fra lignende projekter.
 • Du har kendskab til bystrategiske værktøjer, og du kan omsætte og formidle dem til konkrete løsninger og projekter, som kan realiseres.
 • Djævlen ligger i detaljen, som du også skal have fornemmelse for – så dine kompetencer spænder vidt, fra det helt overordnede bystrategiske til detaljer i koter, materialer, kantzoner og mødesteder
 • Du kan lede samarbejde mellem udviklere, arkitekter, rådgivere og myndighed, og skabe et kreativt rum, hvor det er muligt at skabe innovation og de bedste løsninger i fællesskab, ligesom du har erfaring med at lede og arbejde indenfor såvel formelle som uformelle rammer, med bevidsthed om, hvordan forskellige ledelses- og samarbejdsformer skaber de bedste resultater fra udvikling til færdigt projekt.
 • Du kan levere kvalificerede beslutningsoplæg, så både de økonomiske og de kvalitetsmæssige kriterier varetages og står skarpt, og du er sikker i din økonomiske styring på egne budgetposter.
 • Du er en dedikeret holdspiller, som bidrager til helhedssynet. Du stiller villigt din faglige viden og erfaringer til rådighed for kolleger og samarbejdspartnere. Du er åben, nysgerrig og evner at sætte andres idéer og input i spil, også på dit ’eget’ domæne.
 • Kommunikation, dialog- og procesledelse er naturligt for dig, og du har erfaringer både på overordnet strategisk plan og helt konkret i udførelsen.
 • Du kan lidt af hvert. Vi er en lille organisation – og vi skal sammen få det til at fungere.

Vi tilbyder:

 • Et af Danmarks mest spændende jobs, hvor du kan medvirke til at skabe konkret forandring.
 • Kollegaskab i et mindre sekretariat baseret på udvikling og innovation, faglig tyngde og fællesskab i opgaveløsningen med mange relationer.
 • Et fagligt fællesskab, hvor der er plads til at tænke nyt, og skabe synlige resultater.
 • Reference til selskabets direktør, og medindflydelse på og kontakt til projektets beslutningstagere og samarbejdspartner.
 • Fleksibel arbejdsplads med gode muligheder for at styre og indrette eget arbejdsliv og attraktive lønvilkår efter gældende overenskomst.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er fuldtid med ansættelse 1. august 2023.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i jobbet, kan du orientere dig på hjemmesiden – www.fremtidensvollsmose.dk, hvor du kan finde udviklingsplanen for området. Du er også velkommen til at kontakte adm. direktør Tove Skrumsager Frederiksen på tsfr@fremtidensvollsmose.dk eller på 29 40 58 15.
Praktiske informationer
Du uploader ansøgning og CV på nedenstående link. Frist for ansøgning er den 6. juni 2023. Første samtale vil ligge den 12. og 13. juni. Anden samtale vil ligge den 21. og 22. juni. Der vil indgå test mellem første og anden samtale.

Om Vollsmose

Selskabet er det første af sin art i Danmark for udvikling af et udsat boligområde.
Det er ambitionen, at bydelen Vollsmose fremadrettet udvikles med nye boligtyper og forskelligartede ejerforhold, som i harmonisk samspil med de almene boliger vil bidrage til en varieret, grøn og blandet bydel med en stærk social sammenhængskraft og helt unikke bykvaliteter. Samtidig vil Vollsmose være en helt naturlig og integreret del af Odense.
Arealudviklingsselskabet er et privat selskab, som ejes af fire ligeværdige parter. De tre grundejere – Civica, FAB og Odense Kommune indskyder arealer i selskabet, mens AP Ejendomme som privat investor indskyder kapital.

Kontakt

Direktør Tove Skrumsager Frederiksen
på tlf.: 29 40 58 15

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +